Referanse Visma Business

Stein Hugo Heske, systemrådgiver og regnskapsfører, Jansson og Larsen Regnskap

- Visma Business gjør at kundene våre kan konsentrere seg fullt og helt om sine kjernevirksomheter.

Stein Hugo Heske, systemrådgiver og regnskapsfører, Jansson og Larsen Regnskap

- Visma Business gjør at kundene våre kan konsentrere seg fullt og helt om sine kjernevirksomheter.

Kundereferanse | Jansson og Larsen Regnskap

Visma Business utarbeidet for regnskapsbyråer.

Flytter IT-støtte til sine kunder

Regnskapsbransjen er opptatt av å flytte IT-støtte til sine klienter. Jansson & Larsen Regnskap AS i Stavanger er intet unntak i så måte. – Vi fører regnskap for våre kunder via nett og har overtatt de fleste av deres økonomifunksjoner. Det sparer dem for store årlige beløp, sier systemrådgiver og regnskapsfører Stein Hugo Heske i selskapet. – Med Visma Business registrerer vi ordrene i egne moduler.

Økonomisystemet Visma Business, som er levert av Amesto Solutions, gjør at kundene til Jansson&Larsen Regnskap nå kan konsentrere seg fullt og helt om sine kjernevirksomheter. – Vi benytter en web-fakturaløsning hvor kundene produserer ordre og hvor de sender ut fakturaer. Fakturajournaler og reskontroføring oppdateres i Visma Business og bankinnbetalinger skjer med KID, sier Heske. – På vegne av kundene purrer vi utestående beløp.

Kjedeuavhengig regnskapsbyrå

Jansson&Larsen Regnskap er en av de største kjedeuavhengige regnskapsbyråer i Stavanger og Sandnes. Selskapet har 27 ansatte og eies av Arne Larsen. Det omsatte for 37 millioner kroner i fjor og oppnådde et resultat på over 20 prosent. Regnskapsbyrået har mer enn 600 klienter. – Outsourcing av regnskapstjenester er i vinden og vi registrerer økende behov for våre web-baserte regnskapstjenester i markedet, sier Heske. – Vi har et stort tilfang av nye kunder som ser stordriftsfordeler med våre løsninger.

Fører regnskap online

Jansson&Larsen Regnskap benytter i dag en versjon av Visma Business utarbeidet for regnskapsbyråer. – Allerede på 1990-tallet tok vi i bruk økonomisystemet, som årlig oppgraderes med nye versjoner. Vi er opptatt av å effektivisere kundens hverdag gjennom Vismas elektroniske motorvei. For kundene vil det medføre mindre papirarbeid og manuelle operasjoner og effektivisere regnskapsfunksjonen for dem, sier Heske. – Systemleverandøren Amesto Solutions, har i samråd med oss, utarbeidet de beste Visma-verktøyene skreddersydd for regnskapsbyråløsninger. – Vi bruker Visma Business til å produsere bilag, regnskap, kunde- og leverandørfakturaer og kundeinnbetalinger. I praksis omfatter det alle økonomiprosesser inklusiv lønn.

Skomaker, bli ved din lest

I og med at Jansson&Larsen Regnskap håndterer alle regnskapsfunksjoner, slipper kundene å bruke tid og krefter på økonomi- og rapporteringsoppgaver. – Selskaper med f.eks. spesialkompetanse på rørledninger i Nordsjøen, er mindre opptatt av regnskap og mest av sin forretningsvirksomhet. Trenden er at flere virksomheter overlater slike oppgaver til oss, understreker Heske.

Effektiviserer kundeoppdrag

– Kundene får nå ta del i vår IT- og systemutvikling. Det er begrenset hva bedrifter med 10 ansatte har av midler til å investere i nye forretningssystemer, sier Heske. Han legger til at Jansson&Larsen Regnskap tilbyr dette som en del av sitt regnskapstilbud. – Tilbakemeldingene fra våre kunder er entydig positive. Fordelen er at de nå får en stor og gjennomprøvd plattform, som benyttes av flere hundre brukere. Kunder som vurderer og outsource sine regnskapsfunksjoner og bruke våre IT-systemer, vil få nødvendig faglig veiledning til dette.

Tjener penger på IT-støtte

Regnskapsbransjen går nå bort fra manuell punsjing av bilag til å sette opp administrative systemer for sine klienter. – Som følge av dette har vi effektivisert vår hverdag, sier Heske. – For oss er det inntektsbringende samtidig som vi reduserer totalkostnadene for kundene. Vi legger softwaren tilgjengelig for klienten slik at han/hun får økt innsyn i egen virksomhet med nye web-grensesnitt. Mange kunder ønsker å ha tilgang på tall og rapporter og etterspørselen etter rapporteringstall fra Visma Business er økende. Det omhandler alt fra kundeoversikt, utestående leverandørfakturaer til kostnader på prosjekter som løper over flere år. Vi gir dem kontroll over eget regnskap mens vi tar oss av regnskapsproduksjonen, påpeker han.

Sparer penger

Heske er ikke i tvil: – Kunder vil spare betydelige beløp på og outsource sine økonomitjenester. Jo mer vi effektiviserer deres virksomhet med bl.a. elektronisk flyt av dokumenter og transaksjoner, jo mer tid har de til å tjene penger på sin forretningsvirksomhet. Vi tilbyr kundene IT-kompetanse samtidig som vi tar del i deres effektiviseringsprosess.

Bygger opp egen kompetanse

Jansson&Larsen Regnskap er pålagt til å følge reglene til både Finanstilsynet og medlemsorganisasjonen NARF. – De ser oss nøye etter i sømmene. Utføres ikke oppdragene i henhold til gjeldene lover og regler, kan vi i verste fall bli bøtelagt, sier Heske. – På denne måten er kundene sikret at regnskapet utføres i henhold til myndighetskrav, avslutter Heske.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg