Julenissen AS | Stort behov for avansert logistikkstyring.

Referanse

Julenissen AS.

Julenissen AS opererer globalt og har en verdensomspennende virksomhet med en av de største produksjons- og logistikkbehovene i verden.

Referanse

Julenissen AS.

Julenissen AS opererer globalt og har en verdensomspennende virksomhet med en av de største produksjons- og logistikkbehovene i verden.

Referanse

Julenissen AS | Stort behov for avansert logistikkstyring.

JuleNissen AS har sett at etterspørselen av deres tjenester og produkter har økt kraftig de siste årene og har derfor bedt Amesto Solutions om hjelp til å forenkle og effektivisere blant annet produksjon, lager, logistikk og rapportering.

De jobber periodevis veldig intensivt og har mange sesongansatte, derfor ønsket de også å få på plass personalsystemer og tilleggsfunksjoner som sikrer medarbeiderengasjement hele året samt effektivisering av administrative oppgaver som blant annet reiseregninger, lønn og utlegg.

EFFEKTIV PRODUKSJONSSTYRING

På juleverkstedet.

Julenissen AS har sett en enorm økning i etterspørselen på julegaver fra år til år. Dette har vært en økende trend det siste århundret, spesielt etter at internett kom på banen, da tok det het av, forteller lager- og logistikksjef Pêre Noêl. De så at det var behov for å effektivisere og få kontroll over både produksjon, lager og logistikk.

- Etter at vi fikk på plass Amesto Clockwork har vi økt effektiviteten med hele 28 prosent uten å måtte ansette flere alver, forteller logistikksjef Pêre Noêl fornøyd.

#AmestoClockwork #Visma.net Logistics #lager- og logistikk

Naughty eller nice-listen?

Salg- og markedssjef, Jul E. Nisse syntes tidligere det var litt vanskelig å holde styr på hvem som var snill eller slem og hadde noen uheldige feilleveringer når folk byttet adresse.

- Etter at vi fikk SuperOffice CRM har vi fått oversikt over alle mottakere, hva de ønsket seg, hvem som skal ha hvilke gaver og om de hører til naughty- eller nice-listen, forteller Nisse entusiastisk.

De har jo selvfølgelig rett til å slette informasjon dersom de ikke vil ha noe med Jul å gjøre, men her har vi gode systemer og rutiner etter den nye personvernloven trådte i kraft.

#SuperOffice CRM #GDPR-systemer

Økt medarbeidertilfredshet blant alver og reinsdyr

- Uten alvene hadde det jo ikke blitt noen jul og jeg er opptatt av at de skal være engasjert, trives og ha det bra, også utenom høysesongen. Tidligere hadde vi kun en årlig medarbeidersamtale og tilfredshetsundersøkelse i januar. Vi følte ikke at det gav gode nok indikasjoner på hvordan de ansatte i alveteamet og reinsdyrteamet hadde det til enhver tid.

- Vi har nå hatt kontinuerlige målinger på medarbeidertilfredsheten med hjelp av &Frankly og ser at trivselen øker i begge team, og det øker også produktiviteten, hvilket er veldig positivt forteller HR-sjef Jul Tomte. 

#&Frankly #Sympa HR  #personalsystemer

SERVERTRØBBEL OG MANGLENDE KONSULENTER

Nordpolen har stort sett minusgrader og egne servere i dette klimaet er noe som tidligere har vært veldig utfordrende. I tillegg var det nesten umulig å få konsulenter hit til Julenissen AS for de årlige oppgraderingene.
- Nå har vi satt bort alt IT drift og flyttet våre servere opp i skyen, forteller IT-sjef Babbo Natale. Nå kan jeg konsentrere meg om kjernevirksomheten isteden.

Jeg får i tillegg god rådgivning til ytterligere effektivisering av verkstedet av løsningsrådgiverne i Amesto via faste møter på web. Nå går driften like glatt som en kjelkebakke, mener Babbo bestemt.

#IT-drift #løsningsrådgivning #Office365

ALVER VOKSER IKKE PÅ TRÆR

Økende etterspørsel og mangel på alver til nyrekruttering gjør at vi har en liten bemanningsutfordring i Julenissen AS. Amesto Consulting hjelper oss med spisskompetanse når det trengs, men vi ønsker å robotisere deler av driften for å kunne tilfredsstille markedet fremover. Amestos datascientists er i full gang med et AI-prosjekt som både vil optimalisere trafikkflyt, robotisere arbeidsoppgaver og gi prediktive analyser om fremtidige ressursbehov.

- Det vil bli så kult å se resultatene av dette til neste Jul forteller analyticsentusiast Joulupukki engasjert.

#Data Scientists #BI Rådgivning #konsulentformidling

PROSJEKTLEDER JULE MANDEN, JULENISSEN AS

"Nå har vi fått full kontroll i prosjekt Julaften. Det hadde vært veldig uheldig dersom vi ble forsinket"

APPER, GLØGG OG PEPPERKAKER

Alvene er jo stort sett friske, men han Rudolf er litt forkjølet innimellom. Nå kan Rudolf registrere fravær rett i en app slik at vi enkelt får oversikt over fravær og ferier. Dette føres rett inn i lønnssystemet slik at Lønnssjef Nissemor vet hvem som trenger ekstra gløgg og pepperkaker.

Nissemor forteller også at Rudolf og noen av de andre reinsdyrene tar ekstrajobb utenom høysesongen hos to andre kunder av Amesto Solutions, Arctic Lavvo og Tromsø Villmarkssenter. Det syns jeg er veldig hyggelig, avslutter Nissemor. 

#Visma.net Absence #HR-system 

VI HAR ET STORT OG VIKTIG PROSJEKT 24. DESEMBER HVERT ÅR

- Det er veldig viktig at vi har full kontroll i planleggingsfasen slik at vi overholder frister. Det hadde vært uheldig om vi ble forsinket, sier prosjektleder Jule Manden og humrer litt.

Vi planlegger og har oversikt over ressursbruken i prosjektet mye enklere nå etter vi har tatt i bruk Visma Severa. I tillegg til at vi har fått full kapasitetsoversikt i teamene har vi også kontroll på aktivitetshistorikk, tilbud, prognoser og pipeline – alt i ett og samme system.

#Visma Severa #prosjektstyring

Fakta:

Julenissen AS: Verdensomspennende og familiedrevet selskap med lang fartstid. 
Kjernevirksomhet: Produksjon, lager, logistikk og transport.    
Målgruppe: Ca 2 milliarder i primærmålgruppen (barn). Potensiell målgruppe ca 9 milliarder.
Mål og resultat: Målsetningen er å ha den beste kunde- og ansattopplevelsen, i tillegg til mest mulig effektive produksjons- og leveranseprosesser. Størst fokus har bunnlinjen som kun måles i Juleglede og Latter. 

 

Nøkkelpersoner:

Julenissen: Gründer, CEO og luftfartsentusiast
Joulupukki: CFO og hobbyanalytiker 
Pêre Noêl: Lager-, logistikk- og pakkesjef
Jul E. Nisse: Salgssjef og selverklært Naughty&Nicedektektiv
Jul Tomte: HR-sjef og alverekrutterer 
Nissemor: Lønnssjef og grøtperfeksjonist
Father Christmas: Leveransesjef og reinsdyrskoordinator
Babbo Natale: IT-sjef og cloudentusiast
Jule Manden: Prosjektleder og gløggdistributør

 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg