<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

#ASKMORE

Fornøyd med SuperOffice

Kruse Smith

- Med Visma SuperOffice Customer Service har vi fått bedre styring og kontroll på kundehåndteringen

, KRUSE SMITH ENTREPRENØR I BYGGEBRANSJEN

KRUSE SMITH ENTREPRENØR I BYGGEBRANSJEN

Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør og en betydelig eiendomsutvikler. Konsernets primære markedsområde er Sør-Norge, men engasjementet strekker seg over hele landet. Selskapet har delt sin aktivitet inn i forretningsområdene bygg, byggfornyelse, anlegg og bolig- og eiendomsutvikling.

Antall ansatte: 926
Omsetning: ca. 3,6 mrd
Hjemmeside: www.kruse-smith.no

PROGRAMVARE:

  • SuperOffice CRM
  • SuperOffice Customer Service
  • SuperOffice Sales 
  • SuperOffice Marketing
  • Spesialintegrasjon mot Nytt Bygg- / Bygg og Bolig og Startbank
  • Bransje: Entreprenør