Referanse ERP-system

Referanse ERP-system

Med ERP-systemet fra Amesto Solutions har vi oppnådd årlige besparelser på over 1 million kroner.

Det muliggjør videre vekst uten å ansette flere medarbeidere, sier økonomidirektør Kenneth Brenne.

Referanse ERP-system

Med ERP-systemet fra Amesto Solutions har vi oppnådd årlige besparelser på over 1 million kroner.

Det muliggjør videre vekst uten å ansette flere medarbeidere, sier økonomidirektør Kenneth Brenne.

Referanse Safetel | ERP-system

"Med ERP-systemet fra Amesto Solutions har vi oppnådd årlige besparelser på over 1 million kroner."

Helhetlig løsning

Økonomi, logistikk og abonnementfakturering.

For Skandinavias ledende leverandør av sikker alarmoverføring Safetel, med over 70 000 abonnenter, var overgangen til nytt forretningssystem avgjørende og har gitt Safetel årlig besparelse over 1 million kroner. Det muliggjør videre vekst uten å ansette flere medarbeidere, sier økonomidirektør Kenneth Brenne.

– Men med økt kundevekst kan selvsagt dette bildet endre seg, sier Brenne. Han kan fortelle at systemet har vært oppe og gå i snart to år med kun positive erfaringer. – Det er brukervennlig og gjør at vi enkelt kan foreta oppgraderinger/systemendringer på egen hånd.

Kenneth Brenne, økonomidirektør Safetel

"Begrunnelsen for valg av Amesto var et godt inntrykk av leverandøren samt fleksibiliteten i hovedsystemet Visma."

Ledende på alarmoverføring

Safetel er ledende leverandør av sikker alarmoverføring i Skandinavia med mer enn 70 000 abonnenter. Selskapets sysselsetter 60 medarbeidere og omsatte for 110 millioner kroner i 2013. – Våre produkter og tjenester sørger for at alarmen kommer frem til politi, brannvesen og vaktselskap. Banker, statlig- og kommunal forvaltning, eiendomsselskaper, industri og handel benytter våre produkter og løsninger, sier Brenne. Han legger til at Safetel har avtaler med de største leverandørene i sikkerhetsbransjen. – Det gjør oss i stand til å overføre alarmer til alle de store alarmstasjonene i Norge og Sverige. Våre produkter og tjenester er utviklet og produsert i Norge. De tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til alarmoverføringssystemer.

Strukturert prosess

Sommeren 2011 sendte Safetel forespørsel/kravspesifikasjon til flere ERP-leverandører. I sluttfasen satt vi igjen med 5 leverandører der Amesto høsten 2011 dro det lengste strået. – Før forespørselen ble utsendt vurderte vi å beholde vårt gamle ERP-system med faktureringsmodul. Vi fant ut at dette ikke var veien å gå. Begrunnelsen for valg av Amesto var et godt inntrykk av leverandøren samt fleksibiliteten i hovedsystemet Visma, sier Brenne. Han legger til at systemintegratoren bidro aktivt i prosjekterings- og implementeringsfasen.

Kravspesifikasjon

Utarbeidelse av kravspesifikasjon skjedde internt i Safetel med bistand av en ekstern konsulent som hadde ansvaret for prosjektfremdriften. Brenne innrømmer at det er krevende å gå til anskaffelse av et nytt forretningssystem. – Det er første gang vi har gjennomført en slik omfattende prosess. Vår eksterne konsulent så oss i kortene og styrte oss i riktig retning med hensyn til valg av riktig forretningssystem.

Workshop

I januar 2012 ble det gjennomført to workshop og i februar samme år var Safetel på lufta med regnskaps- og logistikkmodulene. – Deretter brukte vi 3-4 måneder på å implementere abonnementsmodulen. Det er utfordrende å flytte 70 000 abonnenter over i et nytt system. Sammen med prosjektteamet hos ERP-leverandøren klarte vi å løse dette på en profesjonell måte, understreker Brenne.

Helhetlig løsning

Det nye forretningssystemet gikk i drift mai/juni 2012. – Vi har gått fra to systemer med regnskap og logistikk på den ene siden og fakturering av abonnementer på den andre siden. Vi har fått en helhetlig løsning som tilfredsstiller våre behov på alle områder, sier Brenne. Han forteller at kostnadene med ett system er vesentlig lavere sammenliknet med tidligere løsning. – Arbeidsoperasjonene utføres nå mer rasjonelt.

Klare formeninger

Ledelsen i Safetel hadde klare formeninger om hva det nye forretningssystemet skulle inneholde.

– Det primære vår å få på plass et standard regnskaps- og bokføringssystem. Forretningssystemet skulle også håndtere all logistikk med vareflyt inn og ut av lageret. Sist men ikke minst var vi avhengig av en abonnementsmodul som klarte å håndtere alle våre abonnementskunder i Sverige og Norge. Abonnementsmodulen var den kritiske delen av systemleveransen.

For øvrig var det viktig at Visma kunne håndtere integrasjonen mot eksterne systemer, sier Brenne.

Tilpasset vår arbeidsmetodikk

– Med Amesto Solutions har vi fått et ERP-system skreddersydd for virksomheten. Det støtter alle interne prosesser og gjør at vi arbeider mer effektivt. For oss er det avgjørende at arbeidsoperasjonene fungerer tilfredsstillende fra A til Å, sier Brenne. Han kan fortelle at overgangen fra to gamle til ett nytt forretningssystem, har spart Safetel for betydelige beløp.  – Det gjør at vi kan fortsette vår markedsekspansjon med dagens mannskapsstyrke.  

Viktig partner

For Safetel har det vært en klar fordel å forholde seg til kun en leverandør av forretningssystemer som påtok seg alt ansvar fra prosjekt, forvaltning til risikostyring. – Vi har samlet alle funksjoner og kontaktpunkter på ett sted. ERP-leverandøren har vært en viktig partner fra implementering, service og vedlikehold. Selskapets prosjektleder har bistått med sin fagkompetanse slik at vi har unngått uforutsette hendelser, sier Brenne. – Forretningssystemet er fleksibelt sammenliknet med konkurrerende løsninger i markedet og skreddersydd for våre løpende aktiviteter. Tilbakemeldingen fra våre ansatte er positiv.  De fremhever systemets logiske oppbygning og det enkle brukergrensesnittet, avslutter han.

Kenneth Brenne, økonomidirektør Safetel

"For Skandinavias ledende leverandør av sikker alarmoverføring Safetel, med over 70 000 abonnenter, var overgangen til nytt forretningssystem avgjørende og har gitt Safetel årlig besparelse over 1 million kroner. Det muliggjør videre vekst uten å ansette flere medarbeidere."

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg