referanse logistikk

Tamrotor Marine Compressors.

– Amesto Solutions har gitt oss et ordentlig løft på logistikksiden.

Tamrotor Marine Compressors.

– Amesto Solutions har gitt oss et ordentlig løft på logistikksiden.

Referanse | Tamrotor

– Dette har gitt oss 20 prosent vekst uten å øke bemanningen, sier Operations Manager Christian Ness i selskapet.

Amesto Solutions er i dag TMCs foretrukne IKT-leverandør. – Leverandøren har en sterk kunnskapsbase, som vi drar nytte av hvor som helst i verden. I tillegg har de en meget god supportfunksjon, som hjelper oss med uforutsette hendelser, sier Ness.

Brukes til de fleste forretningsoperasjoner

Løsningene fra Amesto Solutions brukes til de fleste forretningsoperasjoner unntatt maskinproduksjon. Det omfatter Visma BusinessSuperOfficeAmesto AnalyzeVisma Dokumentsenter og en håndholdt løsning fra Barex på lageret. 

– Systemene tar for seg ordrebehandling, regnskap, rapportering og lagerdrift, sier Ness, som ikke er i tvil:

– Amesto Solutions har effektivisert alle våre driftsoperasjoner. 

Verdensledende leverandør av trykkluftsystemer

TMC, som ble etablert for ti år siden, er verdens ledende leverandør av trykkluftsystemer for offshore og marint bruk. Selskapet produserer trykkluftsystemene i Finland. Produktspekteret omfatter skruekompressorer, tørkere og filtre for ethvert trykkluftbehov på skip og offshoreinstallasjoner. TMC har et stort nettverk for service, deler og salg med agenter i 30 land, og egne kontorer i Korea, Kina og Singapore. Selskapet leverer gode resultater og er i sterk vekst. I fjor var omsetningen på 433 millioner kroner og et resultat på over 80 millioner. Selskapet sysselsetter 50 medarbeidere og har hovedkontor på Furuset i Oslo. 

Tar miljøet på alvor

TMC har utviklet TMC Smart Air, som er en frekvensstyrt kompressorløsning som gjør skip «grønnere», reduserer C02 forbruket og kutter strømforbruket med 50 prosent.

– I løpet av 3-4 år er kompressoren tilbakebetalt. For en oljerigg er sparepotensialet 303 000 dollar i året og for LNG-skip 44 000 dollar i året, sier Ness. Han legger til at levetiden for en mellomstor Smart Air-løsning er 20 år.

– Et LNG-skip kan i løpet av systemets levetid redusere sine miljøutslipp med 5 ½ million C02. TMC Smart Air høster lovord hos internasjonal rederstand, som ser klare fordeler med løsningen. 

Garantert leveringstid

TMC har en garantert leveringstid på sine produkter hvor som helst i verden innen 48 timer.

– Vi er representert i Oslo, Korea, Kina og Singapore med store delelagre slik at vi når de fleste kunder innen 12 timer, sier Ness. Han kan forteller at TMC er miljøsertifisert i henhold til DNVs ISO-standarder. 

Stabil og langsiktig partner

Årsaken til at TMC valgte Amesto Solutions, var behovet for en stabil og langsiktig partner, som ikke gjør dem avhengig av enkeltmennesker i organisasjonen.

– IKT-leverandøren har godt kvalifiserte medarbeidere, som forstår våre behov og som raskt trer støttende til hvis vi står overfor utfordringer, sier Ness. Han mener de interne ressursene til Amesto Solutions er like viktige som IKT-løsningene.

– Kompetansen er ikke hos enkeltpersoner men hos nøkkelressurser som kjenner våre behov til fingerspissene. Når vi vi utvidet lageret og sertifiserte IT-systemene, fikk vi omgående hjelp av Amesto Solutions. Det er avgjørende for vår leveringspresisjon, understreker han. 

Alle tilbud lages i SuperOffice

Alle tilbud hos TMC registreres som en ordre i SuperOffice, som er selskapets CRM-system.

– Deretter går det automatisk inn i ERP-systemet Visma Business. Tilbudet eksisterer i SuperOffice mens vi innhenter priser fra Visma Business. I ERP-systemet er det en database for kun ordrebehandling, sier Ness, som kan fortelle at TMC daglig håndterer 80 ordre.

– Derfor er vi avhengig av effektiv vareflyt for å få alle operasjoner til å fungere knirkefritt. 

Skapt en ny hverdag for IT-avdelingen

Overgangen fra manuell til elektronisk håndtering har spart TMC for mye plunder og heft.

– Amesto Solutions har gitt oss et ordentlig løft på logistikksiden. De har også hjulpet oss over på den nyeste og mest moderne versjonen av Visma Business. Vi har gått bort fra 15 feil i måneden til én annen hver måned. Det har skapt en helt ny hverdag for IT-avdelingen, som slipper å rydde opp i gammel moro.

Operations Manager Christian Ness

"Leverandøren har en sterk kunnskapsbase, som vi drar nytte av hvor som helst i verden. I tillegg har de en meget god supportfunksjon, som hjelper oss med uforutsette hendelser"

Effektiviserer lagerflyten

Visma Dokumentsenter gjør at TMC har full kontroll på alle fakturaer som er i prosess. Amesto Analyze benyttes til logistikkrapportering og på budsjettering.

– På lageret bruker vi en programvare fra Barex for å effektivisere lagerstyringen og for å unngå feilleveranser. Skipene flytter hele tiden på seg. Sender vi en del som skulle vært i Singapore på tirsdag og den kommer ikke frem før onsdag, er løpet kjørt. Da er skipet allerede på vei til Dubai og det vil ta seks uker før det er fremme. Derfor må vi ha sporbarhet i alle ledd. Alle produkter som hentes i lagerreoler og pakkes blir skannet. Har lageroperatøren plukket riktig del bekreftes dette med en grønn markør i strekkodeleseren, sier Ness.

– Feilplukk på lageret er i dag lik null, påpeker han. 

Et være eller ikke være for Tamrotor

IKT-løsningene til Tamrotor er et være eller ikke være for selskapet. TMC har i dag like mange brukere på Visma Business som ansatte.

– Løsningene er kritisk for vår forretningsdrift og sikrer at vi har kontroll på logistikk- og lagerdriften. Vi har full oversikt over alle kritiske driftsoperasjoner og vet til enhver tid hvor stort innsparingspotensialet er, avslutter Ness. 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg