5 gode grunner hvorfor man trenger CRM.

Hva er egentlig CRM?

5 gode grunner hvorfor man trenger CRM.

CRM handler om å finne kunder, vinne dem og ikke minst beholde dem! Forkortelsen står for Customer Relationship Management og vi definerer CRM som «utvikling av lønnsomme kunderelasjoner».
 

I dagens marked er vi nødt til å effektivisere salgsprosessen og ta vare på våre kunder for å overleve. Idag finnes MANGE flere muligheter til effektiv forretningsdrift enn for få år siden.  Et CRM-system kan hjelpe dere til å bli mer konkurransedyktig!

1. Øke kundetilfredshet og lojalitet  
Fornøyde kunder kjøper mer, er mindre prissensitive og anbefaler til sitt nettverk.

2. Redusere kostnader og øke effektiviteten
Dokumentproduksjon, lett tilgang på informasjon og redusere manuelle prosesser.

3. Forbedre nøyaktighet og prognostisering 
Segmentere kunder og markeder, målrettede kampanjer, nøyaktige salgsprognoser.

4. Øke omsetning   
Effektive salgsprosesser og et verktøy som gjør selgere mer produktive.

5. Styrke merkevaren
Enhetlig profil på alt som blir kommunisert ut fra bedriften.    

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg