8 av 10 skal investere mer i digitale arbeidsformer

Flere skal jobbe mer hjemmefra

8 av 10 skal investere mer i digitale arbeidsformer.

En fersk undersøkelse viser at bedriftsledere skal investere mer i løsninger som gjør at de ansatte kan jobbe enda mer effektivt.  

Flere skal jobbe mer hjemmefra

8 av 10 skal investere mer i digitale arbeidsformer.

En fersk undersøkelse viser at bedriftsledere skal investere mer i løsninger som gjør at de ansatte kan jobbe enda mer effektivt.  

Bedriftsledere skal investere mer

8 av 10 skal investere mer i digitale arbeidsformer.

Analysebyrået Norstat har på oppdrag for Amesto Firstpoint intervjuet 100 bedriftsledere og 100 IT-sjefer rundt deres tanker om tjenesteutsetting opp mot bedriftens fremtidige IT-strategi. 

 

- Undersøkelsen ble utført midt i Covid-19-nedstengingen av samfunnet, og det er interessant å se hvor fornøyde norske ledere er med kvaliteten på bedriftens IT-tjenester, sier COO i Amesto Firstpoint, Peter Pran. 

Digitale arbeidsformer

Åtte av ti sier at de er tilfredse eller svært tilfredse med kvaliteten på bedriftens IT-tjenester. 

Mange har kommet langt med innføringen av mer digitale arbeidsformer. Løsninger som Microsoft Teams har gjort det mulig å holde bedriftene i gang. Jeg tror mange nå har reflektert over hvor viktig digitale arbeidsformer er for bedrifters kriseberedskap, sier Pran. 

Flere skal jobbe mer hjemmefra 

Undersøkelsen viser at 77 prosent bedriftsledere og 83 prosent IT-ledere hevder at bedriften nå skal investere mer tid og penger i løsninger som gjør at ansatte kan jobbe mer produktivt og effektivt. Dette tror Pran skyldes at mange har fått øynene opp for de mange mulighetene dette gir, og det har blitt lagt merke til på tvers av ledergruppen. 

- Jeg registrerte i en Gartner-undersøkelse fra mars at tre av fire økonomidirektører planlegger å permanent flytte flere ansatte til hjemmekontor i årene som kommer, sier Pran. 

Han mener det haster for norske bedrifter å styrke egen konkurransekraft gjennom å sette ut større deler av forvaltningen knyttet til brukermiljøet, og ikke minst drift av servere og applikasjoner.  

- Forenkling er den raskeste veien ut i en mer moderne verden, og for å møte fremtidens krav. IT-avdelingen må sette en ny retning, og undersøkelsen viser at de tekniske ekspertene forstår dette i større grad enn øvrige ledere, sier Pran. 

Ser tjenesteutsetting som en mulighet 

Syv av ti IT-ledere ser tjenesteutsetting av IT som en mulighet. 25 prosent vet ikke. 

- At kun fire prosent mener outsourcing er en trussel beviser hvor strategisk IT-sjefer i Norge tilnærmer seg ansvaret som ligger på dem. De ønsker å ta valg som gjør at avdelingens tid kan brukes til mer produktive formål enn supporthenvendelser, sier Pran. 

Flere IT-ledere enn bedriftsledere planlegger å outsource mer av IT-driften. 

- 35 prosent av ledere i IT-avdelinger har konkrete planer om å kjøpe inn flere tjenester. Det er et tegn på at de selv har begge hendene på rattet, sier Pran.  

Han mener derfor det haster for de tekniske strategene og ekspertene å komme seg enda tettere på forretningen.  

- Da er tjenesteutsetting en lavthengende frukt for å ha tid til det som driver verdi, sier han. 

IT-sjefen er misfornøyd med satsningen på innovasjon 

Mens 31 prosent av bedriftslederne mener IT-avdelingen bruker nok tid og ressurser til videreutvikling og innovasjon, er det kun 23 prosent av IT-lederne som deler dette synet.  

- Faktisk sier hele seks av ti IT-ledere at det ikke brukes nok tid og ressurser på dette kritiske arbeidet. Tilsvarende tall for bedriftslederne var 29 prosent. Det er for meg et tegn på at toppledelsen bør snakke mer om teknologi og nye muligheter, sier Pran.  

- Bedriftsledere som enda ikke ser verdien av innovasjonen som kan drives fra IT-avdelingen er nødt til å våkne opp. De tekniske ekspertene er trolig kilden til bedriftens aller største urealiserte potensiale, og de må få mandatet og midlene til å skape fremtidens smarte løsninger, avslutter Pran. 

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen ble utført av Norstat i april 2020. Selskapet intervjuet 100 ledere i virksomheter og 100 IT-sjefer på telefon. I lederutvalget var 37 prosent toppledere, 55 prosent avdelingsledere, og 8 prosent var personalsjefer. 

Noen spørsmål? Vennligst kontakt: Peter@firstpoint.no / tlf. 920 91 959