Corona-trendene som er kommet for å bli

Planlegger permanent hjemmekontor for flere

Corona-trendene som er kommet for å bli.

Les innlegget i Finansavisen som tar opp at digitale samarbeidsløsninger, mindre reising og mer hjemmekontor er blant corona-trendene som sannsynligvis vil bli en permanent del av vår nye arbeidsdag. 

Planlegger permanent hjemmekontor for flere

Corona-trendene som er kommet for å bli.

Les innlegget i Finansavisen som tar opp at digitale samarbeidsløsninger, mindre reising og mer hjemmekontor er blant corona-trendene som sannsynligvis vil bli en permanent del av vår nye arbeidsdag. 

Les artikkelen her

Amesto i Finansavisen.

Forbered deg på at coronakrisen kan endre din arbeidshverdag for alltid. Færre flyreiser, digitale samarbeidsplattformer og en langt mer liberal policy på  hjemmekontor er blant coronatrendene som ser ut til å feste seg permanent i  norsk næringsliv. 

Ifølge en helt ny undersøkelse fra Amesto og Norstat svarer åtte av ti IT-sjefer at de kommer til å øke investeringsbudsjettet for mer effektive og produktive arbeidsplattformer.

Les hele artikkelen i Finansavisen her