Cloud - utfordring for IT bransjen

Tvinger frem nye forretningsmodeller

Cloud - utfordring for IT bransjen.

Cloud tvinger frem nye forretningsmodeller og kan forskyve tyngdepunktet i IT bransjen, skriver administrerende direktør i Amesto, Arild Spandow, i sin gjestekommentar i Kapital.
 

Verden er på full fart fremover i "Cloud'ens tidsalder". Nå kan software leveres som en tjeneste via browseren i stedet for å installeres hos en hosting/ASP leverandør, eller lokalt på egne servere.

Markedet for Cloud computing ( et annet ord for SaaS - Software as a service) er allerede enormt. Forrester Research estimerer at det i 2011 ble omsatt for ca 240 milliarder kroner innen denne leveransemodellen, og dette tallet vil eksplodere. Microsofts CEO Steve Ballmer har selv uttalt at de er "all in" på Cloud. De har fått selv skeptikere i bransjen til å innse at denne leveransemodellen er fremtiden.

Omstillingene er større enn mange skulle ønske
Konsekvensene av den nye leveransemodellen er store, både for fremtidens brukere av Cloud-løsninger, men i særdeleshet for IT bransjen. Ingen software leverandører med håp om å overleve i fremtiden kan overse utviklingen, og omstillingene som må til er mer omfattende enn det mange skulle ønske.

Hvordan beholde inntekter?
Mens Cloud fra et kundeståsted vil innebære reduserte kostnader og mindre kompleksitet innenfor IT drift, sitter de fleste av dagens tradisjonelle softwareprodusenter med et stort dilemma: Hvordan beholde inntekter på eksisterende, lokalt installert løsninger, og samtidig omfavne en Cloud-strategi som er i direkte konflikt med den "gamle" modellen?

Inntektsmodellen for Cloud-løsningene byr på utfordringer for bransjen
Der man tidligere fikk betalt for å installere løsninger ved leveranse, skjer betalinger for SaaS- tjenester ved at man betaler en fast pris per måned for tilgang. De fleste eksisterende softwareløsninger kan ikke migreres direkte over på SaaS-plattformer, men må programmeres på nytt for å kunne fungere i en slik modell. Det medfører enorme investeringer for leverandøren, parallelt med at kontantstrømmen fordeles over hele kontraktsperioden. Dermed oppstår det et kontantstrømgap som må håndteres.

Tilpasninger må til for å overleve
For både forhandlere og hostingleverandører betyr utviklingen at de i løpet av de nærmeste 2-5 årene må tilpasse seg nye forretningsmodeller for å overleve. Mens forhandlere tidligere har levd av å selge installerte løsninger, tilpasse og supportere disse, vil Cloud-løsninger i langt større grad være standardiserte løsninger, levert og i mange tilfeller også driftet av produsentene. Fokus for forhandlerne vil derfor dreies mot integrering av kundeproprietære- og bransjeløsninger der dette ikke dekkes av standardleveransen.

Hosting-leverandørene på sin side må i større grad rette sine tjenester mot leverandørene av Cloud-løsninger, fordi de tradisjonelle sluttbrukerkundene vil forholde seg direkte til software-leverandørene.

Cloud er fremtidens modell for softwareleveranse
Det er ingen tvil om at Cloud representerer fremtidens modell for softwareleveranse. Veien dit vil imidlertid være preget av store omstillinger innenfor leverandørsiden og vil kunne bidra til at helt nye aktører tar lederposisjoner i markeder som tidligere har vært dominert av store, globale og regionale virksomheter. Allerede nå ser vi at selskaper som NetSuit konkurrerer direkte med SAP og Microsoft innenfor ERP-markedet, og at SalesForce.com tar store andeler av det globale CRM-markedet. Dette er selskaper som vi ikke har hørt mye om for fem år siden, men som i dag truer dominansen innenfor sine respektive segmenter. Min konklusjon er derfor at ingen softwareleverandører med håp om å overleve kan overse Cloud. Fremtidens marked vil tilhøre de som håndterer denne utviklingen best.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg