CRM oppkjøp

CRM oppkjøp

Amesto kjøper CRM-aktør i Danmark.

Amesto Solutions kjøper den danske CRM-aktøren Adwiza. Oppkjøpet er det sjette innen CRM på fire år og følger som en del av en aggressiv oppkjøpsstrategi for å bli ledende innen ERP, CRM og HRM i Norden.

Amesto Solutions har vokst organisk og gjort en rekke oppkjøp de siste årene for å befeste sin posisjon innen ERP, CRM og HRM i Norden. Det siste skuddet på stammen er det danske utviklings- og integrasjonsselskapet Adwiza.


-  Adwiza er et svært spennende selskap vi har snust på en stund. Potensialet er stort, men ledelsen har slitt med å ta ut potensialet og dermed også oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. For oss passer Adwiza som hånd i hanske. Det styrker vår allerede etablerte satsning på integrasjon og utvikling og plasserer oss på kartet som en verdiskapende reseller i alle tre land. Vi har sterk tro på både ansatte, kunder, produkter og tjenester. Derfor trer vi inn som ny eier i selskapet allerede fra 1. juli. Det sørger for 100 % kontinuitet for ansatte og kunder. Amesto sikrer økonomisk trygghet til å utvikle selskapets intellektuelle eiendom og ta ut det store potensialet som finnes der, sier Jan Erik Kaasa, konsernsjef i Amesto Solutions.

Adwiza har 11 ansatte og mer enn 400 kunder i Norge, Sverige og Danmark, hvorav 190 befinner seg i Norge, 100 i Danmark og 60 i Sverige. 50 kunder fordeler seg på øvrige land. Selskapet er leverandøruavhengig og tilbyr en rekke integrasjoner mellom ERP-løsninger og SuperOffice. De er blant de ledende aktørene innen utvikling av Software, systemintegrasjoner og applikasjoner i Danmark.

-  Oppkjøpet betyr at vi nå har et fullverdig og integrert ERP- /CRM-tilbud i Norge, Sverige og Danmark. Da mangler vi bare HRM i Sverige og Danmark for å være der vi skal. Det betyr at vi skal drive klappjakt på gode oppkjøpskandidater i disse markedene fremover sier Kaasa.

For Amesto Solutions kunder betyr oppkjøpet at vi kan tilby nye og eksisterende kunder i Norge, Sverige og Danmark et langt bredere produktspekter. Adwiza bringer med seg tung integrasjonskompetanse mot Super Office/ERP, PBX dial, som integrerer telefonløsninger med SuperOffice, Online Signature, Dashboard rapportering, PDF-manager Expanded Design Suite (EDS) med mer.

-  Svært få av våre eksisterende kunder i Danmark har SuperOffice. Her ser vi en unik mulighet for kryssalg. I Sverige og Norge har flere av våre kunder både ERP og CRM. Her ligger potensialet i integrasjonsproduktene Adwiza bringer med seg. Oppkjøpet handler i bunn og grunn om å forbedre kundeopplevelsen - tilby det de trenger og forenkle hverdagen for kundene våre, understreker Kaasa.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg