Derfor bør du oppgradere CRM-løsningen din til nyeste versjon

Derfor bør du oppgradere CRM-løsningen din til nyeste versjon

Når oppgraderte du sist SuperOffice? Det er mange grunner til at man bør utføre oppgraderinger med jevnlige mellomrom. Sikkerhet og funksjonalitet er viktige tema her, men det er vel så viktig å sikre at bedriften din har det som trengs for å opprettholde en optimal prosessflyt.

Amesto har sitt hovedfokus på å oppfordre deg som er SuperOffice-kunde å flytte til skyen. Dette er ikke alle klare for, men det er da viktig å ikke glemme å ta vare på den eksisterende løsningen.

La oss begynne med å snakke om sikkerhet. Amestos offisielle anbefaling for oppgraderingav SuperOffice i et sikkerhetsperspektiv er 4 ganger per år. Dette kan virke vel hyppig. Cybertruslene tar imidlertid ikke hensyn til dette.

Et eksempel på en slik trussel er såkalte «Ransomvirus», der du blir forhindret å aksessere egne data og applikasjoner før du enten har betalt en viss sum, eller ordnet problemet selv. Dette er ikke skremselspropaganda – bare blant Amestos egne kunder kan vi dessverre telle en håndfull tilfeller der dette har skjedd siste året. Alle har hatt SuperOffice installert på egne servere lokalt. Dette koster ikke bare penger å løse. I tillegg må nøkkelmedarbeidere bruke betydelige mengder tid på å løse problemet, og mest sannsynlig trenger du ekstern hjelp for å gjenopprette dataene når de blir tilgjengelig igjen.

Ved å oppgradere får du tilgang til nyeste versjon, der nye sikkerhetsutfordringer har blitt eliminert. Vi anbefaler som nevnt 4 oppgraderinger per år som en tommelfingerregel, men migrering til skyen (SuperOffice Online) vil løse dette permanent.

Ny funksjonalitet:

Det de fleste kanskje forbinder mest med oppgraderinger – er tilgang til ny funksjonalitet. På denne fronten har det skjedd mye de siste 18 månedene. Og det er ikke bare snakk om «kule features» her: Vi snakker om funksjonalitet som kan hjelpe deg med å øke effektiviteten din, forbedre prosesser, og i større grad kunne ta i bruk standardfunksjonalitet.

 

Her er noen eksempler på hva som har blitt tilgjengelig det siste halvannet året:

- Nytt- og forbedret grensesnitt (versjon 9, sommeren 2020)
- Utvalg
Enda mer intuitivt, og enda mer funksjonelt
- Dashbord
Kommer i versjon 10. Betydelig større tilpasningsmuligheter av både datasett og design.
- Ny Markedsføringsmodul
Designmodulen fornyet
- O365-Sharepoint integrasjon
Arbeid mer effektivt og kundesentrisk med alle dokumenter på samme plass.
- Videomøteintegrasjon
Opprett- og start videomøter i Cisco Webex, Google Meet, Jitsi Meet, MS Teams, og Zoom
- CEP – Customer Engagment Platform
Kundeportal, chat og webskjema enda tettere integrert

For en best mulig forståelse av hva den nye funksjonaliteten kan ha av effekt for akkurat deg kan det være nyttig å ta en mer detaljert gjennomgang. Kontakt oss gjerne for å avtale dette.