“Visma Hacker-alarm”

“Visma Hacker-alarm”.

Nyhetene som er publisert i ulike norske medier 6 februar 2019 har forårsaket bekymring hos mange kunder. Dette er ikke relatert til en pågående hendelse.

“Visma Hacker-alarm”.

Nyhetene som er publisert i ulike norske medier 6 februar 2019 har forårsaket bekymring hos mange kunder. Dette er ikke relatert til en pågående hendelse.

Det er ingen grunn til bekymring

Hackerangrep mot Visma avverget i 2018, ingen kundedata på avveie.

Hendelsen som ble beskrevet var i september 2018. Ingen klientdata var berørt.

Nyheten er basert på en pressemelding fra Visma: "Intelligence report recognises Visma's contribution to illuminating threats and protecting organisations from cyberespion" (https://lnkd.in/e6YBEqa)

Visma bestemte seg for å snakke om bruddet for å øke bransjens bevissthet.

Det er ingen grunn til bekymring. Dataene til Vismas kunder er ikke berørt av dette.

September 2018 ble Visma utsatt for et hackerangrep. Hackerne lyktes ikke i sitt forsøk, og ingen kundedata kom på avveie. Visma har jobbet tett med nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM NorCERT) og politiet for å etterforske saken.

Recorded Future publiserte i dag en rapport om etterforskningen av denne hendelsen og flere liknende angrep mot utenlandske selskaper. Funnene i rapporten er i dag gjengitt i flere nasjonale og internasjonale medier. Visma blir jevnlig utsatt for forsøk på hackerangrep og svindelforsøk, og har svært gode rutiner, prosesser og plattformer for å både monitorere og hindre innbrudd. Visma har valgt å være åpne om hendelsen for å øke bevisstheten i bransjen. Det er ingen grunn til bekymring og Vismas kunder behøver ikke å foreta seg noe. En pressemelding med lenke til rapporten er publisert på Visma.com. Vi ønsker å oppfordre til åpenhet rundt trusselsituasjonen og håper at andre bedrifter kan bruke informasjonen i rapporten til å kvalitetssikre egne IT systemer, og avdekke om de har vært forsøkt hacket, eller faktisk har blitt hacket av samme eller liknende aktører.

Kilder:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6498883945717915648

https://www.nrk.no/urix/granskarar_-kina-hacka-norsk-selskap-1.14418026