Nye regler for personvern

Nye regler for personvern

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Hva er det som påvirkes av de nye reglene for personvern? Hvordan bør du forberede deg og hva må du gjøre av oppgaver innen HR og datasikkerhet før den nye loven trer i kraft?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter.

Alle norske virksomheter får nye plikter:

 • Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
 • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
 • Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
 • Mange virksomheter må opprette personvernombud
 • Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
 • Alle databehandlere får nye plikter
 • Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer
 • Alle får nye krav til avvikshåndtering
 • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter


Hva bør dere gjøre for å forberede bedriften på ny personvernlov?

Endringene vil komme, men det er fortsatt ikke helt klart eksakt hva de nye personvernreglene kommer til å inneholde og hva konsekvensene blir for norske bedrifter. Men at det innebærer en endring i håndtering av personopplysninger, datasikkerhet og tilrettelegging av systemer er det ingen tvil om. Det er en del ting du kan begynne å forberede deg på slik at du er forberedt når endringen trer i kraft. 

 • Ta kontakt med din systemleverandør å be om informasjon og hjelp til tilrettelegging.
 • Søk informasjon fra fagperson med ekspertise innen HR og Personal. Vi samarbeider med både advokat Haavind og noen av de større leverandørene av HR- og Personalsystem i markedet.   
 • Meld deg på seminar eller webinar som omhandler de nye reglene. Vi vil holde flere fagseminar og webinar i løpet av året som vil omhandle personvernreglene. Der vil du få konkrete tips til forberedelser. Følg med på denne siden.

Vi vil oppdatere innholdet på denne siden fortløpende med relevant informasjon om de nye reglene. Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg