Sett deg inn i de nye reglene fra 2019 innen lønn og personal

Lønn & Personal

Sett deg inn i de nye reglene fra 2019 innen lønn og personal

Lønn & Personal

Sett deg inn i de nye reglene fra 2019 innen lønn og personal

Lønn & Personal

Sett deg inn i de nye reglene fra 2019 innen lønn og personal

Regelendringer kan skape stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere har vært i tvil om hvordan de skal praktisere de nye reglene i 2019.

  • Har du satt deg inn i de nye reglene for beregning av sykepenger
  • Regelverket for dekning av reiseutgifter er i stor grad endret de siste årene, hva gjelder nå?
  • Må ansatte få kompensasjon for reisetid?
  • Hvordan treffer de nye skattereglene din arbeidsplass?
  • Når må arbeidsgiver rapportere gaver og tips?

Lønn & Personal

Kurs hos Visma

Vår samarbeidspartner Visma holder flere kurs. Les mer her og meld deg på: 

Nye regler - Sykepenger

Reglene om beregning av sykepenger ble endret 01.01.2019. Dette er en stor endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge. I tillegg kom den digitale inntektsmeldingen og stadig mer av prosessen rundt sykepenger og sykefravær digitaliseres.

Les mer og meld deg på>>>


Personalforum

På Personalforum ser vi på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen etter de nye reglene fra 1. januar. Hvilke alternative løsninger har arbeidsgiver å velge mellom? Våre engasjerte og erfarne jurister gir råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.

Les mer og meld deg på>>>


Nye regler - Reiseutgifter, reisetid og arbeidstid

Har du ansatte som reiser? Er du oppdatert på alle nye regler for kompensasjon av reisetid og dekning av reiseutgifter? For deg som kjører lønn dukker det opp en del problemstillinger ved å ha ansatte som reiser. Få svar på dine spørsmål, delta på kurs.

Les mer og meld deg på>>>


Reiseregninger - alt om reiseregler

Regelverket for dekning av reiseutgifter er i stor grad endret de siste årene. Reglene har vært uklare, og arbeidsgivere har vært i tvil om hvordan de skal praktisere de nye reglene. Hva gjelder egentlig nå?

Les mer og meld deg på>>>