Slik gjennomføres flyttetesten

Test om du bør flytte IT til skyen

Slik gjennomføres flyttetesten.

Daglig gjennomfører Amesto konsultasjoner med ledere som er nysgjerrige på skyen. Her er spørsmålene som må besvares.

Test om du bør flytte IT til skyen

Slik gjennomføres flyttetesten.

Daglig gjennomfører Amesto konsultasjoner med ledere som er nysgjerrige på skyen. Her er spørsmålene som må besvares.

Kartlegging om du bør flytte til skyen

Hva er en flyttetest?

Amesto har bred erfaring med såkalte flyttetester. Dette er en gratis rådgivningssamtale på telefon med eksperter på forretning og teknologi. Hensikten er å hente grunnlaget til å utforme rapporten som svarer på fordelene virksomheten vil hente ved å flytte prosesser og systemer til en moderne infrastruktur i skyen, og med indikasjoner på hva dette vil koste/kreve.

IT-løsninger

Kartlegging.

Kartleggingen er uforpliktende og starter med at vi setter oss inn i hva bedriften har av IT-løsninger fra før. Vi må være trygge på at bedriftens behov dekkes de neste årene, og at du ikke betaler mer enn nødvendig for lisenser og maskiner. Blant de mest stilte spørsmålene vi besvarer er om pris, om hvor fremtidsrettet ny løsning er, og ikke minst hvordan ny løsning vil funke bedre enn hva bedriften har i dag. I tillegg får du råd og anbefalinger på metoder, verktøy og løsninger som gir bedre arbeidsformer, større produktivitet og lavere kostnader.

Vi er vant til å forholde oss til bedrifter av alle størrelser, og har bransjekompetanse på behovene til alt fra konsulenter til kremmere. Dette sikrer at alle prosesser og systemer får riktig behandling før en eventuell flytting til det toppmoderne datasenteret. Vi ønsker å hjelpe deg som leder ved å bli kjent med hva bedriften din tilbyr, hvordan dere jobber, hvilke utfordringer som raskt må løses, og deretter vil vi anbefale egnede løsninger.

Rådgiver Marcus Solum

"- Det kan være vanskelig å bestemme seg for hva man bør velge i et marked med et stort utvalg av tjenester. Vi ønsker derfor å betrygge kundene med at vi har lang erfaring og størst kompetanse på regnskaps-, drifts- og lønnssystemer fra Visma."

Tryggere i skyen

Sikkerhet og drift i skyen.

Kjeller eller sky?

Mange bedriftsledere er bekymret for hacker- og virusangrep og lurer på om det er trygt å flytte til skyen. Fakta viser at et topp moderne datasenter er bedre enn alternativene, som for eksempel en server i kjelleren eller hos en lokal driftsleverandør. 

Hvorfor er skyen sikrere enn serverrommet 

 • Med et moderne Microsoft Azure datasenter er det investert milliarder i sikkerhet.
 • Skyen anbefales av de viktigste sikkerhetsmiljøene og ekspertene i Norge.
 • Dataene til enmannsbedriften beskyttes like godt som milliardkonsernet.

Dette spør vi om i flyttetesten:

 • Hvor mange ansatte har bedriften, og hvilke IT-behov har de?
 • Hvilke driftsleverandører som benyttes/hvor er dagens data?
 • Hvordan er arbeidsformen til de ansatte?
 • Hva leverer/selger bedriften?
 • Hva slags type data er lagret?
 • Krav til-/behov for sikkerhet
 • Planlagte endringer i tiden som kommer?
 • Hvilke tidstyver finnes i bedriften/hvilke manuelle prosesser kan forbedres?
 • Hvilke applikasjoner skal flyttes?
 • Hva savnes og mangles i dagens IT-systemer?
 • Krav om- og ønsker til tilgjengelighet
 • Er det trygt med skyen?
 • Hvor mye kan man spare?
 • Hvordan dette løser nye regler som GDPR?

Rapport

I tillegg stilles spørsmål som gjør at rådgiverne får innsikt i forretningsmodeller. Vi har et ønske om å anbefale løsninger som støtter utvikling og vekst i ditt selskap. Summen av spørsmålene gir en god oppskrift for anbefalingene i rapporten. Samtalen tar gjerne 30-60 min og avtales på en tid som passer deg. Om rapporten utløser ønske om flytting signeres flyttemeldingen, og våre tekniske eksperter går i gang. Hvordan flytten foregår kan du lese mer om her.

Slik flytter vi deg til skyen