SuperOffice Generasjon 9 (G9)

Ny versjon av SuperOffice i juni

SuperOffice Generasjon 9 (G9).

Dersom du er bruker av SuperOffice Online vil du automatisk bli oppgradert i juni 2020. De første kundene allerede 16. juni, og utrullingen fortsetter frem til 30. juni. For deg som har SuperOffice installert på egen/driftspartners server vil den nye versjonen bli tilgjengelig i høst. 

Ny versjon av SuperOffice i juni

SuperOffice Generasjon 9 (G9).

Dersom du er bruker av SuperOffice Online vil du automatisk bli oppgradert i juni 2020. De første kundene allerede 16. juni, og utrullingen fortsetter frem til 30. juni. For deg som har SuperOffice installert på egen/driftspartners server vil den nye versjonen bli tilgjengelig i høst. 

SuperOffice generasjon 9

Hva betyr dette for deg som kunde?

Det vil fortløpende lanseres nye features på G9-plattformen. Utvalg kommer til å bli enklere OG kraftigere, dokumenthåndtering blir mer smidig, salgsmodulen får økt funksjonalitet, og mye mer. 

Få bedre oversikt:

 • Du får bedre kontroll over hva slags informasjon som skal vises – og hvordan. 
 • Du kan optimalisere det du ser på skjermen ved å redusere støy, og gi deg selv mer skjermplass å jobbe på. 
 • Du får hjelp til å utføre en rekke umiddelbare handlinger basert på informasjonen du har i CRM-løsningen. 
 • Du kan håndtere data på en enklere måte og følge opp raskere. 

Fokusområder på G9:

 • Nytt grensesnitt 
 • Forbedrede- og nye funksjoner 
 • Automatisering av markedsføring 
 • Kundengasjementsenter 
 • AI som en tjeneste* 
 • Samarbeid på skykontoret* 
 • App Store* 
 • Utvidelser og APIer 

Nytt utseende

Moderne design og grensesnitt

SuperOffice er kjent for å ha en intuitiv arbeidsflyt, og dette vil videreføres. Den nye versjonen vil få en ny fargepalett, der hensikten er at det skal bli mer behagelig å jobbe i løsningen. Du vil se mer relevant informasjon, og få bedre oversikt over kundene dine med færre klikk.

SuperOffice | Generasjon 9 

Hva er nytt i G9?

Forfatter: Tom Erik Helle, Teamleder CRM.

I juni 2020 slippes SuperOffice Generasjon 9 (G9). SuperOffice gjør dette omtrent hvert 5. år, der du ikke bare får tilgang til ny funksjonalitet, men også nytt design m.m., og som du ser så heter det ikke lenger «Versjon», men «Generasjon». Her ligger det mer moderne teknologi i bunn som åpner opp nye muligheter for utvikling. Her skal jeg fortelle litt mer om hva som kommer. 

Merk at alle disse endringene ikke vil være tilgjengelig samtidig som G9 lanseres. De vil komme fortløpende. Dersom du har SuperOffice Online vil du få tilgang til nyhetene automagisk etter hvert som det rulles ut, basert på hvilken brukerplan du har. 

Nytt design og nye farger 

Visjonen med det nye designet er at… vel det er nytt (!) Det er kanskje en snodig ting å innlede med, men faktum er at SuperOffice har sett uforandret ut de siste fem årene – til tross for at det har blitt sluppet en masse ny funksjonalitet i samme tidsrom. Men det ligger selvsagt mer enn dette bak. Et annet viktig moment er at du snart vil få velge hva du skal se. Ulike bedrifter – og ulike avdelinger – har ulike behov for hvilke data de trenger å kunne se for å gjøre jobben sin best mulig. Dette vil du i større grad kunne tilpasse i G9. Sortere – filtrere – organisere.  

Eksisterende brukere av SuperOffice er kjent med den intuitive arbeidsflyten i løsningen. Denne har blitt utviklet gjennom de siste 30 årene, og vil videreføres. En ny generasjon av brukere er imidlertid allerede på plass i arbeidsstyrken, og det stilles stadig høyere krav til brukervennlighet. I G9 vil du få synliggjort mer relevant informasjon på kundene dine, og kunne utføre flere handlinger med færre klikk. 

Editor SO.jpg

Det første du imidlertid vil legge merke til er de nye fargene. I versjon 8 var denne mer fargerik, i versjon 7 vil nok de fleste i dag synes det hele var rimelig traust. Tanken bak designet på G9 er at det skal være mer behagelig å jobbe i løsningen over lang tid, og enklere å holde fokus 

Minikortet ut – nytt sidepanel inn 

Du er kanskje kjent med «minikortet» som i dag er plassert oppe til høyre. Dette forsvinner, men blir erstattet av et nytt sidepanel, som dekker høyre del av skjermbildet fra topp til bunn. Du vil finne igjen mange av de gamle funksjonene her, men du vil også få mer. En nyhet er «forhåndsvisning», som nå gir deg oversikt over siste saker, salg, aktiviteter, m.m. (Dersom du har brukt SuperOffice Chat vil du kjenne igjen dette). Tanken er igjen at du enklere- og med færre klikk skal få oversikt over hvilke interaksjoner dere har hatt med kundene den siste tiden. Du slipper å navigere deg gjennom flere faner for å skaffe denne oversikten. 

Størrelsen på sidepanelet kan ikke bare endres, hele sidepanelet kan også skjules helt. Dersom du for eksempel jobber med et utvalg med mange kolonner, eller sitter på en liten skjerm, kan du dermed bruke hele skjermen din til dette. 

Navigatoren (venstremenyen) kan også skjules for bedre plass, i tillegg til får den et mer minimalistisk utseende. 

Markedsføring 

En av endringene jeg gleder meg mest til personlig er oppgraderingen av Markedsføringsmodulen. Frem til nå har denne blitt omtalt som en "enkel løsning" som skal dekke behovet for bedrifter flest. Men nå er det sånn at bedrifter flest har litt høyere krav, og kommer til å bli reflektert løsningen: 

 • Ny editor 
  Denne skal bli mer brukervennlig, og gjøre det lettere å komme i gang – selv om du ikke har erfaring med lignende verktøy. Om du derimot har erfaring med profesjonelle marketing-verktøy vil du nok oppleve SuperOffice’ endringer på denne fronten som et godt løft i riktig retning. 

SO events.jpg

 •  Automasjoner - Email flows 
  «If thisthen that». Opprette automatiske handlinger I CRM-systemet basert på handlinger fra kunden. Dette kan være at de har klikket på en spesiell link i et nyhetsbrev. SuperOffice kan da for eksempel opprette et Salg, en oppfølging på ansvarlig selger, eller kanskje et nytt nyhetsbrev som tar for seg mer spesifikt det kunden har vist interesse for. Dette er med å berike CRM-systemet med data. Da kan du prioritere å jobbe med de kundene du vet har vist interesse for produktene- eller tjenestene dine. 

flow SO.jpg 

 • Lead scoring 
  Er leadsene dine moden eller kvalifisert? Sett opp regler, slik at du kan ta kontakt når du vet at kundene allerede har vist en viss interesse for bedriften din. Det er vel ingen som ringer «cold calls» lenger vel…? 

leadscoring SO.jpg

Kundeengasjement-senter 

Sammen med Service får du også et «Kundesenter». Kan sammenlignes med Min Side. Dette er nå mulig å sette opp med et enkelt design uten programmering/utvikling. Når dette spiller på lag med SuperOffice Skjema, Chat, Servicehenvendelser, FAQ – da åpner det seg mange muligheter. Du får på en måte to sider av CRM-systemet. Den ene siden er vendt mot kunden, og den andre siden er verktøyet du jobber i daglig. Det sier seg nesten selv at når kunden legger inn data i det samme systemet du jobber i selv – da blir det effektivt. 

Flere av disse funksjonene finnes allerede, men de vil stadig kobles tettere sammen, slik at du selv kan designe den løsningen som gir verdi for deg og dine kunder. 

Dette er OMNI-kanal i praksis. Ved å bruke disse verktøyene aktivt vil alle i organisasjonen eller på teamet ditt ha oversikt over alle interaksjoner kunden har hatt med dere. Alt blir tilgjengelig i SuperOffice. Kunden trenger ikke å forklare seg på nytt, fordi all nødvendig informasjon serveres til deg som er kundebehandler.  
cs.jpg

Kunstig intelligens (AI) 

Dette er et område flere og flere har sterkt fokus på. Ved å ta i bruk AI vil bedrifter både kunne bli mer effektiv og gjøre mer av de riktige tingene. Så finnes det selvsagt et veldig bredt spekter av det som defineres som AI. Den enkleste formen er kanskje maskinlæring, som lar deg automatisere enkle rutineoppgaver. Du har også langt mer komplekse systemer der store mengder ustrukturerte data kan puttes inn for å finne sammenhenger, etc. 

SuperOffice kommer ikke til å utvikle sin egen AI, men det vil bli åpnet opp for å koble på eksisterende tjenester. Helt konkrete eksempler på dette kan være språkgjenkjenning- og oversetting på henvendelser i Service, automatisk kategorisering av saker basert på innholdet, osv.  

Chat er også et aktuelt tema. I skrivende stund er ikke SuperOffice chatten en chatbot, men her vil det med tiden også komme muligheter til å koble på chatbot-software. 

Salgsmodulen 

Dashboards har gjort bedriftens salgsprosesser og pipeline tilgjengelig for flere. Hvem som helst kan følge med på hvilke salgsprosesser som er i sving, og du kan se hvilke salg som nærmer seg beslutning. En (etterlengtet) funksjon her vil være budsjett. Kanskje mest av alt for de av dere som faktisk jobber mot et budsjett. Snart vi dette kunne synliggjøres på dashboardet, og det vil gjøre det enda mer interaktivt. I tillegg vil du få flere muligheter til å personalisere utseendet på dashboardene du bruker. 

Quote vil også få seg en oppdatering. I dag fungerer dette helt fint for de fleste, men når man registrerer ordre med mange produktlinjer kan det bli uoversiktlig. Dette blir det tatt høyde for i fremtiden. Mer effektivt grensesnitt, raskere connector, støtte for abonnementsbasert salg, bedre støtte for rabatt og produktpakker, arbeidsflyt for godkjenning, mm. er stikkord. 

Utvalg 

En av kjernefunksjonene i SuperOffice, der du virkelig får verdi tilbake for dataene du har på kundene og kontaktene dine. Det er imidlertid en del brukere som synes at utvalg er litt for komplisert, og dermed ikke tar det i bruk for alt det er verdt. Akkurat hvordan utvalg vil bli forbedret har vi ikke fått sett, men målet er at det skal bli «bedre, for flere». Altså skal det bli enklere for de som ikke har anledning til å bruke mye tid på å sette seg inn i det, og i tillegg mer kraftfullt for de som allerede benytter det. Selv tror jeg at utvalg i CRM-delen av SuperOffice kommer il å bli mer likt det vi kjenner fra Service (Finn sak). Her kan man gjøre et søk rimelig enkelt, og om det er nyttig kan søket «lagres som utvalg». Her er vi også kjent med eller-funksjonalitet som gjør dem svært fleksible 

Office 365 og Sharepoint 

SuperOffice Online blir knyttet tettere til Office 365 i skyen, og lar deg lagre dokumenter i Sharepoint. Dette er noe mange har ventet på – nå er det en realitet. I praksis får du en mer smidig lagring av e-post, opprettelse av kontaktpersoner, flere kan jobbe i samme dokument samtidig, versjonhåndtering, osv. Zero Footprint kalles dette, altså ingen lokalt installerte applikasjoner. Også tilgjengelig for G Suite. 

Det er helt klart mange fordeler med å være i skyen. Når det gjelder SuperOffice er én av fordelene App store. Her ligger det et stort antall 3.partsprodukter som løser mer spesifikke behov. 

Som nevnt vil G9 rulles ut automatisk til Online-kundene i siste halvdel av juni 2020. Har du SuperOffice installert på egen server vil du få mulighet til å oppgradere i slutten av august. Dersom du fortsatt er Onsite-kunde håper jeg du er interessert i å ta en prat om å gå til skyen. Da vil du for eksempel få alle de kommende nyhetene helt automatisk etter hvert som de er klar. 

Oppgradere eller flytte til skyen

Er du ikke på SuperOffice Online enda?

Vi tar gjerne en prat med deg dersom du vil vite mer om SuperOffice Online og Generasjon 9. Vi kan vise deg ny versjon og sammen kan vi lage en plan på hvordan du på enklest mulige måte kan komme deg opp i skyen eller booke tid til oppgradering til ny SuperOffice versjon.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Nyheter/forandringer i SuperOffice. 
 • Flytting av SuperOffice til skyen. 
 • Videreutvikling av løsningen. 
 • Kurs av medarbeidere