SuperOffice Versjon 10

SuperOffice Versjon 10

I oktober kommer SuperOffice versjon 10. Først for alle onlinekunder, deretter tilgjengelig for oppgradering for de av kundene med lokal installasjon. Stikkord for denne versjonen er kraftfulle dashboards, og konfigurerbare skjermbilder

 

Snart vil SuperOffice begynne utrulling av versjon 10 i online-miljøet. Derfor ønsker vi å informere om et par punkter som er viktige for deg i møte med denne nye versjon. Dersom du har SuperOffice på dine egne servere, har vi muligheten til å planlegge implementeringen, men for Online er det viktig å være klar. (se datoer lenger ned)

Det er spesielt to nyheter i SuperOffice som vi ønsker å fremheve, dette er dashbords og konfigurerbare skjermbilder.

Dashboards

Det positive med dashboards er at du nå vil få muligheten til å gjøre flere innstillinger, vise frem egendefinerte felt og kan tilpasse visningen i større grad. Det er nå også mulig å knytte dashboards til dine ansatte slik at ikke alle trenger å bygge dashbordene sine selv. I noe tid fremover vil dashboards-menyen ha en mulighet til å vise frem gamle eksisterende dashboards, men den nye standardvisningen må bygges opp på nytt.

illustrasjon_crm_1.png

Utvalgene du har benyttet på de gamle dashboards, kan brukes på nytt, men selve visningen, må bygges på nytt.

I løpet av oktober vil alle SuperOffice online kunder ha tilgang til det nye dashbordet. Om du ønsker økt kompetanse rundt bruken av dashboards i SuperOffice kan det være nyttig å sette av tid sammen med en konsulent så snart som mulig.

Ta kontakt med oss i Amesto Solutions AS, så finner vi tid.

Konfigurerbare skjermbilder

Denne funksjonen betyr at vi nå har muligheten til å tilpasse skjermbilder i SuperOffice. Vi er ikke lenger avhengig av å benytte standardfelter som ligger i løsningen. Dersom dere har lisens på Developer Tools, kan du nå velge hvilke felt som skal være på forsiden og bygge opp flere mer-faner som er tilpasset deres behov.

Du kan nå for eksempel fjerne feltet for faksnummer, som de fleste nok ikke vil savne. Det vil også være mulig å legge inn flere egendefinerte felter på førstesiden.

I eksemplet nedenfor ser vi hvordan du bygger opp førstesiden. Her ser du også at det kan legges opp egen fane for Salgsdata.

illustrasjon_crm_2.png

Hvis du ikke allerede har Developer Tools, anbefaler vi at det anskaffes for å låse opp denne muligheten.

For å sikre at muligheter med konfigurerbare skjermbilder ikke skaper utfordring for de som IKKE har Developer Tools vil dette være tilgjengelig «on-trial» frem til 01.01.2022. Deretter vil mulighet for tilpassinger ikke være mulig uten en aktiv Developer Tools lisens.