Gurusoft

Gurusoft.

"Forretningsbeslutninger - uten tekniske begrensninger" er Gurusoft sin visjon. De skal være virksomhetens viktigste samarbeidspartner for å digitalisere og tilgjengeliggjøre produktinformasjon (PIM), netthandel og kundeservice i skyen.

Gurusoft.

"Forretningsbeslutninger - uten tekniske begrensninger" er Gurusoft sin visjon. De skal være virksomhetens viktigste samarbeidspartner for å digitalisere og tilgjengeliggjøre produktinformasjon (PIM), netthandel og kundeservice i skyen.

e-handelsløsninger

Gurusoft.

Gurusoft AS utvikler programvareløsninger innen e-shop og e-handel i nettskyen. De integrerer med bakenforliggende systemer og sørger for digitalisering av sine kunders verdikjede der eksterne brukere får tilgang til informasjon og funksjoner som i dag kun er tilgjengelig i interne systemer. Vi snakker her digitalisering og selvbetjening gjennom automatisering og integrasjoner.

Gurusoft ble etablert i 2007 og er i dag 20 ansatte. Gurusoft er eid av gründerne som alle jobber i selskapet. Deres hovedkontor ligger på Torp-IT, Sandefjord. De har avdelinger på vestlandet og Oslo regionen og de dekker hele Norge og deler av Skandinavia gjennom vårt partnernettverk/forhandlere.

Til Gurusoft >>>

Gurusoft og Amesto Solutions

Gurusoft er sammen med Amesto en samarbeidspartner dere trygt kan gå inn i fremtiden med. Vi har sammen digitalisert mange norske verdikjeder og vår felles kunde gjennom mange år Hyttetorget sier det på denne måten:

"Vi har løpende utfordringer til Gurusoft og Amesto, og alle våre ideer har blitt implementert og fungerer, det forteller vel alt"

Bengt Larsen, eier og daglig leder i familiebedriften Hyttetorget.

Mer om e-handelsløsninger 

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg