Amesto Solutions og Zdata

Zdata.

OM

Zdata.

ZData ble etablert i 1990 og har spesialisert seg på utvikling av alle former for elektroniske bankløsninger for næringslivet. Selskapets forretningsidè er å øke avkastningen på pengestrømmen ved å effektivisere bedriftenes inn- og utbetalingsrutiner og gi bedriftene full oversikt over egen likviditet og pengeflyt.

 

ZData leverer løsninger uavhengig av ERP-system og bankforbindelse og har dermed en unik tilnærming til hvordan vi kan hjelpe med å effektivisere din virksomhet. ZData har levert fullintegrerte løsninger innen betalingsformidling og avstemmingsløsninger mot Visma siden 1999 og er i dag en offisiell godkjent tredjepartsleverandør til Visma.

www.zdata.no