Når må du inngå en databehandleravtale?

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Hvis en virksomhet som er behandlingsansvarlig (eks. du som kunde), setter ut hele eller deler av behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter eller f.eks. bruker en annen virksomhets skytjeneste til å lagre kundeopplysninger, er den eller de som behandler opplysningene på den behandlingsansvarliges vegne definert som databehandlere og det må tegnes en databehandleravtale.

Trenger du en databehandleravtale med Amesto Solutions?

Som leverandør av programvare og tjenester knyttet til programvaren er i utgangspunktet Amesto Solutions IKKE Databehandler på vegne av våre kunder. Så lenge Persondata håndteres av behandlingsansvarlig i system og nettverk utenom Amesto Solutions er det leverandør av de system og tjenester som det skal inngås Databehandleravtale med.
Eksempler på dette er Driftspartner for drift av virksomhetens IT-systemer og Skytjenesteleverandør knyttet til f.eks en markedsføringsløsning.

Ønsker du bistand til å kartlegge hvilke leverandører din virksomhet behøver å inngå Databehandleravtale med, bistår gjerne Amesto Solutions i denne prosess.

Se mer om våre tjenester her: www.amestosolutions.no/gdpr

Behandler Amesto Solutions personopplysninger på dine vegne?

Mener du at svaret på dette JA, laster du ned vår Databehandleravtale.
Er du usikker sender du en e-post til gdpr@amesto.no

Last ned Databehandleravtalen her


Avtalen må undertegnes av Daglig leder i din bedrift og sendes i retur til avtale@amesto.no

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies to all companies processing and holding the personal data of data subjects residing in the European Union. Amesto is no exception and have a clear strategy to be compliant  within the regulation enforced May 25th, 2018. To Amesto Trust Center.