Verdiskapende IT-Outsourcing

Ved å integrere alle forretningsapplikasjoner på en og samme plattform, fra infrastruktur og drift til support og utvikling frigjør du ressurser internt som kan brukes til kjernevirksomheten. Skytjenestene skaleres opp og ned i takt med dine behov og du betaler kun for faktisk bruk. Det kaller vi verdiskapende outsourcing for våre kunder. 

Kontakt oss for et møte

 


Skytjenester og IT-drift

En enklere og mer effektiv IT-hverdag med LOIS Managed Services

Som kunde hos oss får du tilgang til teknologiplattformen LOIS og en rekke skytjenester som kan skaleres opp og ned i takt med dine behov. Du betaler ikke mer enn for faktisk bruk. I tillegg kan du være trygg på at sikkerhet, videreutvikling og håndtering av persondata er ivaretatt. Vi tilbyr ett kontaktpunkt, samhandlingsverktøy og support på alle våre drifts- og skytjenester.

Vi benytter Microsoft Azure infrastruktur

For å sikre at våre kunder får en global rekkevidde og den lokale tilstedeværelsen de trenger benytter vi den betrodde og pålitelige Microsoft Cloud. Amestos tjenester for support, overvåkning og sikkerhet leveres også ved bruk av skytjenestene. Dette sikrer at alle kunder hos oss enkelt får tilgang til eksterne skytjenester samtidig som sikkerhet, sømløshet for brukere og fordelene ved en integrert plattform ivaretas.

Lois Azure Services | Amesto


LOIS Azure Services


Ved å flytte IT driftsmiljøet til skyen flytter du kapital-kostnader over til operasjonelle kostnader. Du betaler kun for faktisk bruk. Inkludert i  vår IT-driftstjeneste ligger også support, brukerstøtte og tilgang til kundeportal som sikrer effektiv kommunikasjon.

Mer om driftstjenesten

It -driftstjeneste | Amsesto


LOIS Smart & Secure Workplace

Hos oss får du mer enn Microsoft Office 365 og verdien den gir i form av tilgang til filer fra hvor som helst, enten du er tilkoblet eller frakoblet . Du får i tillegg identitetsstyring, sikkerhet, skylagring, samhandlingsverktøy og andre nyttige produktivitetsstjenester.

Mer om Workplace

LOIS Device Lifecycle Management |  Amesto


LOIS Device Lifecycle Management

Dette er en Client as a Service (CaaS) tjeneste, som sikrer drift og support på PC og mobil. Kort fortalt overtar vi innkjøp, oppsett, utlevering, drift, sikker avhending og resirkulering av all hardware til en avtalt pris per bruker per mnd.


Mer om CaaS tjenesten

Hjelp til å bli GDPR compliant | Amesto


GDPR-tjenester


Vi har IT-konsulenter som er eksperter på sikkerhet og GDPR compliance. Vårt team kan hjelpe deg med kartlegging av all persondata i bedriften din, interne rutiner, revisjoner, kontrollrapport og rådgivning.Hvordan vi kan hjelpe?

Fordeler ved å velge IT-drift i skyen

  • Forutsigbare kostnader.
  • Du slipper dyre servere som tar mye plass og må driftes.
  • Skalerbar IT-løsning, som gjør det mulig å oppgradere kapasiteten og utvide IT-infrastruktur etter behov. 
  • Du unngår store investeringer i både software og hardware.
  • Kostnadene flyttes til driftsbudsjettet.
  • Økt sikkerhet og stabil drift med min. 98,8% oppe-tid

Hva skal til for å oppnå en vellykket implementering av et IT-prosjekt?

Vår erfaring tilsier at oppskriften på et vellykket IT-prosjekt starter med menneskene, prosesser og verktøy. Det er slik vi kartlegger våre kunders utfordringer og jobber sammen mot felles målsetting og verdiskapning. I Amesto har vi et bredt spekter av IT-kompetanse som dekker alt fra infrastruktur, drift og support til sikkerhet, integrasjoner og business intelligence. Vil du vite mer om hva vi kan bidra med?

Kontakt oss