PC og mobilhåndtering fra A-Å

Dette er en Client as a Service (CaaS) tjeneste, som sikrer drift og support på klienter (PC/Mac, mobil og nettbrett) med en fastsatt og forutsigbar pris per bruker per mnd. Kort fortalt så overtar vi innkjøp, oppsett, utlevering, drift, sikker avhending og resirkulering av all hardware i bedriften din.

Tjenesten inneholder også løsninger og systemer rundt dette som forenkler brukeropplevelsen, sentraliserer og effektiviserer administrasjon. Med LOIS, Client Lifecycle Management tilrettelegger du for en enklere og mer problemfri IT-hverdag for dine ansatte. 

Denne tjenesten tar for seg hele livssyklusen til både ansatte og klienter fra innkjøp til sikker resirkulering av klientene. Dette gjør veien enklere til målet om å være i samsvar med GDPR. Vi følger best practice for standardisering av oppsett, rutiner og kundeportal. Alle våre kunder mottar enhetsregnskap og et oversiktlig kostnadsbilde utifra behov og ønsker.

Client as a service

I tjenesten inngår:

 • Office365 support
 • Kundetilpasset portal
 • Konfigurasjonsstyring
 • Applikasjonsdistrubisjon
 • Windows support
 • Microsoft Intune support
 • PC håndtering

Pris fra: 

150 nok/pers/mnd

Be om uforpliktende tilbud

Hva inngår i CaaS tjenesten?

Self Service Portal | LOIS Amesto cloud

Self Service Portal

 • Ansatte får en portal å forholde seg til for alt av support, opplæring, innkjøp etc.
 • Ledere får muligheten til å godkjenne forespørsler for innkjøp av maskiner, lisenser og utstyr samt se hvilke utstyr som er registrert på hvilke ansatt med økonomisk verdi og avskrivning
 • Oppstarts- og avslutningsrutiner. 

Asset management | LOIS Caas

Asset Management

 • Innkjøp av IT-utstyr for ansatte med mulighet for godkjenningskrav av ledere.
 • Oversikt over alle enheter i bedriften med garanti og informasjon på enhetene
 • Økonomisk verdi på enheter
 • Enheter knyttet til hvilke ansatt
 • Historikk på saker knyttet til hver enhet

Opplæringsportal | Lois CaaS

Opplæringsportal

 • Ferdig kursmaterialet på Office 365
 • Enkel opprettelse og tilpasning av kurs
 • Oversikt og statistikk for gjennomføring av kurs for brukere
 • Utsendelse av påkrevde kurs til gitte tidspunkt
 • Single Sign-On for alle brukere

Mobile Device Management | LOIS CaaS


Mobile Device Management

 • Innmelding av enheter til bedriftens Azure AD og Intune
 • Automatisk installasjon av programvare
 • Sikring av enheter påkrevde sikkerhetskrav
 • Konfigurasjon og utrulling av innstillinger

Identity management | Lois CaaS

Identity Management

 • Sentralstyring av alle ansatte gjennom Azure AD og Office 365
 • Single Sign-On forbedrer sikkerheten, brukeropplevelsen og forenkler for de ansatte slik at de kun har et brukernavn og passord å forholde seg til.

Incident & Problem Management | Lois CaaS

Incident & Problem Management

 • Servicedesksystem og SPOC for alle ansatte i bedriften
 • Telefon, Chat, Portal og Mail.
 • Rapportering på veldig konfigurerbart nivå etter eget ønske.

Enhetsregnskap | Lois CaaS

Full kostnadsoversikt 

 • I vår tjeneste ligger best practise for standardisering av oppsett og rutiner.
 • Vi gir deg enhetsregnskap og et oversiktlig kostnadsbilde.
 • Du kan velge mellom å lease eller kjøpe

Fast pris | Lois CaaS

Fast og forutsigbar pris

Hvordan fungerer det å sette ut innkjøp og drift av all hardware?

Ansatte får ett IT-kontaktpunkt å forholde seg til, enten gjennom Self-Service Portalen eller direkte inn til vår 1. linje support. Vi har all informasjon og historikk på brukerne og enhetene i bedriften din,  slik at vi enkelt og effektivt kan supportere og bistå de ansatte. Vår erfaring er at de aller fleste problemer løses via vår fjernhjelpsløsning og gjør det ikke det så rykker vi raskt ut og hjelper til.  I gjennomsnitt har supportavdelingen en responstid på 30 sekunder, slik at du kan være sikker på at de ansatte alltid får hjelp. Samtlige saker registreres hos kundeservice og følges opp så du kan være trygg på at ting ikke blir liggende eller glemt. Her er det også mulighet for å få ut rapporteringer periodevis for å se informasjon om hva som går igjen mest av saker eller grunnlag for hva som bør endres eller forbedres. 

Løsningene er satt opp med Single Sign-On, som betyr at ansatte kan bruke sin eksisterende brukerkonto. Med Mobile Device Management sikrer vi enhetene til bedriften ved å sette avtalte sikkerhetskrav, slik som kryptering på harddisk, passordkrav på enheter, fler-faktor autentisering, beskyttelse av interne dokumenter med mer, samt mulighet for automatisk oppsett av dem. Får en ansatt en ny pc logger vedkommende seg inn med sin bedriftskonto og vil oppleve at programvare, innstillinger og sikkerhets er på plass på den nye enheten. En annen stor fordel er at når den ansatte er pålogget maskinen trenger de ikke logge videre inn i andre tjenester hvor SSO er aktivert.

Fordeler ved å inngå en Client as a service avtale

Du trenger ikke tenke på oppsett, konfigurasjon, drift og support av klientene. Dette sparer IT-ressurser internt for mye tid, som igjen sparer bedriften for kostnader. Samtidig kan du være trygg på at sikkerheten er godt ivaretatt. IT-avdelingen slipper de gjentagende sakene som kan frustrere og kan i stedenfor konsentrere seg om videreutvikling av viktigere IT oppgaver. Rutiner som kan være vanskelig å definere opp blir også implementert ved oppstart.

Kontakt oss