Våre konsulenter kan hjelpe deg å komme i samsvar med GDPR

EUs personvernforordningen handler i bunn og grunn om at virksomheter må beskytte persondata. Regelverket i GDPR gir dermed virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det stilles derfor strenge krav til lagring og behandling av personlige data. Interne rutiner og dokumentasjon av dette er noe av det viktigste du gjør. Vi hjelper våre kunder med å utarbeide rutiner, dokumentere prosesser og finne riktig verktøy for å impelmentere dette. 

Kartlegging GDPR | Amesto It-konsulenter 

KARTLEGGING

Første steg mot å bli GDPR compliant er kartlegging. Kort fortalt går vi igjennom og ser på hva bedriften innhenter av personopplysninger og til hvilket formål, hvor dataene lagret og hva du eventuelt mangler for å være i samsvar med personvernforordningen? 

Interne Rutiner |  IT- konsulenter Amesto

 
RUTINER OG TEKNOLOGI

Vi hjelper deg med å utarbeide og dokumentere interne rutiner som sikrer at virksomheten overholder reglene om personvern i alt fra innhenting og kontroll av opplysninger til krav om sletting.

 

 


PERSONVERNOMBUD

Dette er en DPO (personvernombud) as a service, som innebærer at vi kan være ditt kontaktpunkt opp mot Datatilsynet, kunder og partnere.

Les mer om tjenesten

 


REVISJONER OG TEST

Denne tjenesten består i å teste planverk og rutiner. Vi simulerer blant annet opplysningsforespørsler og håndtering av brudd på personopplysningsloven.

Vil du vite mer om våre GDPR-tjenester?

Med vår ekspertise og erfaring innen IT-sikkerhet kan Amesto veilede din bedrift gjennom alle de viktige stegene mot å bli GDPR compliant. Uansett om du ikke har startet enda, eller er godt i gang kan vi hjelpe deg over målstreken.

Kontakt oss

 

Trenger du hjelp til å bli GDPR-compliant?

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemer som støtter dette, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med forberedelsene og legge systemene til rette før den nye loven trer i kraft.