GDPR-tjenester

Våre konsulenter kan hjelpe deg

Trenger du hjelp til å bli GDPR-compliant?

GDPR og Personvern

GDPR-tjenester

Vi hjelper våre kunder med å utarbeide rutiner, dokumentere prosesser og finne riktig verktøy for å implementere gode rutiner for GDPR og Personvern. EUs personvernforordningen handler i bunn og grunn om at virksomheter må beskytte persondata. 

Regelverket i GDPR gir dermed virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det stilles derfor strenge krav til lagring og behandling av personlige data. Interne rutiner og dokumentasjon av dette er noe av det viktigste du gjør. La våre IT konsulenter hjelpe deg med ditt GDPR-arbeid.


GDPR-tjenester


KARTLEGGING

Første steg mot å bli GDPR compliant er kartlegging. Kort fortalt går vi igjennom og ser på hva bedriften innhenter av personopplysninger og til hvilket formål, hvor dataene lagret og hva du eventuelt mangler for å være i samsvar med personvernforordningen?

RUTINER OG TEKNOLOGI

Vi hjelper deg med å utarbeide og dokumentere interne rutiner som sikrer at virksomheten overholder reglene om personvern i alt fra innhenting og kontroll av opplysninger til krav om sletting.

REVISJONER OG TEST

Denne tjenesten består i å teste planverk og rutiner. Vi simulerer blant annet opplysningsforespørsler og håndtering av brudd på personopplysningsloven.

DPO AS A SERVICE

Dette kan være interessant for virksomheter som ikke ønsker å bruke ressurser på å lære opp en intern person iht. kompentansekravene som stilles i GDPR, eller ikke har behov for en DPO/Personvernombud på heltid.

Lei en Data Protection Officer

DPO as a Service

For noen virksomheter krever GDPR at en såkalt Data Protection Officer (DPO - personvernombud) utpekes. Gjelder dette din bedrift, og mangler dere interne ressurser? Da kan du leie en DPO hos oss.

Les mer om DPO as a Service

Trust & Sikkerhet

Har du oversikt over trusselbildet din bedrift står ovenfor? Eller hvilke rutiner og sikkerhetstiltak din bedrift har iverksatt for å sikre ditt nettverk og dine data? Kombinasjonen av tjenester og anerkjente løsninger gir deg trygghet og sikkerhet i dine systemer og nettverk.
Mer om Trust & Sikkerhet
 

GDPR-system

For å bli GDRP-compliant vil mange bedrifter i Norge ha behov for systemstøtte, både internt og eksternt, som f.eks. oppdaterte HR-, kunde-, eller CRM-systemer. Vi kan bistå med GDPR tilpasset programvare og konsulenttjenester innen personvern.
Mer om GDPR-system

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg