Personvernombud (DPO) som en tjeneste

DPO as a Service

Det nye regelverket strammer kravene rundt personvernombudets rolle og gjør DPO obligatorisk for mange virksomheter. Har du vurdert om din virksomhet har plikt til å utpeke et personvernombud? For å sikre pågående samsvar kan vi gi råd og støtte til dine eksisterende ressurser i utføring av oppgavene, eller vi kan opptre som ditt eksterne personvernombud.

Be om tilbud på DPO

DPO as a Service

Personvernombud som tjeneste er aktuelt for deg som ikke ønsker å bruke ressurser på å lære opp en intern person iht. kompetansekravene som stilles i GDPR, eller ikke har behov for en DPO/Personvernombud på heltid. 

GDPR-opplæring av dine ansatte

Blant de viktigste oppgavene for personvernombudet er å heve kompetansen på tvers av virksomheten, i tillegg til å fungere som kontaktperson for Datatilsynet. Det er avgjørende å jobbe med trening og opplæring på GDPR, fordi databrudd trolig skyldes hacking eller menneskelig feil – og som oftest en kombinasjon. Derfor bør personvernombudet bruke like mye tid på opplæring, som det å sikre systemene. Her kommer våre eksperter inn med en løsning på begge deler, ved å at de har etablerte prosesser på alt fra strategi og data analyse, til å etablere rutiner, maler og avtaler.

Personvernombud som en tjeneste

Innen fem år vil de fleste mellomstore og store norske virksomheter ha sitt eget personvernombud, og samtidig vært gjennom tunge investeringer i bedre system, prosesser og metoder. Personvernombud som en tjeneste vil vise seg å være en kostnadseffektiv høykvalitetstjeneste for å tilpasse seg gjeldende regelverk, uten å måtte bygge opp en egen avdeling internt, eller legge unødig press på dagens IT-avdeling.

Operativt Personvernombud

Våre konsulenter vil komme med maler, systemer, prosesser og løsninger som gjør at de er operative som personvernombud for din virksomhet etter få dagers innkjøring. Og husk: Selv om virksomheten ikke er i samsvar med GDPR 100 % enda, er det viktig å kunne vise Datatilsynet at man har en plan for å bli det. Et personvernombud i egne rekker viser at man tar utfordringen på alvor, og gir ledere bedre nattesøvn.


Har du behov for et

Personvernombud?


Amesto Firstpoint tilbyr fageksperter som kan lede-/bistå din virksomhet med å:

 • Være din virksomhets personvernombud (DPO), i en begrenset periode eller på fast basis.

 • Bidra til at dere følger lover og regler rundt personvern (GDPR og lignende).

  Som f.eks.:
  • Oversikt over alle datastrømmer
  • Sette opp regler, prosedyrer, avtaler, maler, m.m.
  • Bistand til DPIA (vurdering av personvernkonsekvenser), personvern-revisjoner og due dilligence mot leverandører.
  • Stå for opplæring og trening av ansatte rundt sikkerhet og personvern.
  • Innføre beste praksis rundt IT-sikkerhet og datahåndtering.

Be om tilbud på en DPO

 

 

 

 

 

 

Lurer du på noe? #ASKMORE

Vi tar gjerne en uforpliktende prat.

Ja takk, kontakt meg