Sikkerheten i system og nettverk.

Vi kan hjelpe deg med å ivareta

Sikkerheten i system og nettverk.

Vi kan hjelpe deg med å ivareta

Sikkerheten i system og nettverk.

Tjenester som gjør deg trygg

Sikre bedriften mot cyber-trusler.

Har du oversikt over trusselbildet din bedrift står ovenfor? Eller hvilke rutiner og sikkerhetstiltak din bedrift har iverksatt for å sikre ditt nettverk og dine data?

Anerkjente leverandører

Alle datasystemer (fra mobilappene dine til forretningsapplikasjoner) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden. Vi leverer kun løsninger fra anerkjente produsenter som har optimalisert sine systemer i henhold til sikkerhet slik at du som bruker kan føle deg trygg i leveransen vår. 

Vår ekspertise - din trygghet

Vi har mange kunder innen bransjer som er spesielt opptatt av sikkerhet i sine systemer, f.eks. bank, finans, forsikring, sykehus- og helseinstitusjoner. Kombinasjonen av anerkjente løsninger og erfaringen til våre konsulenter sikrer din løsning. Vi leverer i tillegg tjenester som trusselkartlegging, nettverksanalyser med mer.    

IT-drift

Ved å flytte IT driftsmiljøet til skyen flytter du kapital-kostnader over til operasjonelle kostnader. Du betaler kun for faktisk bruk. Inkludert i vår IT-driftstjeneste ligger også support, brukerstøtte og tilgang til kundeportal som sikrer effektiv kommunikasjon.
Mer om IT-drift

Trådløst nettverk

Lei et trådløst nettverk hos oss. Vi kan levere og drifte ditt trådløse nettverk slik at du får den nyeste teknologien, sikker tilgang, alltid er oppdatert og alltid på nett.
Mer om trådløst nettverk

Bestill en Cyber Threat Assessment

Kartlegg sikkerheten i din bedrifts nettverk 

Bestill en Cyber Threat Assessment. Denne testen har avdekket sikkerhetshull i mange organisasjoner og er en enkel og billig måte å komme i gang med nettverksikkerhet. 

For å håndtere kompleksiteten og blokkere truslene mot nettverket trenger du en oversikt over hvilke sikkerhetshull og trusler du står ovenfor og vi kan hjelpe deg med å sikre din bedrift mot cyber-trusler.

For å få en god oversikt over trusselbildet tilbyr vi i Amesto Firstpoint en Cyber Threat Assessment. Denne gjennomføres ved at vi monitorerer nettverket deres i 14 dager og leverer en rapport i etterkant som inneholder:

  • Status på nåsituasjonen.
  • Anbefalinger på tiltak for å forbedre sikkerheten.
  • Anbefalinger på hvordan dere kan forbedre brukernes produktivitet og optimalisere nettverksutnyttelsen.

Testen koster 5000 NOK.

Bestill en Cyber Threat test


Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo
Amesto Trust Center

Security | Privacy | Transparency | Compliance

Amesto Trust Center.

For å sikre at vi leverer teknologi og tjenester som våre kunder kan stole på, etablerte vi Amesto Trust Center. Målet er å gi deg, vår kunde, all den informasjonen du trenger for å gjøre en kvalifisert beslutning om Amesto som din tjenesteleverandør. Informasjonen dekker alle produkter og tjenester relatert til Sikkerhet, Personvern, Transparancy, Compliance og Corporate Social Values ​​(CSV).

Amesto Trust Center