Trust & Sikkerhet

Vi kan hjelpe deg med å ivareta

Sikkerheten i system og nettverk

Vi kan hjelpe deg med å ivareta

Sikkerheten i system og nettverk

Tjenester som gjør deg trygg

Sikre bedriften mot cyber-trusler

Har du oversikt over trusselbildet din bedrift står ovenfor? Eller hvilke rutiner og sikkerhetstiltak din bedrift har iverksatt for å sikre ditt nettverk og dine data?

Anerkjente leverandører

Alle datasystemer (fra mobilappene dine til forretningsapplikasjoner) er i dag direkte eller indirekte tilknyttet Internett. Internett er en fiendtlig omgivelse hvor det angripes hele tiden. Vi leverer kun løsninger fra anerkjente produsenter som har optimalisert sine systemer i henhold til sikkerhet slik at du som bruker kan føle deg trygg i leveransen vår. 

Vår ekspertise - din trygghet

Vi har mange kunder innen bransjer som er spesielt opptatt av sikkerhet i sine systemer, f.eks. bank, finans, forsikring, sykehus- og helseinstitusjoner. Kombinasjonen av anerkjente løsninger og erfaringen til våre konsulenter sikrer din løsning. Vi leverer i tillegg tjenester som trusselkartlegging, nettverksanalyser med mer.    

Bestill en Cyber Threat Assessment

Kartlegg sikkerheten i din bedrifts nettverk 

Bestill en Cyber Threat Assessment. Denne testen har avdekket sikkerhetshull i mange organisasjoner og er en enkel og billig måte å komme i gang med nettverksikkerhet. 

For å håndtere kompleksiteten og blokkere truslene mot nettverket trenger du en oversikt over hvilke sikkerhetshull og trusler du står ovenfor og vi kan hjelpe deg med å sikre din bedrift mot cyber-trusler.

For å få en god oversikt over trusselbildet tilbyr vi i Amesto Firstpoint en Cyber Threat Assessment. Denne gjennomføres ved at vi monitorerer nettverket deres i 14 dager og leverer en rapport i etterkant som inneholder:

  • Status på nåsituasjonen.
  • Anbefalinger på tiltak for å forbedre sikkerheten.
  • Anbefalinger på hvordan dere kan forbedre brukernes produktivitet og optimalisere nettverksutnyttelsen.

Testen koster 5000 NOK.

Bestill en Cyber Threat test


Amesto Trust Center

Security | Privacy | Transparency | Compliance

Amesto Trust Senter

For å sikre at vi leverer teknologi og tjenester som våre kunder kan stole på, etablerte vi Amesto Trust Center. Målet er å gi deg, vår kunde, all den informasjonen du trenger for å gjøre en kvalifisert beslutning om Amesto som din tjenesteleverandør. Informasjonen dekker alle produkter og tjenester relatert til Sikkerhet, Personvern, Transparancy, Compliance og Corporate Social Values ​​(CSV).

Amesto Trust Center