Nettbasert løsning for økonomistyring

Visma.net Financials.

Visma.net Financials kan enkelt automatisere manuelle oppgaver, slik at du kan arbeide mer effektivt. Visma.net består av en rekke fullt integrerte tjenester, slik at du kan velge akkurat den funksjonaliteten du trenger.

Book demo / møte

Visma.net Financials.

Visma.net Financials kan enkelt automatisere manuelle oppgaver, slik at du kan arbeide mer effektivt. Visma.net består av en rekke fullt integrerte tjenester, slik at du kan velge akkurat den funksjonaliteten du trenger.

Visma.net financials

Visma.net Financials passer bedrifter med avanserte behov innen økonomistyring og som trenger en moderne løsning. Den kan tilpasses for å møte behovene til roller som økonomisjef, daglig leder og controller.

Automatiser og integrer forretningsprosessene med en profesjonell løsning som er utviklet for å hjelpe deg til å forbedre bunnlinjen.

Kontakt salg

Digitaliser økonomifunksjonen

Visma.net ERP legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Sett opp godkjenningsflyt for inngående faktura, fordel til rett avdelingsleder eller godkjenner, og automatiser utbetalinger til leverandør gjennom bankintegrasjonen. Automatisk oppdatering av betalingsinformasjon på kunde- og leverandørreskontro.

Effektiviser faktureringen med elektronisk utsendelse og mottak.

Send og motta transaksjoner og kontoutdrag for bankavstemming automatisk.

Styrk lønnsomheten, få kontroll på kostnadene og sørg for solid likviditet med god budsjettering.

Få innsikt i virksomhetens utvikling med avanserte resultatrapporter.

Kan enkelt integreres med lønnssystemet, CRM-systemet eller nettbutikken.  

To-faktor autentisering gir en ekstra grad av trygghet og garanterer sikkerheten til dine data.

Velg din pakke

Priser på Visma.net ERP.

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap
NOK 3074,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Lønn
 • Lagerhåndtering
 • Innkjøp
 • Salg
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 5830,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Prosjektregnskap
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 5830,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Prosjektregnskap
 • Lagerhåndtering
 • Innkjøp
 • Salg
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 7314,-/MND

ERP brukere
NOK 530/mnd pr bruker


Ekstra selskaper
NOK 318/mnd pr selskap


Ansatte (Lønn)
NOK 54/mnd pr ansatt


Ledere (Godkjenning og rapportering)
NOK 127/mnd pr leder


Konsernhåndtering
NOK 2650/mnd

Utgående betalinger
NOK 2,-


Utgående og innkommende e-faktura
NOK 3,-


Tillegg for print
NOK 9,-


Tillegg for scanning og tolking
PDF NOK 8,-
Papir NOK 12,-

Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo