<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner Spandow 1920x607

PEOPLE, PLANET & PROFIT

Hva betyr trippel bunnlinje i praksis?

Lønnsomhet og bærekraft bør ikke sees på som to ulike størrelser, men som to sider av samme sak. Det mener i alle fall vår CEO i Amesto, Arild Spandow. Våre eiere har valgt å omdirigere et tidligere ensidig fokus på profitt til økt fokus på samfunn og mennesker gjennom det som kalles en Trippel Bunnlinje. Konsernets eiere har implementert en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø.

Fra bærekraft til gjennomføringskraft

Corporate social value er langt mer enn pro-bono arbeid. Det handler om å bry seg om hva som skjer rundt seg, og samtidig skape verdier.

Les mer om Amesto sin tilnærming til bærekraft, intraprenørskap, innovasjon og trippel bunnlinje.

Kvadratisk 466x466 mohamed-lammah-LCMh96lFMkI-unsplash

People, planet & profit

Fordi det er lønnsomt.

I 2020 implementerte Amesto-konsernet en trippel bunnlinje som vår forretningsstrategi. Dette vil si at vi måler alle våre resultater på både «People», «Planet» og «Profit». Det er ikke lenger nok å bare lykkes på ett område. Vi vil ha resultater på alle tre. Målet er at innen slutten av 2023 skal alle våre selskaper, ledere og medarbeidere ha denne triple bunnlinjen som en integrert del av oppgavene og prosjektene de gjennomfører. Dette er ikke bare fordi det er den riktige tingen å gjøre, men fordi det lønner seg. Målet er å løse noen av de virkelig store utfordringene vi har i dagens samfunn.

Å ta sosialt ansvar er ikke nytt for Amesto. Vi har jobbet med CSV og det sosiale aspektet i business siden 2012. Amesto har gått fra å gi penger til gode formål, til å gå dypere inn i prosjekter hvor vi kan bidra med vår kunnskap. Trippel bunnlinje fungerer best når vi bruker kompetansen vi har, for å løse store og små samfunnsutfordringer, samtidig som vi bidrar til lønnsomhet. En god start er å bevisst velge å jobbe med kunder eller prosjekter som har potensialet til å gjøre en forskjell i verden. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt.

Her er noen eksempler på

Hva vi i Amesto Solutions har gjort sammen med våre kunder.

BERGEN HAVN

Europas mest bærekraftige og innovative havn?

Bergen Havn har satt ambisiøse mål. Ikke bare skal de fremstå attraktive for kunder, besøkende og lokalsamfunnet, men de skal også være en være en null-utslipps havn. 80 % av den globale transporten av varer i dag foregår via sjøveien. Shippingsektoren står for 2,5 - 3 % av verdens GHG-utslipp. Dersom vi fortsetter slik vi gjør i dag, vil dette stige til hele 10 % på under 30 år.

Amesto Solutions leverer en løsning som gjør det enkelt for Bergen Havn å følge med på utviklingen til viktige KPIer, som “Environmental Port Index” og “environmentally differentiated port charges”. Amesto Solutions skal forenkle, digitalisere og automatisere prosessene i driften til Bergen Havn, og vi skal samle innsikt fra en rekke kilder i et skalerbart datavarehus i skyen. Dette samles til slutt i en Power BI-rapporteringsløsning. Kort sagt: Vår jobb er å bidra til at Bergen Havn når målene sine. 

MINDRE KLIMAAVTRYKK FOR

Blomsterringen

Blomsterringen er landets ledende grossist på blomster. Fra en omsetning på 14 millioner ved oppstart i 1983 omsetter de nå for hele 1,3 mrd på landsbasis. Automatiserte prosesser er veien Blomsterringen går når det gjelder å redusere selskapets klimaavtrykk. Bedre produksjonsplanlegging, mer effektiv ordrehåndtering, bedre transportplanlegging og god innsikt, reduserer unødvendig forurensning.

"Automatiserte prosesser er ikke bare smart for oss som selskap, men også for miljøet. Smartere løsninger baner vei for økt bærekraft og gode synergieffekter. Det å dyrke ting selv og ha ting som er nærprodusert er viktig og vi ønsker derfor å sikre en kortreist norsk produksjon. Det vil gagne oss alle". Kort sagt: Mindre svinn og bedre utnyttelse av ressursene.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER LURER DU PÅ NOE?

#askmore