Løsninger innen

Industri og Produksjon.

Vi leverer logistikk- og produksjonssystemer tilpasset virksomheter med behov for kompleks logistikk og produksjonsstyring (MPS).

Kontakt oss / be om demo

Komplett løsning for logistikk og produksjon

Vi leverer en avansert logistikkløsning som gir stor fleksibilitet og muligheter for automatisering av leveransekjeden, med full kontroll. Systemene dekker funksjonsområder innenfor salg, CRM, innkjøp, produksjonsplanlegging, lager-styring, distribusjon og fakturering. 

Eget team med eksperter innen din bransje

Vi har et eget team med eksperter tilpasset industri og produksjon. Våre kunder kan være trygge på at prosjektet blir ivaretatt på en profesjonell måte, helt fra anskaffelse til implementering, opplæring, utvikling og support.

Økonomisystem

Regnskapssystem til bedrifter i alle størrelser, tilpasset ulike behov. Det er stor bredde av funksjonalitet og integrasjoner gjøres enkelt mot andre fagsystemer, eks. CRM, salg, lagerstyring, produksjon, rapportering, HR og Lønn.
Mer om økonomisystem

Logistikksystem

Vi er Nordens største leverandør av logistikksystemer fra Visma. Vi har også et egenutviklet lagerstyrings- og produksjonssystem, Amesto ClockWork, med stor funksjonalitet og integrasjonsmuligheter til en rekke andre løsninger, inkl. e-handel.
Mer om logistikk og produksjon

Amesto Clockwork

Amesto ClockWork er et moderne og effektivt system for SCM, logistikk og produksjon.
Mer om Amesto Clockwork

Komplett løsning

Industri- logistikk og produksjon.

Uansett om du har behov for enkel eller avansert logistikk, eller om du har komplekse behov innen industri eller produksjon/MPS? Vi kan hjelpe deg med en løsning som passer dine behov. 

ERP

Økonomistyring i Visma Business eller Visma.net. Visma ERP integreres med logistikk og produksjonssystemet.

MPS

Amesto ClockWork integreres mot ERP og er et avansert, moderne og effektivt system for SCM, MPS, logistikk og produksjon.

P2P

Innkjøp og leveranser knyttet opp mot aktiviteter, tidsfrister og milepæler. Kostnadsoppfølging med forkalkyle, påløpte forpliktelser og etterkalkyle.

SCM

Avansert logistikk med mulighet for automatisering av leveransekjeden. Amesto ClockWork håndterer SCM-prinsipper som JIT, Lean, MRPII, MRPIII og Kanban – samtidig!

CRM

Kundehåndterings- og servicesystem og prosjektstyringsverktøy som gir full oversikt over kunder, service og leveranser.

WMS

WMS løsning som sikrer deg oversikt over vare- og lagerbeholdning, datafangst og rapportering. Integreres mot ditt ERP-system.

adm. direktør i Eskoleia, Erik Nilssen

"Vi var avhengig av et system som hadde tilstrekkelig funksjonalitet i forbindelse med produksjonsplanlegging, innkjøp, lagerstyring og oppbygging av komplekse strukturer med variantstyring. Amesto ClockWork tilfredsstilte våre krav på dette området."

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg