Prosjektregnskap

Visma.net Project Accounting

Få komplett oversikt over prosjektets kostnader.

Prosjekt & Finans

Visma.net Project Accounting.

Visma.net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til dine prosjekter. Status på alt fra arbeid og tjenester til materialer og lagerartikler er til enhver tid oppdatert i ditt ERP-system. 

Prosjektregnskap funksjonen i Visma.net ERP gir deg kontroll på prosjekt, regnskap, registrering og godkjenninger, allokering og fakturering. 

Velg din pakke

Priser på Visma.net ERP.

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap
NOK 3074,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Lønn
 • Lagerhåndtering
 • Innkjøp
 • Salg
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 5830,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Prosjektregnskap
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 5830,-/MND

Visma.net

 • Regnskap
 • Faktura
 • Abonnement
 • Anleggsmidler
 • Rapportering
 • Prosjektregnskap
 • Lagerhåndtering
 • Innkjøp
 • Salg
 • Lønn
Inneholder 1 ERP bruker og 1 selskap.
NOK 7314,-/MND

ERP brukere
NOK 530/mnd pr bruker


Ekstra selskaper
NOK 318/mnd pr selskap


Ansatte (Lønn)
NOK 54/mnd pr ansatt


Ledere (Godkjenning og rapportering)
NOK 127/mnd pr leder


Konsernhåndtering
NOK 2650/mnd

Utgående betalinger
NOK 2,-


Utgående og innkommende e-faktura
NOK 3,-


Tillegg for print
NOK 9,-


Tillegg for scanning og tolking
PDF NOK 8,-
Papir NOK 12,-

Jobb i sanntidsdata og få til enhver tid kontroll på oppdaterte tall for hvert enkelt prosjekt. Løsningen gir deg en oversiktlig status på budsjett, kostnader og inntekter.

Du får ett dashbord per prosjekt som gir ledergrupper og øvrige full innsikt i de ulike prosjektregnskapene.

Med individuelle regnskap får du full kontroll på de ulike prosjektenes fremdrift, fullføringsgrad og periodisering av inntekter og kostnader.

Vil du ha mer informasjon om våre løsninger?

Book en personlig demo

Bestill demo