<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

23. jun

Forretning i fokus med Microsoft Fabric.

I mai lanserte Microsoft sin nye storsatsning for data og analyse, Microsoft Fabric. Ved å samle noen av de mest brukte verktøyene for data og analyse i en enhetlig analyseplattform har de ikke bare gjort det enklere for enhver organisasjon å jobbe med data, de legger også grunnlaget for en helt ny måte å jobbe på.

I lanseringen av Microsoft Fabric hadde Microsoft 4 viktige salgspunkter:

  • Complete Analytics Platform
  • Lake Centric and Open
  • Empower Every Business User
  • AI Powered

I denne artikkelen skal vi dykke dypere ned i det tredje punktet: hvordan Microsoft gjør forretningsbrukere sterkere.

 

Power BI og Synapse vs. Microsoft Fabric

Med Microsoft Fabric samler Microsoft de viktigste verktøyene for lagring, transformasjon og visualisering av data i en samlet flate, tilgjengelig fra Power BI Service. I tillegg til en oppgradering av flere av de eksisterende produktene lanserer Microsoft også flere helt nye produkter. Dette inkluderer blant annet OneLake for enhetlig lagring av all data, og co-pilot, en AI-assistent som kan skrive kode basert på naturlig språk.

Dette bildet viser en oversikt over alle tilgjengelige verktøy for maskinlæring, AI og data i 2021:

Data-and-AI-Landscape-2021-v3-small

Kilde: https://mattturck.com/data2021/

Å ta stilling til så mange leverandører og mulige kombinasjoner av verktøy for data og analyse kan være nok til å få enhver IT-sjef til å utsette satsningen på data til neste år. Ved å samle alt som er nødvendig for behandling av data i én flate, gjør Microsoft det enklere å komme i gang med data og analyse prosjekter. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i funksjonaliteten til utallige verktøy og ta stilling til flere ulike leverandører.

Én samlet plattform for data og analyse er riktignok ikke noe helt nytt, selv ikke for Microsoft. Det er ikke så lenge siden Microsoft forsøkte å gjøre noe av det samme med Azure Synapse Analytics. Med unntak av co-pilot inneholder egentlig Synapse de samme elementene som nå er flyttet til Fabric. Men det er likevel flere viktige forskjeller mellom Fabric og Synapse Analytics. Disse forskjellene dreier seg i hovedsak om å gjøre de forskjellige verktøyene enklere å bruke, og mer tilgjengelig for forretningen.

 

Fra PaaS til SaaS – hva betyr det?

Med Fabric går Microsoft fra PAAS (Platform as a service) til SAAS (Software as a service). Dette gir to viktige fordeler:

  • Enklere å forstå betalingsmodellen: De som har forsøkt å forutse kostnadene til en dataplattform i Microsoft Azure, vet at dette er det lett å få vondt i hodet av. Det fine med Azure er at det har vært en «Pay-as-you-go» betalingsløsning. Fordelen med denne løsningen er at du ikke betaler for mer lagring og regnekraft enn det du faktisk bruker. Ulempen er at kostnaden blir lite forutsigbar. Med Fabric bruker Microsoft samme lisensløsning som vi kjenner fra Power BI: Du kan velge mellom organisatorisk (Premium per user eller Capacity) eller brukerlisens (Pro).
  • Mindre konfigurering: Å sette opp et miljø for lagring og transformasjon i Microsoft Azure krever nesten en utdannelse i seg selv. Det er en rekke ulike steg, og et stort antall valg som må tas stilling til, bare for å ha et fungerende miljø der man kan begynne å hente inn data. Med Microsoft Fabric er alt ferdig satt opp fra start. Dette er en stor tidsbesparelse for utviklere og arkitekter, som dermed kan fokusere på det som faktisk gir verdi: nemlig prosessen med å uthente verdi fra data.

 

Den svarte boksen åpnes: synliggjøring av data og enklere samarbeid

Tradisjonelt har IT, utvikling og data vært inndelt i to områder: back-end og front-end. Front-end er alt som er synlig for sluttbrukerne. I data og analyse er dette typisk Power BI, der ferdige rapporter og dashboards presenteres til brukerne. Back-end er alt det som brukeren ikke ser. I data og analyse dreier dette seg om alt som skjer av uthenting og bearbeiding av data, den klassiske jobben til Data Engineers. For forretningen kan dette anses som en svart boks. De sender en bestilling på data til IT/ Data Engineering-Teamet, og håper at de får tilbake omtrent det de ønsket seg. Med Fabric åpner Microsoft den svarte boksen og visker med dette ut skillet mellom back-end og front-end og mellom forretning og IT.

Gjennom synliggjøring av alle ledd i dataverdikjeden vil det være enklere for forretningen å forstå hva som kreves for å få ut de svarene de ønsker seg. For forretningsbrukere har det til nå vært fristende å kun velge Power BI når de ønsker en ny analyseløsning. Det vil si at de ønsker å koble Power BI direkte mot kildene, selv om dette bryter mot beste praksis. For å kunne ivareta historikk, behandle kilder med API på en god måte, ivareta sikkerhet og governance bør det være et lag for lagring og konsolidering før data visualiseres i Power BI. Nå gjør Microsoft valget enkelt, du får dette laget uansett.

 

Microsoft Fabric med AI co-pilot

For å ytterligere imponere lanserer Microsoft den AI-generte assistenten co-pilot som selve rosinen i Fabric-pølsa. Denne er foreløpig ikke lansert i Preview, men Microsoft har vist veldig spennende materiale på hvordan co-pilot kan bidra til å støtte og effektivisere gjennom hele dataverdikjeden. Med én setning til co-pilot viser Microsoft hvordan roboten lager ferdige Power BI rapportsider og genererer kodesnutter for prediktiv analyse og maskinlæring. Det blir utrolig spennende å se hvordan dette kommer til å fungere i praksis.

Co-pilot vil selvfølgelig ikke gi bedre resultater enn det datagrunnlaget det brukes på. Rollene Data Engineer og Data Analyst kommer nok ikke til å bli utryddet med det første, de vil bare ha bedre hjelpemidler. Og det er dette Microsoft virkelig er gode på: applikasjoner og systemer som gjør hverdagen i en bedrift litt enklere. Rydde bort alle de små og tidkrevende oppgavene i en bedrift, som i seg selv, ikke egentlig skaper verdi. De legger opp ballen, sånn at forretningen (hvis de følger med), kan sørge for smash.

 

Forenkling av data og analyse med det beste fra Office og Excel

I 1985 lanserte Microsoft noe som skulle ha enorm effekt for bedrifter og organisasjoner verden over. Nemlig Excel. I 2021 ble det estimert at Excel hadde mellom 0,75-1,2 milliarder brukere verden over, med andre ord – 1 av 8 mennesker i verden bruker Excel. Noe av grunnen til at Excel har blitt så utrolig populært er at det er brukervennlig og tilgjengelig for alle. Med Fabric prøver Microsoft å følge noe av den samme vellykkede oppskriften som de hadde for Excel. Er det tilfeldig at logoen til Fabric også er grønn? Med flere elegante grep legger de Microsoft Fabric nærmere den klassiske Office-suiten enn for eksempel Azure Synapse har gjort.

Et eksempel på Fabrics brukervennlighet er hvor enkelt det er å legge til ny data i OneLake. Du kan aksessere OneLake direkte fra File Explorer, og på samme måte som du kan legge til eller se på filer i OneDrive, kan du nå legge til eller se på filer i OneLake. Dette er et langt steg fra den ellers tidkrevende konfigureringen av datakilder i for eksempel Power BI. Et annet eksempel er hvordan det er mulig å kommentere i kode på samme måte som i Word-filer, noe som vil gjøre det enda enklere å samarbeide.

Aksessering av filer i OneLake fra File Explorer

 

Kommentering av kode i Notebooks

 

LAST NED E-BOK

Hvordan bli mer datamoden?

I denne e-boken forklarer vi forskjellen mellom databevisst og datadrevet. Vi presenterer også 6 konkrete tiltak du kan iverksette i din bedrift for å bli datamoden.

 

Oppsummerende tanker

Med Microsoft Fabric setter Microsoft forretningen i fokus og bidrar til demokratisering og tilgjengeliggjøring av data for alle brukere. De legger grunnlaget for en helt ny måte å jobbe på. Microsoft Fabric kan være verktøyet som muliggjør den nye, og mye omtalte formen for data arkitektur, Data Mesh. For en vellykket implementering av Data Mesh er det imidlertid ikke nok med riktig verktøy. Data Mesh, der desentralisert og domenedrevet data er et av de viktigste prinsippene, er en helt ny måte å tenke på, og vil krevere store organisatoriske forandringer.

Økt tilgjengelighet på data kan fort føre til kaos, med dårlig datakvalitet og høyere risiko for brudd på datasikkerhet. Med Fabric vil det dermed være enda viktigere med et høyt fokus på Data Governance (kontroll og styring). Microsoft Fabric har mange funksjonaliteter også for dette, men god styring og kontroll defineres og reguleres av mennesker. Det er heller ikke nok at brukere har tilgang til verktøyet, hvis den generelle dataforståelsen og kompetansen er lav. Jo mer datamoden en bedrift er, desto mer verdi vil den kunne hente ut. Når alt kommer til alt er Microsoft Fabric fortsatt bare en teknologi. Og teknologi, selv kunstig intelligens, er et hjelpemiddel for mennesker.

Vi trenger fortsatt kompetente mennesker som kan stille de rette spørsmålene, sette de rette definisjonene og bruke svarene på riktig måte.

Microsoft Fabric er fortsatt i Preview, men husk at du kan prøve Fabric gratis i 60 dager. Da har du mulighet til å oppleve selv hvordan Fabric kan forbedre data og analyse i din organisasjon.

 

Book en gratis rådgivning innen data og analyse

Vi hjelper deg gjerne med alt du lurer på innen Business Intelligence. Book en gratis rådgivning innen data og analyse og få en kartlegging av ditt behov, en enkel vurdering av din bedrifts datamodenhet og anbefalinger til neste steg i datareisen.

Ingrid Ødegård Senior Consultant Insight i Amesto TechHouse