<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

15. mar

Hvordan sikre gevinst allerede i oppstart av ditt BI-prosjekt?

Datadrevet beslutningsstøtte er høyt på agendaen i de fleste bedrifter. Skal du holde deg et hestehode foran konkurrentene kan du ikke lenger basere beslutninger på magefølelse alene. 

 

Et økende antall aktører og verktøy har dukket opp, og etterspørselen etter kompetansen er større enn noensinne. Allikevel er det mange prosjekter som sliter med å levere verdi raskt nok.  

Nøkkelen til suksess ligger i oppstarten og avslutningen av prosjektet.

LØSER DU RIKTIG PROBLEM?

De fleste bruker mye tid på egenhånd for å konkretisere behov og detaljere bestillinger, noe som gjør dem i stand til å forespørre flere leverandører. Dette er ikke nødvendigvis feil, problemet ligger i hvordan leverandører responderer på en slik forespørsel. Mange går rett i løsningsmodus, gir et prisestimat og går så i gang med implementering.

Da kan du gå glipp av mye, raskt realiserbar verdi.

I Amesto har vi utviklet en designprosess som sikrer at vi løser riktig problem for deg. Prosessen inneholder kjent metodikk fra Design Thinking og Jobs-to-be-done (#JTBD), og avdekker utfordringer med høyt potensiale for verdirealisering.

Hele prosessen starter med en workshop med dine nøkkelpersonell. Vi vet at du ønsker å skape fremskritt. Ved å fokusere på dette, og på hvilke hindringer som finnes, oppstår ofte nye behov og nye løsninger som gir større fremskritt, og dermed større verdi for deg.

God samhandling og gode spørsmål bringer mange utfordringer på bordet. Sammen identifiserer vi, og så prioriterer vi. Ofte ender vi opp med flere iterasjoner fordi vi identifiserer lavthengende frukter hvor fremskritt kan skapes raskt. Hvert steg i prosessen blir da en delleveranse som har en verdi i seg selv.

Du slipper å vente på verdi - det er bedre med mange små endringer enn én stor.

HAR VI SKAPT ENDRINGSVILJE?

Men prosessen stopper ikke der, selv om mange liker å tro det. En BI-løsning gjør det enklere for deg å analysere data på tvers av systemer og plattformer, men reelt fremskritt skapes først når mennesker endrer adferd. Derfor er brukeradopsjon viktig.

En god analyseløsning medfører naturlig nok endringer i arbeidsmetodikk, og alle vil ikke være like positivt innstilt til slike endringer. Derfor lager vi et godt opplegg for opplæring og adopsjon sammen med deg, slik at effekten ikke uteblir på grunn av manglende forståelse og motivasjon

Skal verdi skapes i alle ledd, så må man anse alle ledd som like viktige. Også etter implementeringen.

VELG EN PARTNER SOM ER LIKE OPPTATT AV EFFEKT SOM DEG!

Datadrevne beslutninger er i de fleste tilfeller bedre enn beslutninger basert på magefølelse, og med et riktig gjennomført BI-prosjekt vil du kunne oppleve vekst og lønnsomhet. For best mulig effekt er det viktig at du velger en partner som både har kompetansen og metodikken på plass, og er ydmyk nok til å erkjenne at det er du som kjenner din bedrift best. Det er derfor fundamentalt at dere sammen ser på utfordringene og finner løsninger.

Vil du vite mer om hvordan du kan sikre gevinst allerede i oppstart av ditt BI-prosjekt?

KONTAKT OSS

 

SHARAN PAL SINGH OBEROI Nordic Business Area Manager