<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

15. nov

Likviditetsoversikt er kanskje den viktigste innsikten!

Dette er første av fire blogginnlegg om visuell analyse med bransjefokus: Hvilken innsikt er mest verdifull i eiendomsbransjen?

De fleste eiendomsselskapene som forvalter eller utvikler eiendommer har som regel god kontroll på arealene, hva som er leid ut og ikke er leid ut. Det kanskje viktigste er likviditet, ettersom det er en sentral styringsparameter. Hvor mye penger er på bok, og hvor mye forfaller de neste syv, fjorten, tretti eller 45 dagene? Mange ting påvirker likviditeten i større grad i dag enn tidligere, som strømpriser og krig. Det er derfor enda mer kritisk å ha god kontroll på likviditeten.

Eiendomsselskaper som driver med utviklingsprosjekter ser sjelden på regnskapene utenom årsregnskapet, ettersom det gir liten innsikt i likviditeten. Derfor tilkommer egne prosjektregnskaper med tilhørende prosjektkalkyler. Disse tallene er viktige i likviditetsbudsjettene og -oppdateringene.

Mange styrer etter modeller på tre nivåer. Én mer overordnet modell med et par årlige oppdateringer, gir det store bildet, oversikt over finansieringen og hvordan det vil gå gjennom året. På neste nivå kan du ha en mer detaljert modell, med oversikt over likviditet og finansiering de neste seks månedene. Og på et mer operativt nivå vil økonomiansvarlig ønske å få laget rapporter hver uke, med mer detaljert oversikt. En slik likviditetsoversikt kan vise alt av regninger som forfaller de neste ukene, hva som forventes inn, og alt som har forfalt, samt kontantbalanse.

Det tar mye tid å hente ut relevant data til disse modellene og rapportene. Mange holder på Excel som hovedverktøy, og henter ut informasjon fra banker og regnskapssystemer manuelt. Selv om slike regneark kan være detaljerte, kan de også bli veldig komplekse og ta mye tid å oppdatere. Trenger du å oppdatere med nye parametere eller utregninger kan det være utfordrende.

PowerAnalyze for Eiendom er et verktøy for visuell analyse, utviklet av Amesto for Visma net, Visma Business (og kommende Visma Business NXT) og SuperOffice. Løsningen samler data fra virksomhetens systemer i oversiktlige dashboards, og gir innsikt til bedre og raskere beslutninger. PowerAnalyze er en standardisert BI-løsning i skyen, bygget på Power BI.

Mange eiendomsfirmaer har brukt millioner på å utvikle egne løsninger. PowerAnalyze for eiendomsbransjen gir deg de 10 viktigste rapportene du trenger – for eksempel rapporter for likviditet, prosjekter, balanse og resultat, samt reskontro og selskaps- og eiendomsoversikt. Dette er mye bedre og enklere enn å bruke 80 timer på å sammenstille data manuelt. Du finner neppe et bedre og mer relevant verktøy som kan gi deg like god og oversiktlig innsikt, spesifikt for eiendomsbransjen.

Les mer om PowerAnalyze for Eiendomsbransjen i produktarkene for Visma net og Visma Business.

Les også mer på produktsiden for PowerAnalyze.

 

Marcus André Solum Marcus jobber som Nordic Commercial Product Manager i Amesto Solutions, og er sertifisert innen PowerBI, Microsoft365, Azure.