<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

14. apr

Hva er egentlig forskjellen på budsjett og prognose?

Begrepene prognose og budsjett benyttes ofte om hverandre. For mange har begrepene så og si samme betydning. Dersom vi leser forskningsartikler ser vi likevel at det er en del forskjeller mellom budsjetter og prognoser. Disse forskjellene skal vi forsøke å belyse her.

BUDSJETT

Et budsjett er en detaljert plan der ledelsen predikerer ytelsesnivået for bedriften i fremtiden. Utarbeidelsen av budsjettet omfatter ofte flere i organisasjonen, og gjøres gjerne årlig før førstkommende regnskapsår. Når budsjettet lages på denne måten er ikke året det budsjetteres for i gang, og man har derfor ingen virkelige data å forholde seg til. Dersom man har historiske data, kan de være gode å benytte som grunnlag for å forutse kommende år også.

I budsjettprosessen er det uansett viktig å kartlegge kritiske suksessfaktorer for bedriften i dag, i tillegg til nøkkeltall som blant annet EBITDA, finansieringsgraden, arbeidskapitalen og så videre, da kjennskap til slike faktorer gjerne er kritiske for lønnsom drift. Gjennom året kan ledelsen følge med på den faktiske utviklingen, og gjøre korrigerende tiltak dersom man ser det er nødvendig.

Det er også verdt å nevne at de fleste nøkkeltallene baseres på balanse- og likviditetstall. For å ivareta nøkkeltallparametere blir det dermed like viktig å utarbeide balanse- og likviditetsbudsjett, som resultatbudsjettet.

PROGNOSE

På den andre siden er utarbeidelsen av prognoser noe som ofte skjer flere ganger gjennom året. Når økonomiansvarlige i bedriften ser at virkeligheten avviker fra det opprinnelige budsjettet, kan det gjøres korrigeringer. Mange benytter også faktiske regnskapstall hittil i år, kombinert med prognoser resten av året. Prognoser innebærer altså regelmessige korrigeringer etter hvert som året skrider frem.

En prognose innebærer vanligvis ikke en evaluering av avviket mellom budsjettet og de faktiske tallene, men faktiske tall benyttes som viktig input for hvordan budsjettet bør korrigeres fremover. Det kan også benyttes historiske data for å utarbeide enda bedre prognoser. Historiske data kan være gode for å avdekke trender, og dermed bedre regulere forventninger om fremtiden.

OPPSUMMERING

For å oppsummere vår korte beskrivelse av budsjetter og prognoser er budsjettet gjerne selve grunnlaget for bedriftens predikering av fremtiden. For å utarbeide budsjettet kreves det som regel en omfattende planleggingsprosess der historiske data benyttes, kritiske suksessfaktorer avdekkes, i tillegg til å utarbeide nøkkeltall for å sikre lønnsom drift. Prognoser er gjerne korrigeringer av det opprinnelige budsjettet etter hvert som man får tilgang til faktiske tall. Prosessen for å utvikle prognoser er gjerne kortere, da man har budsjettet som utgangspunkt, og gjøres gjerne med jevne mellomrom gjennom året.

Fordi prognoser utarbeides oftere enn budsjettet, og tar hensyn til virkelige data, er trolig siste prognose en mer pålitelig kilde når du skal foreta valg og endringer. Budsjetter kan bestå av mål som er vanskelige å oppnå dersom fremtiden blir veldig annerledes enn man hadde trodd. Dersom endringstakten i din bransje i tillegg er høy, kan budsjettet som ble laget før årets begynnelse raskt bli utdatert.

Anne Lene Johansen

magnus-andersson-KAzgxInZXMo-unsplash 670x970

LAST NED GUIDE

18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet.

Det er mange ting du burde tenke på ved anskaffelse av nytt ERP-system. Her er en sjekkliste som gir deg noen tips til hva du bør se etter som kan hjelpe deg i prosessen.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.