<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

26. sep

Visma lanserer enda et ERP-system i skyen, hva nå?

Mange sitter sikkert og har flere tanker om Visma sin nyeste lansering av Business NXT, tidligere Visma Business NXT. Produktet er relativt nytt, og definitivt spennende. Men hvorfor gjør Visma dette? og hva betyr det for Visma sitt første skybaserte ERP-system, Visma Net?

Som rådgiver opplever jeg at spørsmål rundt dette temaet dukker opp i ulike situasjoner. Det stilles av nye kunder, eksisterende kunder og, til og med, fra kunder som for kun noen måneder eller år siden flyttet til Visma Net.

De vanligste spørsmålene er gjerne:

 • Hvorfor kommer dette nå?
 • Betyr dette at Visma Net blir nedprioritert eller lagt ned?
 • Hva er egentlig forskjellene på disse to?
 • Hvilket av disse to systemene passer best for meg?
 • Har jeg valgt feil ved å implementere Visma Net?

Jeg skal i dette innlegget prøve og adressere disse spørsmålene så systematisk og kortfattet som jeg klarer, til tross for at systematisk og kortfattet normalt sett ikke er kvaliteter jeg briljerer med.

For å starte i toppen av listen (hvor ellers skal man starte liksom? midten?).

hvorfor kommer dette nå?

Vel, godt spørsmål, som har flere svar. Spørsmål kan heller egentlig ikke besvares  uten å ramle innom noen av de andre spørsmålene også. La meg utdype.

Hovedsakelig er det to grunner til at Visma ønsker å lansere et nytt alternativ i sin ERP-portefølje.

 1. For å enkelt kunne migrere den store basen med eksisterende Visma Business kunder.
 2. For å adressere et segment i markedet som har større behov for spesialtilpasninger og/eller har høye transaksjonsmengder.

Visma og Amesto så tidlig at migreringen fra Visma Business til Visma Net var mer utfordrende enn man optimalt sett ønsker. Systemene er såpass forskjellige både i form av brukergrensesnitt, hvordan grunndata og registre er bygget opp, og hvordan systemene brukes. Dette gjør on-boarding av sluttbruker og datamigrering komplekst, og vi ønsket derfor et alternativ som hadde en «enklere vei til skyen» for de eksisterende Visma Business-kundene.

Det er i tillegg en stor andel eksisterende Visma Business kunder som har spesialløsninger som Visma Net ikke støtter, for og ikke snakke om kunder som kommer fra andre Enterprise-systemer (Microsoft, SAP, Agresso MM.), som ønsker å beholde noen av sine spesialfelter og løsninger.

For å unngå for store omveltninger i rutiner og løsning hos den enkelte kunde trengte man en erstatter. Og det er her Business NXT kommer inn.

hva skjer nå med Visma net? Blir det lagt ned? Eller nedprioritert?

Jeg lovet å være kortfattet, så svaret er kort og greit: nei, og nei.

La meg allikevel utdype; Visma Net og Business NXT er klart separert i markedssegmentet systemene ønsker å adressere. Visma Net passer for bedrifter som ønsker å standardisere seg innenfor finans og logistikk, og holde spesialløsninger utenfor, i egne fagsystem og 3-parter. Visma Net er fortsatt ment for et høyt SMB-segment og kryper i visse tilfeller opp i Enterprise-virksomheter med tunge, komplekse behov.

Som en tommelfingerregel, sier man ofte at Visma Net er for bedrifter med 50 millioner til 2 milliarder i omsetning, men det er til syvende og sist den totale løsningskompleksiteten som avgjør. Business NXT har flere muligheter til å lage egendefinerte felter, skjermbilder, interne systemprosesser og håndterer også et høyere transaksjonsvolum. Business NXT har også en potensielt høyere implementeringskost for nye kunder, samtidig som lisens og transaksjonsprisen er høyere. Man bør derfor nøye avveie kost/nytteverdi før en velger mellom disse to systemene.

Disse to systemene skal leve i mange, mange år, side om side, med full satsning på begge, akkurat som Visma Business og Visma Global har gjort i over 20 år.

Posisjonering

hva er egentlig forskjellene på Visma net og Business NXT?

Som nevnt tidligere, er det kompleksitet, behovet for spesialtilpasninger og pris som i all hovedsak utgjør forskjellene på systemene. La det også være klart at systemene har en del likheter, som for eksempel at begge systemene bruker samme bank- og faktura-integrasjoner, populært kalt auto-tjenester, og at begge systemene er en helintegrert del av den totale Visma Net plattformen som styrer alle Visma sine skytjenester.

Amesto har likevel forsøkt seg på å lage en liste på de viktigste forskjellene:

 • Visma Net er modulbasert (du abonnerer på de modulene du trenger). 
 • Med Business NXT får du alltid med alle moduler.
 • Mer detaljert MVA behandling i NXT, for selskaper med avansert MVA.
 • Mer avansert valuta-funksjonalitet i NXT, eksempel dobbel systemvaluta.
 • Visma Net er mer standard tilrettelagt, NXT tillater å lage egne skjermbilder og tilpasse systeminterne arbeid- og behandlingsprosesser.
 • Data Model Extension (DME) foreløpig kun tilgjengelig i NXT. (lage egne datafelt)
 • Business NXT er single tennant (egen database), og håndterer derfor høyere transaksjonsvolum.
 • Dokumenthåndtering: Ulik funksjonalitet for inngående faktura.
 • Ulik prismodell: Business NXT koster ca. 60% mer, i stor grad avhengig av transaksjonsmengde.

Punktene over utgjør de aller største forskjellene, men det er også forskjeller på hvordan systemet er bygget opp, og hvordan de brukes. Amesto Solutions er system-agnostiske, vi vurderer den enkelte kundes behov og anbefaler riktig løsning basert på kompleksitet, migrering og den enkeltes selskaps IT-strategi.

Ønsker du å lære mer om forskjellen mellom de to systemene? Vi har laget et webinar der vi forklarer forskjellen mellom Business NXT og Visma Net.

Hva betyr dette egentlig for deg? hva burde DU velge? 

Vel, svaret på dette kan jeg dessverre ikke gi deg uten å ha snakket med deg først, men det er noen spørsmål du kan stille det på forhånd som vil peke deg i riktig retning:

 • Hvor standardisert ønsker jeg å være?
 • Har jeg spesielle behov, som normalt sett krever felter eller arbeidsprosesser som er utenom det vanlige?
 • Hvor mange salgsordre, inngående faktura, hovedboksføringer og integrasjoner er normalt for din virksomhet?
 • Gjør mengden eller hyppigheten på dataoppdatering at transaksjonsmengde og ytelse bør kartlegges?
 • Har du Visma Business fra før, og ønsker en enkel migrering til skyen?

Sist, men ikke minst; Jeg har allerede kjøpt og implementert Visma net, har jeg valgt feil?

Her kan jeg faktisk være veldig kort og konsis; Det er svært lav sannsynlighet for at du har gjort noe feil ved å velge Visma Net som ditt ERP-system.

Visma Net er et avansert og funksjonsrikt system, med høy grad av automasjon, og støtte for avanserte integrasjoner. Med smart løsningsarkitektur og en god partner, vil Visma Net kunne skalere med din virksomhet i mange, mange år fremover.

Jeg anbefaler allikevel å etablere tett dialog med din partner. Skyløsninger endrer seg hele tiden, og det er viktig å vurdere sin løsning med jevne mellomrom, aktivere ny funksjonalitet, og kanskje ta i bruk godt integrerte 3-parter som støtter din virksomhets spesielle behov. Eksempler på dette kan være ulike fagsystemer, timeregistrering, inngående fakturasystemer, bank- og avstemnings-løsninger m.m.

Håper denne artikkelen ga deg flere svar enn spørsmål, kontakt oss gjerne, så går vi gjennom dine behov, og har en god og konstruktiv dialog om din reise til skyen.

Glenn Markussen Løsningsarkitekt og Presale i Amesto Solutions. Spesialist innenfor på Visma ERP-systemer i flere ulike bransjer.