<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

17. nov

Fordelene og utfordringene med skybasert ERP.

Skybasert ERP har blitt et uunnværlig verktøy for mange virksomheter. Dette gir fleksibiliteten til å tilpasse seg raskt til skiftende markedsforhold, og gir en rekke verdier som tidligere var utenfor rekkevidde.

Fordelene med Cloud ERP/ skybasert ERP lagring

Stadig flere bedrifter beslutter at de vil flytte ERP-systemet sitt til skyen, og med god grunn. Det er mange fordeler ved dette, framfor å jobbe i proprietære løsninger. 

Her er noen av dem:

 • Reduserte IT-kostnader: Å flytte ERP-systemet til skyen kan redusere de totale kostnadene. Det eliminerer behovet for tung infrastruktur og vedlikehold. I stedet for store kapitalutgifter knyttet til kjøp av maskinvare og infrastruktur, gir skybasert ERP en modell hvor man typisk betaler for det man bruker. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser over tid. Videre eliminerer skyen behovet for fysisk vedlikehold av servere, noe som reduserer IT-personellkostnader.
 • Tilgjengelighet: Skybasert ERP gir tilgang til systemet hvor som helst og når som helst, forutsatt at det er en internettforbindelse. Dette fremmer fjernarbeid og globalt samarbeid.
 • Oppdateringer i sanntid: Med skybaserte løsninger er det enklere å rulle ut oppdateringer, og brukerne får alltid tilgang til de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppdateringene.
 • Fleksibilitet: Skybaserte ERP-systemer tilbyr en høy grad av fleksibilitet. Bedrifter kan raskt og enkelt tilpasse sine systemer for å møte skiftende forretningsbehov uten omfattende endringsprosesser.
 • Automatiske oppdateringer: Med tradisjonelle ERP-systemer kan oppdateringer være tidkrevende og kreve betydelige ressurser. Skybaserte løsninger blir ofte oppdatert automatisk, noe som sikrer at bedriften alltid har tilgang til de nyeste funksjonene uten ekstra kostnad.
 • Global tilgjengelighet: Med skybasert lagring kan ansatte få tilgang til ERP-systemet fra hvor som helst i verden, så lenge de har en internettforbindelse. Dette er spesielt verdifullt for selskaper med flere lokasjoner eller et globalt fotavtrykk.
 • Sikkerhet: Selv om mange har sikkerhetsbekymringer når det gjelder skyen, investerer ledende skytilbydere massivt i sikkerhet. Dette betyr at data ofte er tryggere i skyen enn på en lokal server, spesielt for små til mellomstore bedrifter som kanskje ikke har store IT-sikkerhetsbudsjetter.
 • Miljø og bærekraft: Ved å redusere behovet for fysisk infrastruktur, kan skybaserte løsninger også bidra til å redusere en bedrifts karbonavtrykk, noe som er gunstig for både miljøet og selskapets grønne initiativer.
 • Integrasjon og automatisering: Skybaserte ERP-løsninger er ofte designet for å enkelt integrere med andre skytjenester. Dette kan føre til bedre automatisering av forretningsprosesser og økt effektivitet.

 

Verdien av Skybasert ERP

Med sanntidsdata og automatiserte prosesser kan bedrifter ta raskere og mer informerte beslutninger. Verdiene som kommer fra en skybasert ERP-løsning kan være transformative:

 • Sanntidsinnsikt: Med data som strømmer inn i sanntid, gir skybaserte ERP-løsninger beslutningstakere øyeblikkelig innsikt i kritiske forretningsmetrikker. Enten det er salgsdata, lagerbeholdning eller finansielle indikatorer, gir sanntidsrapportering ledere muligheten til å handle proaktivt i stedet for reaktivt.
 • Operasjonell effektivitet: Ved å automatisere manuelle prosesser og sentralisere data, kan organisasjoner optimalisere driftseffektiviteten. Dette kan føre til reduserte driftskostnader, raskere svartider og høyere produktivitet.
 • Forbedret kundetilfredshet: Med en skybasert ERP-løsning kan bedrifter få en 360-graders visning av kundenes interaksjoner. Dette kan forbedre kundeservicen, føre til mer personlig markedsføring og til slutt øke kundetilfredsheten.
 • Fleksibel vekst: Skybasert ERP kan skaleres opp eller ned etter behov, noe som betyr at selskaper kan vokse uten de voksesmertene som ofte er forbundet med tradisjonelle IT-oppgraderinger. Bedrifter kan også raskt implementere nye moduler eller funksjoner for å imøtekomme endrede forretningsbehov.
 • Innovasjon: Med tilgang til den nyeste teknologien og funksjonene som tilbys av en skybasert løsning, kan bedrifter utforske nye forretningsmodeller, tjenester eller produkter, og dermed drive innovasjon.
 • Kostnadsbesparelser: Selv om det er en initiell investering i å sette opp en skybasert ERP, kan de langsiktige besparelsene være betydelige. Fra reduserte IT-kostnader til effektiv drift, kan ROI på en slik investering være betydelig over tid.
 • Skalerbarhet: Bedrifter kan enkelt skalere opp eller ned basert på behov, uten å måtte investere i ny maskinvare.
 • Bedre innsikt: Med integrerte analyseverktøy som gir skybasert ERP dypere innsikt i forretningsdata, som kan brukes til strategiplanlegging og beslutningstaking. Eksempelvis er Power BI er en Business Intelligence-løsning som skal gi deg mulighet til å ta bedre beslutninger på bakgrunn av data. Løsningen gir også mulighet til å koble sammen informasjon fra flere datakilder, fra ulike systemer og plattformer som gir deg langt mer innsikt i din forretningsdata. 

Vi har laget en huskeliste for kravspesifikasjon ved innkjøp av ERP-system.
Les våre 18 punkter for hva du bør tenke på før dere går til anskaffelse av ERP-system.

 

 

Å flytte til skyen: Hva betyr det?

Å flytte et ERP-system til skyen er en kompleks prosess som krever grundig planlegging og strategi. Først og fremst må det gjøres en vurdering av nåværende IT-infrastruktur, og det må bestemmes hvilke systemer og data som skal migreres. Denne vurderingen vil ofte avsløre potensielle utfordringer, som integrasjonsproblemer med eksisterende systemer eller manglende kompatibilitet. Når infrastrukturen er på plass, kommer selve dataintegrasjonen. 

Overføring av data fra eksisterende systemer til skyen krever nøye planlegging for å sikre sømløs integrasjon. 

 • Vurdering av nåværende infrastruktur: Før du tar steget, er det viktig å vurdere dagens systemer og identifisere potensielle utfordringer.
 • Valg av riktig leverandør: Det er avgjørende å finne en pålitelig skybasert ERP-leverandør som kan møte bedriftens unike behov. Først og fremst må man vurdere leverandørens tekniske kompetanse, erfaring med lignende prosjekter, Support og kundeservice og selvfølgelig kostnaden dette medfører. 
 • Dataintegrasjon: Overføring av data fra eksisterende systemer til skyen krever nøye planlegging for å sikre sømløs integrasjon.

Tiden er inne for å flytte ERP-systemet ditt til skyen. Det er mange fordeler med å bevege seg inn i en skytjeneste. Les om betydningen av å flytte ERP i skyen. 

 

Hva er kostnaden og risikoen ved skybasert ERP lagring?

Selv om skybasert ERP ofte er mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle løsninger, varierer kostnadene basert på funksjonalitetsbehov, antall brukere og lagringskrav. Investeringen i skybasert ERP-lagring kan variere betydelig basert på løsningens omfang, funksjonalitet og den valgte leverandørens prismodell. 

Et nytt ERP-system koster imidlertid både mye tid og penger. Så hvordan vet du om det vil lønne seg?

Ofte vil en skybasert ERP-modell operere på abonnementsbasis, hvor bedrifter betaler en månedlig eller årlig avgift basert på bruken. Denne prisen inkluderer kostnader for programvare, serverbruk, datalagring, support og eventuelle tilleggsløsninger eller moduler.

En vellykket implementering kan gi store besparelser for virksomheten og en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, men mange ERP-prosjekter mislykkes. Her har vi listet opp fem utfordringer man kan støte på ved implementering av et nytt ERP-system.

 

Datasikkerhet

Når det gjelder risiko, er sikkerhet ofte den fremste bekymringen for mange bedrifter. Selv om mange ledende skytilbydere investerer massivt i robuste sikkerhetstiltak, er ingen systemer immune mot trusler. 

Datainnbrudd

Tap av data eller nedetid kan potensielt forstyrre bedriftens operasjoner. Det er viktig for bedrifter å veie både kostnadene og risikoene mot de potensielle fordelene før de tar en beslutning om skybasert ERP-lagring. Med den rette planleggingen, støtten og oppmerksomheten på potensielle fallgruver, kan mange av disse risikoene minimeres eller til og med unngås helt.

 

Uforutsette utgifter og langdryge forsinkelser er nesten ikke til å unngå, så lenge prosjektet ikke planlegges og underlegges streng prosjektstyring og metodikk. Her viser vi deg noen av fallgruvene du må være oppmerksom på – og hvordan du unngår dem.

 

Vår tilnærming til Skybasert ERP

Som en del av den omfattende digitaliseringen av samfunnet, investerer stadig flere virksomheter i nye ERP-systemer. 

Store systemendringer er kompliserte og krever stor innsats, og mange ERP-prosjekter mislykkes. I de fleste tilfeller er det ikke systemet i seg selv som er årsaken til problemer ved implementeringen, men utilstrekkelig forberedelse og manglende ressurser. 

Her gir vi deg noen tips til hva du bør tenke på for å håndtere utfordringene implementeringsprosessen ofte byr på.

Vi i Amesto Solutions har en dyp forståelse for de unike behovene til nordiske bedrifter, og tilbyr skreddersydde skybaserte ERP-løsninger. Fra begynnelsen av overgangsprosessen gir vi veiledning, opplæring og support slik at vi sikrer en sømløs overgang til skyen og maksimerer ROI.

 

Er du interessert i å utforske hvordan et skybasert ERP-system kan hjelpe din bedrift til å bli mer bærekraftig? 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om dine behov og hvordan vi kan bistå.

David Berge Frogner David Berge Frogner jobber som Head of Contracts and Business Development ERP og er prosjekteier for SkyNXT-teamet.