<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

5. jan

Skyen er sikker, i et usikkert 2023.

Vi har alle hørt at sky er bra og at det er den riktige veien å gå, men hvorfor? Det skal jeg forsøke å svare på i dette blogginnlegget.

Er skytjenestene modne nok til at det er trygt for oss å migrere kjernesystemene våre opp i skyen? Hva er det som driver oss mot dette skiftet? Hva bør du tenke på før et skifte? Og hvorfor er sky så bra? Dette er kun noen av mange spørsmål som ikke er enkle å svare på. Mange av dere må kanskje tenke nytt, og finne andre måter å jobbe i et skysystem på. Dette kan både være utfordrende og smertefullt. Men la oss likevel se litt på dette.

Som du vet, lever vi i en turbulent verden. I større eller mindre grad vil verdensbildet påvirke oss, og de valgene vi tar fremover. Vi har geopolitiske og økonomiske aktiviteter i variert intensitet, på et nivå vi ikke har sett før, og hurtige endringer i det politiske bildet. Det er stor sannsynlighet for at vi kommer til å se en forverret økonomisk situasjon fremover. Vi ser allerede at renten går opp, kostnadene øker, inflasjonen opp, og mange prøver å gjøre ulike tiltak for å justere dette. I tillegg til dette er det stor mangel på medarbeidere.

Utfordrende å få nok arbeidskraft

Flere bedrifter opplever at det er vanskelig å få rett personell på plass, og at det er stor bevegelighet i arbeidsmarkedet. Dette er også noe som bekymrer IT-ledere i dag, viser en av Gartner sine undersøkelser. I en nyere undersøkelse de har hatt viser de at IT-ledere har fått øynene opp om at ressurser er den største utfordringen, tidligere har dette ligget på rundt 5.-8. plass.

most demanding work probl illustration

Vi ser også at det nå er flere ledige jobber enn det er personer til disse, selv i en turbulent verden.

unenployed pr job illustration

I Norge ble det mange permiteringer under pandemien, men på verdensbasis mistet mange jobbene sine. I etterkant av Covid, ser vi at det er mangel på arbeidskraft og det finnes et stort overskudd av ledige jobber. Hvilken innvirkning vil dette ha?

Flere bedrifter ser nå på løsninger som kan hjelpe til, for eksempel mindre lokal administrasjon osv. De ser på løsninger som kan ivareta krav de har til for eksempel økt produktivitet med systemer.

Hvorfor SkyBASERT?

Her er noen fordeler ved å bevege seg over til en skytjeneste:

 1. OPPDATERTE SYSTEMER SPARER TID OG RESSURSER
  Det å ha et system som til enhver tid er oppdatert, og uten behov for oppgraderinger er viktig. Nå er tiden inne for å snakke om kontinuerlig forbedringer, og ikke oppgraderinger! Dette sparer tid og ressurser.

 2. MINKE BEHOVET FOR EGEN SERVERPARK
  En skybasert løsning fører til mindre administrasjon av lokal IT-park. Dersom du flytter kjernesystemene dine opp i en skyløsning vil behovet for å ha egen serverpark trolig forsvinne. Det betyr at mindre tid brukes til administrasjon og ressurser.

 3. SLIPPER Å OPPDATERE DEG PÅ IT-SIKKERHETSLØSNINGER
  Selv om du er ansvarlig, står nå skyleverandørene for sikkerheten. Leverandøren har gode systemer og rutiner for å sørge for at din løsning er sikret. Det betyr at du selv ikke behøver å, til enhver tid, holde deg oppdatert på hvilke IT-sikkerhetsløsninger du må bruke for å sikre dine data.

 4. TILGJENGELIG HVOR SOM HELST OG NÅR SOM HELST
  I skytjenester er det innlogging via nettleser. Dette betyr at du kan utføre det du ønsker i systemet, fra hvor du ønsker, når du ønsker det.

 5. STANDARD API-TJENER MED TREDJEPARTSSYSTEMER
  Mange har også behov for gode tredjepartsløsninger. Integrasjoner har ofte vært et ord som har vært synonymt med store kostnader. Med skytjenester vil det bli satt opp standard API-tjenester med tredjepartssystemer. Dette betyr at det ofte er mindre justeringer i tjenesten som gjør den tilgjengelig for deg. 

 6. KOSTNADSEFFEKTIVT
  Ofte er kostnadsbildet ved å ha et ERP-system komplekst. Du må ha servere, lisenser, driftsleverandører, IT-sikkerhetstjenester, med mer. I tillegg kommer kostnaden for lisens til selve ERP-systemet og oppgraderinger som må gjøres én til flere ganger i året. Denne tiden er nå forbi! Ved å flytte systemet i skyen kan du se hele kostnadsbildet du har hatt basert på abonnementskosten til ERP-systemet. Ofte sparer bedriften masse på dette. I tillegg vil du også kunne se at det er fordelaktig å flytte alt i skyen.

 7. TIDSEFFEKTIVT
  Nedetid på tjenesten ved endringer har også vært noe som bedrifter ikke har tid til. Eksempelvis har oppgraderinger ført til at produksjonen i deres driftsnett måtte stenge ned, ofte i 48 timer eller lenger. Med en produksjon som går nærmest 24/7, er ikke dette lenger holdbart for selskaper, og det er et behov for å flytte ERP-systemet over til skyen for å kunne ha kortere nedetid og jobbe raskere. Med et skybasert ERP-system vil det være kontinuerlige forbedringer uten nedetid, noe som betyr høyere produksjonstid.

Er systemene modne nok?

Min erfaring er at mange har utsatt migreringen til skybasert ERP, fordi det har vært en forventning til gode innsiktsløsninger, gode automasjonsprosesser, kunstig intelligens og maskinlæring. Nå har flere av de største ERP-aktørene dette på plass!

Mange av våre kunder har ønsket å bruke standard ERP-systemer for å holde kostnadene nede. Dette er noe mange tjenesteleverandører har snakket mye om. Men, vi ser at det ofte må lages systemer utenfor løsningen for å kunne ivareta deres ønske om automatiserte prosesser og gode innsiktsløsninger. Nå gir flere systemer mulighet for justeringer i selve skysystemet, noe som fører til at standardtjenester kan benyttes. Det er et ønske og en forventning om en hurtig implementering/migrering ved overgang til et skybasert ERP-system.

Men, hva er så utfordringene med migrering til skybasert ERP?  

Jo, databasene du har, kan ikke migreres rett over. Det krever at du må laste eksisterende database over i for eksempel Excel-ark for så og renske, konvertere, endre og gjøre klart til å bli lastet opp i det nye systemet. Dette kan medføre at ikke all informasjon kommer over. I tillegg må alle i organisasjonen læres opp i nytt system, og prosesser og rutiner må lages på nytt. Det nye ERP-systemet er gjerne oppe å går raskt, men adopsjonen tar ofte tid. Mange større bedrifter har derfor ventet med å migrere.

Noen ERP-systemer tilbyr nå migreringsløsninger der du beholder all data, historikk og oppsett når du «oppgraderer» til skyløsningen de har. Et eksempel på dette er migrering fra Visma Business til Business NXT. Da vil du også kunne gjenbruke kompetansen du har internt og adopsjonen til det nye systemet tar kort tid.

Behovet for tilpasning, justeringer og spesialer er nødvendig for mange. Tidligere har ikke skybaserte systemer hatt denne muligheten, men det er på full fart inn. Noen systemer legger til rette for veldig gode tilpasninger av skjermbilder, prosesser og rutiner i programmet. I tillegg legger de til rette for å kunne utvide datamodellen med egne felt.

Hva bør du tenke på?

Det er vanskelig å gi et kort og enkelt svar på mange av disse spørsmålene, da det ofte er store variasjoner fra bedrift til bedrift. Dagens lisens og skybasert abonnementsavtale er ofte ikke sammenlignbart. Det er viktig at man ser på hele kostnadsbildet og setter det opp imot hverandre, samt avveier fordeler og ulemper en migrering vil ha. Vi har sett at de fleste virksomheter sparer store beløp på å flytte til skyen.

I skyen betaler du for det du bruker, det er derfor ikke sjelden at bedrifter halverer IT-kosten ved å flytte til skyen. I et skyprodukt er det også som oftest lagt opp til at prosesser skal være automatiserte. Når du i dagens system har lagt opp til ulike prosesser, metodikk og tredjeparter er det viktig å se på om disse kan bli erstattet av standard skyløsninger i det nye systemet.

Min erfaring er at mange har utsatt migreringen til skybasert ERP fordi det har vært en forventning og krav til gode innsiktsløsninger, gode automasjonsprosesser, kunstig intelligens og maskinlæring skal være en del av ERP-systemet. Flere av de største ERP-aktørene har nå dette på plass. 

I tillegg ønsker flere å bruke standard ERP-systemer for å holde kostnadene nede. Dette er jo noe mange tjenesteleverandører snakker mye om. Men, brukere ser at det ofte må lages systemer utenfor løsningen for å kunne ivareta deres ønske om automatiserte prosesser og gode innsiktsløsninger. Dette kan gjøres enklere nå. Du kan bruke standardløsninger, med gode APIer, samt at noen har kommet med gode tilpasningsløsninger i sitt skyprodukt. Undersøkelser viser at regnskapsansvarlig har sagt de skal se på det tidligere, og at systemene nå er gode nok til de ønsker å skifte!

For å oppsummere det jeg har nevnt her nå; så ser vi at den turbulente verden og ressursmangelen medfører at IT-ledere opplever at de må endre kjøpsmåten fra eierskap til service. Dette medfører til en økt satsning på skytjenester. Vi trenger stabilitet og trygghet i systemene, og at de til enhver tid er oppdatert og at sikkerheten ivaretas. Du får også enklere tilgang til systemet, noe som har vært utrolig viktig under pandemien. Skyproduktene har også blitt mye mer modne og de tyngre systemene kommer nå opp, og gir mulighet til tilpasninger slik du ønsker det. Ikke minst, tilbyr noen leverandører nå en enklere migrasjon og rask adopsjon av systemet. Det er bare en ting å si; Nå er tiden virkelig inne for å flytte ERP-systemet opp i skyen!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller lær mer om Business NXT her.

David Berge Frogner David Berge Frogner jobber som Head of Contracts and Business Development ERP og er prosjekteier for SkyNXT-teamet.

IT bilder-21

LAST NED GUIDE

18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet.

Det er mange ting du burde tenke på ved anskaffelse av nytt ERP-system. Her er en sjekkliste som gir deg noen tips til hva du bør se etter som kan hjelpe deg i prosessen.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.