<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Norges mest brukte ERP-system er nå i skyen

Visma Business NXT

#askmore

Nyhet!

Prelansering av Visma Business NXT

Visma Business NXT er nå i en prelanseringsfase. Visma Business NXT er Visma sitt nyeste ERP prosjekt, og har som mål å tilby en skybasert løsning, som ivaretar det beste fra Visma Business som vi kjenner det.

Visma Business NXT er den nye generasjonen av Visma Business med et webbasert grensesnitt. Men, datamodellen er lik og de fleste prosesser og funksjoner er med fra Visma Business. Det betyr at reisen til skyen vil være enklere for alle som har Visma Business. Dette er altså en migrasjon til et skyprodukt og ikke en ny-implementering av et ERP system i skyen der du får med deg noe data!

Med Visma Business NXT vil du kunne gjenbruke kompetansen hos dine brukere og få med deg dine data og historikk. Dette betyr at du får implementert systemet raskt og brukeradopsjon internt i firma vil være veldig rask! Likevel er Visma Business NXT i et helt nytt moderne web-grensesnitt og tar med seg alle fordelene med en skytjeneste!

VB_NXT_Variant2

Med Visma Business NXT vil du til enhver tid få kontinuerlige forbedringer fra Visma og du slipper de tradisjonelle oppgraderinger av systemet du har tidligere måtte ha. Du vil ikke lenger trenge å vedlikeholde et IT miljø for ditt ERP-system da dette er i skyen og sikkerheten er også ivaretatt av Visma. Samtidig vil du få gode standardiserte løsninger og et state-of-the-art API for å forenkle integrasjoner.

Visma Business NXT er likevel et unikt skybasert ERP-system da det gir fantastiske muligheter for designfunksjonalitet som gjør at du kan tilpasse arbeidsvinduer og prosesser til ditt bruk. Fremover vil det også være mulighet for data modell utvidelse!

Fremtidsrettet ERP system

Visma Business NXT er et fremtidsrettet ERP system og funksjoner innen automatisering, maskinlæring og AI er på full fart inn!

Visma Business NXT har funksjoner innen:

• Regnskap og reskontro
• Logistikk
• Fakturering
• Purring/inkasso
• Bankintegrasjon
• Rapportering

  • Integrasjoner
  • Brukertilpasning av skjermbilder
  • Automatiserer forretningsprosesser
  • Hendelses varslinger
  • Smarte assistenter (AI)
  • Tidsstyrte oppgaver

Tjenester inkludert!

Med Visma Business NXT får du en full pakke av tjenester tilgjengelig som standard. Dette er tjenestene:

Visma.net AutoInvoice

Visma.net AutoInvoice er en fakturaløsning som dekker mange behov, inkludert sending og mottak av efaktura. All fakturabehandling foregår i Visma Business NXT slik at både fakturering og fakturamottak går raskt. Du får mindre administrasjon, kan sende fakturaer i alle formater automatisk, får kortere kredittid og bedre kontroll.

AutoPay

AutoPay er en skybasert løsning for bankintegrasjon. AutoPay er en tjeneste som automatiserer betalingsflyten mellom Visma Business NXT og bankene på en sikker måte. Du kan betale fakturaer direkte i Visma Business NXT, sende betalinger til godkjenning, få full kontroll over alle inn og utbetalinger.

Visma.net Approval

Med godkjenningstjenesten Visma.net Approval kan du enkelt godkjenne eller avvise fakturaer, reiseregninger og utlegg eller søknader om ferie og fravær på mobil eller pc. Du har alltid full oversikt over dine oppgaver og blir varslet når du får en ny godkjenningsoppgave.

Kvadratisk 466x466 surface-91HFUXYi_Jg-unsplash-1

WorkFlow

Visma WorkFlow er integrert dokumenthåndteringssystem for behandling av inngående fakturaer og andre dokument/bilag. Med WorkFlow kan du enkelt sette opp behandlingsmåter, hvem som skal godkjenne, dokumentflyt med mer. Med WorkFlow kan du ta i bruk maskinlæring og AI i din dokumenthåndteringsflyt!

Kvadratisk 466x466 ilyuza-mingazova-HaTIYO87qWQ-unsplash-1

AutoCollect

AutoCollect er et integrert automatisert fakturaoppfølging- og inkassosystem! Helt unikt for Visma AutoCollect er at du har kun èn reskontro å forholde deg til. Tallene hentes i sanntid direkte fra Visma Business NXT. Du får en god oversikt og kan finne detaljer, historikk og dokumentasjon i kundeportalen KreditorWeb.

OneStop Reporting

Med rapporteringsløsningen OneStop Reporting får du et fleksibelt og robust verktøy hvor du får mange rapporter på ett sted. Du kan benytte ferdigdefinerte rapporter eller skreddersy egne. Rapportene kan enkelt deles med andre sluttbrukere, slik at de kan kjøre rapportene og få oppdatert data når de selv trenger det.

Visma.net AutoReport

Med Altinn-integrasjonen i Visma.net kan du sende inn a-melding og MVA-melding samt hente skattekort. Integrasjonen har også støtte for bokettersyn via standardformatet SAF-T. Visma.net AutoReport sender automatisk informasjon mellom Visma Business NXT og Altinn. 

Prismodell

Moderne skytjenester er priset annerledes enn software historisk sett. I en verden hvor automatiserte prosesser, elektroniske dokumenter (som efaktura), avanserte integrasjoner og maskinlæring blir mer og mer vanlig, så endrer dette seg. Visma Business NXT har derfor en prismodell som er knyttet til bruken av ERP systemet, fremfor antall brukere. I Visma Business NXT så er det som utgangspunkt ingen prising av brukere.

Visma Business NXT er en skytjeneste og prisen inkluderer da også egenskaper som de fleste vanlige skytjeneste inneholder som sikker drift, backup, hyppige oppdateringer, dokumentasjon/kurs, teknisk support mm. Brukergrensesnittet er ren HTML, og krever kun nettleser fra brukersiden, så ikke noen påkrevde ekstrakostnader her.

Amesto Migreringsmetodikk

Vi i Amesto har en egen metodikk som raskt, enkelt og trygt migrerer din virksomhet fra ditt eksisterende ERP-system Visma Business til et moderne og fremtidsrettet ERP system, Visma Business NXT. For å senke risikoen og maksimere gevinsten ved en skymigrering, anbefaler vi en trinnvis overgang, der du forbedrer og optimaliserer virksomhetens IT-infrastruktur og -løsninger samtidig som man flytter til skyen.