<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner austin-distel-gUIJ0YszPig-unsplash 1920x1080-1

WEBBASERT RAPPORTERING, BUDSJETTERING OG ANALYSE

OneStop Reporting.

OneStop Reporting er en rapporterings- og budsjetteringsløsning som er 100 prosent integrert, med en rekke økonomisystemer.

OneStop Reporting.

Med OneStop Reporting får du en komplett Business Intelligence løsning, med rapporterings-, budsjetterings- og analyseverktøy for bedrifter av alle størrelser og sektorer. OneStop Reporting er sømløst integrert med Visma´s ledende økonomisystemer. Det vil si at uavhengig av hvilke moduler i OneStop Reporting du befinner deg i, så har du alltid tilgang til data fra ditt økonomisystem.

FORDELER VED

OneStop Reporting

  • Tilpassede rapporter som presenterer nøkkeltall og viktig informasjon for din bedrift.
  • Spar tid ved å fjerne manuelle budsjettprosesser med en dynamisk og interaktiv budsjettløsning, komplett på web.
  • Analyse som gir et solid grunnlag for forretningsbeslutninger, basert på veldokumentert data.
  • Mulighet for de mest dedikerte regnskapsførere og/eller største kunder til å lage egne rapporter og administrere egne budsjetteringsprosesser.
  • OneStop Reporting er designet for å være et verktøy som oppfyller kravene og behovene til økonomiavdelingen når det gjelder rapportering og budsjettering. I tillegg dekker OneStop Reporting også andre områder, som prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering.

SKALERBAR RAPPORTERING

Med OneStop Reporting følger det med et sett av standardrapporter og budsjettformularer, klare til bruk. Rapporter og budsjettformularer i OneStop Reporting er maler som kan brukes for flere klienter. Du kan enkelt sette sammen egne rapportpakker og legge til kommentar i rapportene, før publisering.

OneStop Reporting samler all data fra ditt økonomisystem, slik at du har tilgang til alle moduler og dimensjoner fra systemet ditt på ett sted. Dette gjør at rapportene kjøres på minimal tid og gir deg alltid de nyeste dataene.
Du kan gjøre drill-down til underliggende transaksjoner og med integrasjon mot Visma dokumentsenter kan du se dine bilag.

Les mer

SKREDDERSY DINE EGNE RAPPORTER

Med forhåndsdefinerte nøkkeltall og periodefunksjoner, kan du på svært kort tid lage rapporter som kan inneholde data på tvers av de ulike modulene i økonomisystemet.

Som alt annet, så er det ingenting som slår å kunne skreddersy sine egne rapporter akkurat som du trenger. OneStop Reporting tilbyr Excel- grensesnitt for design og redigering av rapport- og budsjettmaler. I modulen Report Designer jobber du med dra-og-slipp funksjonalitet, noe som forenkler rapportdesign-prosessen betydelig.

Les mer

AUTOMATISERT PUBLISERING
Forestill en løsning som kan automatisere kjøring og publisering av rapporter. Du velger hvilken rapportmal som skal brukes, hvilket selskap rapporten skal kjøres på, hvem den skal til og når den skal kjøres og publiseres.
Dette betyr at du kan sette opp automatisk publisering hver uke, hver måned, hver time, og til flere mottakere på engang. OneStop Reporting gir deg full kontroll på rapporteringsprosessen.

EN KOMPLETT BUDSJETTPROSESS PÅ WEB
Er du administrator for budsjettering for din bedrift, og har du god kjennskap til hvor tidskrevende det er å samle budsjettdata fra flere kilder/avdelinger? Og du sitter kanskje med en «kopier- lim-inn»-prosess i flere lokale Excel-filer?

OneStop Reporting tilbyr en komplett budsjettløsning på web, integrert med data fra ditt økonomisystem. Alle budsjettformularer er «live». Dette betyr at du alltid har historiske data i budsjettformularene dine.

Budsjettregistreringen skjer på web, og underveis i budsjettinnleggingen har du tilgang til støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbaserte kalkulasjoner og historiske tall. Videre, så har du mulighet til å spesifisere budsjettdataene dine ytterligere via Linjespesifikasjoner.

Gjennom Arbeidsflyt-applikasjonen i OneStop Reporting, får du full kontroll over hele budsjettprosessen. Du kan administrere og tildele oppgaver til andre sluttbrukere, følge deres progresjon i budsjettarbeidet, motta varsel når sluttbrukere har ferdigstilt sin budsjettinnlegging og godkjenne det ferdigstilte budsjettet. I tillegg finnes det en innebygget aktivitetslogg som lar deg kommunisere med de ulike sluttbrukerne. Dette gjør din budsjettprosess enkel og oversiktlig.

HJELP TIL KARTLEGGING
Du starter med å kartlegge hvilke behov du har. Er det rapportering på konsern? Rapportering for kunder? Ønsker du å bli kvitt manuelle prosesser? Vi kan hjelpe deg med kartleggingen eller vise deg en live demo der du får sett mulighetene i Onestop Reporting.

On-premise:

Cloud:

Andre integrasjoner

Tripletex
PowerOffice
Uni Economy
Xledger
24SevenOffice