<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

12. apr

Utfordringene ved implementering av nytt CRM-system

Et effektivt CRM-system hjelper virksomheten din med blant annet å øke salget, bygge gode relasjoner og kartlegge kundenes behov. CRM-systemer blir stadig mer populære på tvers av bransjer, men selve implementeringen kan ofte skape hodebry. Her er noen av de største utfordringene som kan oppstå når dere skal implementere et nytt CRM-system.

 

UNDERVURDERING AV TIDSBRUK

Å innføre og å ta i bruk et nytt CRM-system er en omfattende og tidkrevende prosess. For å unngå unødvendig tidspress og kostbare forsinkelser er det derfor viktig at dere kartlegger hvilke behov virksomheten har, og hva dere ønsker å oppnå med det nye systemet – i god tid før implementeringen. Sliter dere med å tiltrekke dere nye kunder, eller opplever dere at eksisterende kunder faller fra? Skal det nye systemet erstatte det eksisterende systemet helt, eller skal det kun fungere som et tillegg? Jo flinkere dere er til å kartlegge hva dere ønsker å oppnå med det nye CRM-systemet, desto enklere blir implementeringen.

VIL GJØRE ALT PÅ EN GANG

Mange mislykkes med CRM-implementeringen, fordi man mangler en tydelig målsetning eller blir overivrig og vil prøve å oppnå alt på en gang. Kostnadsreduksjoner og omsetningsøkning skal gjerne komme samtidig, noe som av og til er motstridende. Et godt tips er å gradvis gi flere og flere tilgang til CRM-systemet etter hvert som virksomheten blir moden for det. På den måten vil til slutt alle som er i direkte kontakt med kunder, ha enkel tilgang til all informasjon om kundene, få bedre oversikt over porteføljen sin og yte best mulig service.

MANGELFULL OPPLÆRING

For å oppnå effektiv bruk av CRM-systemet er det helt avgjørende at brukerne får tilstrekkelig opplæring slik at de kan utnytte alle mulighetene ved CRM. For å sikre eierskap til det nye systemet er det viktig å involvere og informere de ansatte tydelig. Slik får man en felles forståelse av at dette skaper en bedre hverdag både for den enkelte og for selskapet som helhet. CRM-systemet kan fort virke belastende og skape mye frustrasjon dersom gevinsten ved å bruke systemet ikke er tydelig nok kommunisert – og feil bruk av systemet fører verken til bedre kommunikasjon, mersalg eller gjensalg.

CRM-SYSTEMET ER IKKE TILPASSET VIRKSOMHETENS BEHOV

En vanlig årsak til at virksomheter ikke får full uttelling av CRM-systemet sitt, er at det ikke støtter eksisterende eller planlagte prosesser. Derfor er det viktig å velge en leverandør som kjenner virksomheten best mulig. Sett opp en liste over aktuelle leverandører, og la dem presentere en løsning for utfordringene virksomheten din har. I tillegg er det viktig å ha følgende faktorer i bakhodet ved valg av leverandør: fartstid i bransjen, fagkompetanse, leveringstid, seriøsitet, årsomsetning og personlig kjemi. Leverandøren dere velger, vil deretter kunne bidra til å sikre god oppfølging av deres kunder og kontakter. Videre må leverandøren kunne fungere som en samarbeidspartner som er med på å sikre god forvaltning av løsningen som blir levert. Dette gjelder spesielt for løsninger om er tilpasset virksomhetens behov.

BUDSJETTOVERSKRIDELSE

Før dere velger CRM-system, er det viktig å sette opp et budsjett. Her er det spesielt to forhold det er viktig å ta hensyn til: om dere vil ha en server- eller skybasert løsning. Velger dere en skybasert løsning, betaler dere en fast månedspris per bruker, mens en serverbasert løsning krever mer kapital i oppstarten til blant annet maskinvare, programvare og lisenser. I tillegg vil prisen avhenge av behovet for tilpasning, tilleggsprogrammer og integrering med andre systemer.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Tom Erik Helle Teamleder CRM

IT bilder-87

LAST NED GUIDE

Slik lykkes du med CRM!

Et CRM-system kan hjelpe deg med å øke salget, skape bedre relasjoner og kartlegge dine kunders behov på en effektiv måte. Men å implementere og ta i bruk en ny CRM-løsning kan være en omfattende og tidkrevende prosess, og mange virksomheter mislykkes. Her får du 5 gode tips til hvordan du og din virksomhet får mest mulig ut av CRM-investeringen.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.