<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Technology149_2120x670

GUIDE

18-punkt sjekkliste

Det er mange ting du burde tenke på ved anskaffelse av nytt ERP-system. Her er en sjekkliste som gir deg noen tips til hva du bør se etter som kan hjelpe deg i prosessen.

GUIDE

18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet.

TEAMET

1. Sett sammen et ERP-team/styringsgruppe. Velg nøkkelpersoner fra berørte forretningsenheter i din bedrift, samt en prosjektleder som sikrer kommunikasjonen mellom ERP-teamet og øvrige stakeholders. Teamet må se viktigheten av prosjektet og være villige til å dedikere nødvendig tid til oppfølging.


2. Lei en ekstern rådgivende ERP-konsulent. Da sikrer du at du får en konsulent som har hele selskaps beste som motivasjon og samtidig kan se ting fra nytt perspektiv.


3. Involver sluttbrukerne fra start. Involver minst én person fra hver berørt avdeling helt fra begynnelsen av prosjektet. I tillegg til å sikre buy-in, vil disse ha klare ideer om prosesser, systembehov og brukervennlighet.

FORRETNINGSANALYSE

4. Analyser prosessene og planlegg for vekst. Identifiser flaskehalser og manuelle prosesser. Automatisering av disse muliggjør vekst uten samtidig å øke kostnadene. La disse kriteriene være viktigst, og sørg for at de ikke drukner i detaljerte kravspesifikasjoner.

5. Identifiser selskapets unike fordeler, og sørg for at ERP-systemet du velger ivaretar disse i størst mulig grad.

6. Kartlegg hvilke systemer som skal operere parallelt. Sikre at de kan integreres med ERP-løsningen.

7. Identifiser fremtidige behov/krav. Det er en tung og kostbar prosedyre å bytte ERP-leverandør. Pass derfor på at du kartlegger dine fremtidige behov for å sikre at du velger en langsiktig leverandør.

8. Riktig antall brukere. Husk at antall ansatte ikke er det samme som antall brukere. Gjør en vurdering av hvor mange som vil ha bruk for systemet samtidig. Dette har direkte utslag på prisen, og du kan spare mye ved å treffe riktig her.

VURDERING AV LEVERANDØR/SYSTEM

9. Velg noen få leverandører du stoler på. Sørg for å gå igjennom hele prosessen med dem. En vellykket implementering er viktigere enn ett system som leverer mange unødvendige funksjonaliteter. Be om å få innsikt i leverandørens tidligere ERP-implementeringer.

10. Velg en leverandør som investerer i ny teknologi. Seriøse leverandører satser nå på skybaserte ERP-systemer, så pass deg for leverandører som vil overbevise deg om at et lokalt basert ERPsystem er det beste. Vurder leverandøren i forhold til fremtidige oppdateringer som er være viktige for ditt selskap.

11. Vurder behovet for sanntidsinformasjon. Pass på å velge et system som kan hente inn og konsolidere data i sanntid, spesielt hvis det er kritisk for din drift.

12. Sikre at systemet er tilpasset lovverket. Systemet må være tilpasset og følge lokalt lovverk. Dette gjelder for alle bedriftens operasjoner og kontorer.

13. Tenk enkelhet og brukervennlighet. Pass på at brukergrensesnittet i systemet er forståelig, det er en fordel om systemet kan brukes av en uerfaren operatør.

14. Sammenlikne priser for like systemer. Det er stor forskjell i systemenes kompleksitet, og dermed også stor forskjell i pris.

15. Tenk datasikkerhet og risikoprofil. Pass på at leverandøren passer ditt selskaps risikoprofil, og vurder risikoen for tap og misbruk av data.

16. Velg et system som tillater mobil funksjonalitet. Valg av systemer som kun kan
brukes mobilt via tredjepartsløsninger vil over tid virke negativt på bunnlinjen.

17. Velg leverandør basert på fleksibilitet. Sørg for at du får den fleksibiliteten du trenger, snarere enn at du lar leverandøren med mest funksjonalitet vinne. Det vil du vinne på over tid, gjerne hvis systemet skal tilpasses endringer i dine prosesser.

18. Utnytt demoene. Ikke la deg lure av fancy presentasjoner av unyttig funksjonalitet. Ha en åpen diskusjon med leverandør, og pass på at funksjoner som er kritiske for deg blir demonstrert.

Har du spørsmål, eller trenger hjelp til å finne ERP-løsningen som passer for din virksomhet? Kontakt oss på salg@amesto.no