<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

5. mai

Slik endrer Visma Net måten du jobber på

Utvikling innen økonomi- og forretningssystemer, de siste årene, har hatt stor innvirkning på vår arbeidshverdag. Utviklingen har først og fremst trigget overgang fra manuell til automatisk prosesshåndtering. Norge er i omstilling og det som kan automatiseres må automatiseres. Det er også en utvikling som gjør at du som arbeidstaker kan fokusere på inntektsbringende handlinger.

 

1. “MOBILE FIRST”

Vi bruker mobilen mer og mer både privat og i jobb. 80% av oss bruker mobilen flere ganger daglig. De endrede vanene innebærer at bruk av mobil også kan brukes til å effektivisere arbeidsprosesser via våre mobile enheter, som å bekrefte transaksjoner, melde om sykdom og så videre. “Mobile first” betyr at alt som utvikles for å effektivisere arbeidsprosesser utvikles for mobil først, på grunn av endring av vaner hos sluttbrukeren. I løsningene Visma utvikler er dette i bruk allerede i dag. Mange bruker mobile enheter til å bekrefte fakturaer, registrere ferie, fravær eller hente ut lønnsslippen sin. Fremover vil dette ha større og større innvirkning på vår arbeidshverdag – da det har en effektiviseringsgevinst med tanke på datafangst. 

2. SKYLØSNING

Visma Net er et økonomisystem i skyen. Et økonomisystem i skyen betyr at du logger deg på på hvilken som helst PC og så lenge du har internettilgang, har du tilgang til økonomi- og forretningssystemet ditt. Dette innebærer at all data ligger lagret i skyen. Både funksjonalitet, dybde og bredde med Visma Net er allerede skalert opp til å håndtere store bedrifters arbeidsprosesser. Visma Net utvikles og forbedres kontinuerlig til å ta inn over seg hele bedriftens økosystem i takt med de teknologiske forbedringene. En annen fordel med et økonomi- og forretningssystem i skyen er at du alltid har tilgang til den nyeste oppdaterte versjonen av programvaren. Oppdateringer vil komme automatisk uten at du trenger å bruke store summer på dyre oppgraderinger.

3. STORE INVESTERINGSKOSTNADER ER PASSÉ

Dagens oppfattelse er fortsatt at kjøp av økonomisystemer er forbundet med store investeringskostnader før man i det i hele tatt er kommet i gang med å bruke systemet. Fordelen med et økonomisystem i skyen er at det å bruke store summer på å investere og oppgradere økonomisystemer er helt unødvendig. Med Visma Net vil du redusere oppgraderingskostnadene fordi leverandøren automatisk oppgraderer til nyeste versjon. Investeringskostnaden på software er også helt borte. 

De aller fleste bedrifter har et ti-års perspektiv på forretningssystemet fra beslutningstidspunktet. I løpet av en fem-års periode vil investeringen på InHouse installasjon ha oversteget Visma Net-utgiftene. (Denne kalkuleringen er beregnet før du har inkludert kostnader tilknyttet serverpark og eventuelle ASP-løsninger).

4. AUTOMASJON

Det høres kanskje science fiction ut, men du kan faktisk sende en faktura til en kunde og la den åpne posten i regnskapet lukke seg selv ved hjelp av automasjon. I tillegg, skulle kunden unnlate å betale, så utfører systemet purre- og inkassorutiner for deg, slik at du kan fokusere på inntektsbringende handlinger. Forenkling i alle ledd og overgang fra manuelle til automatiske prosesser av dagligdagse prosesser er et faktum. Feilmarginene reduseres betraktelig ved digital håndtering av innkommende og utgående fakturaer.

5. TIDSBESPARELSE

Tid er penger. I følge tall fra Visma kan du på mottak av faktura ha en potensiell reduksjon i tidsbruk per faktura på 18 min. Du kan unngå timevis med punching, sending og mottak av returfiler ved remittering, samt lukking av poster i regnskapet. Det gjør seg selv. På den måten frigjør du ressurser til å fokusere på inntektsfremmende prosesser for bedriften din.

6. BEDRE LIKVIDITET

Med automasjon, strømlinjeformede, sikre og kontrollerte prosesser på ut- og innbetalinger vil man helt naturlig også forbedre bedriftens kontantstrøm, og med dette også kunne bedre likviditeten til bedriften. Økonomisystemet tar seg av hele prosessen fra sending av faktura til mottak av innbetaling, samt lukking av posten i regnskapet. Når du har kontroll på at pengene kommer inn vil dette bedre likviditeten din, og dermed gi en mer stabil økonomi.

7. TIDSSTYRING

Å bruke tid på prosesser som kan utføres automatisk er ikke effektivt, ei heller inntektsbringende for bedriften. Med Visma Net kan du tidsstyre prosesser som du før vanligvis måtte manuelt sjekke av i forkant, under eller i etterkant av prosessen. Et eksempel er henting av inngående faktura til din fakturainnboks. Disse kan du tidsstyre og motta inn i økonomisystemet når du ønsker det.

8. AVVIKSHÅNDTERING 

I takt med økt tempo for de fleste automatiske prosesser, trengs også rutiner for prosessene som ikke går som planlagt. Det kan være avvikshåndtering på alt fra feilleveranser til personskade. Fordi avvik i mange tilfeller medfører en merkostnad vil det være avgjørende å ha avvikshåndtering som en integrert del av forretningssystemet. Dette vil kunne redusere merkostnader og svinn. 

9. HENDELSESRAPPORTERING

I sammenheng med avvikshåndtering er det viktig å rapportere avvikene. Dette for å kunne finne feil, analysere og forbedre daglige rutiner som før har feilet. Det er helt avgjørende å kunne ha en hendelsesrapportering for å vite hvor rutinene svikter, hvor man har forbedringspotensiale, samt hvordan systemet kan bli bedre. 

10. SØMLØSHET 

API, eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt, er blitt mer og mer gjeldende til datafangst i nye løsninger. API, som kan forklares som grensesnittet i en programvare som gjør at spesifikke deler av programvaren kan aktiveres fra en annen programvare. Dette er avgjørende for å få flere programmer til å “prate sammen” og å hente ut data til annen programvare. Dataen som hentes ut ville ellers, uten denne kommunikasjonen mellom programmene, vært ført manuelt fra system til system. Sømløsheten med henting, plassering og endring av data i programmene gir en gunstig effektiviseringsgevinst. 

 

Har du noen spørsmål angående Visma Net? Spør gjerne en av våre spesialister om mer informasjon.

Emil Olsen Amesto Solutions

hjem bilder-18

LAST NED GUIDE

18-punkt sjekkliste for å velge det riktige ERP-systemet for din virksomhet

Det er mange ting du burde tenke på ved anskaffelse av nytt ERP-system. Her er en sjekkliste som gir deg noen tips til hva du bør se etter som kan hjelpe deg i prosessen.

*Vi lagrer informasjonen i Amesto konsernet slik at vi kan sende deg relevant informasjonpå e-post (du kan når som helst melde av eller tilpasse dine interesser). Les vår personvernerklæring her.