<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

IMG_9617 ATH NOV21 1920x1080

CRM FRA AMESTO

Skap mer verdi.

Våre kunder skal overgå sine salgsmål til eksisterende kunder.

CRM-system for å øke mersalget.

Dersom dere hadde utnyttet det fulle potensialet i deres eksisterende kundebase – hva hadde det betydd i økt omsetning?

Øk salget på eksisterende kunder

De aller fleste virksomheter har mulighet til å skape mersalg på eksisterende kunder. Spørsmålet er om du utnytter muligheten som finnes?  

Kan det være at dere med noen enkle grep øker verdien på eksisterende kundebase?  

For å finne svar på om dere jobber optimalt med eksisterende kunder anbefaler vi at dere gjennomfører en enkel kartlegging.    

Eksempel på spørsmål dere kan stille er:  

 • Hvilke av dine kunder har kjøpt produkt A, men ikke produkt B? 
 • Hvilke kunder har kjøpt Produkt B, men ikke inngått Support- eller Service-avtale?  
 • Hvilke av dine kunder handler bare 10% av sitt produkt-behov fra dere? 
 • Hvilke kunder har dere minkende omsetning på, sammenlignet med tidligere år?  

Handlinger for å nå målet

Når strategi og målsetting er satt, definerer dere hvilke handlinger som vil ta dere mot målet. Hva skal dere gjøre mer av? Hva driver frem salg?  

 • Er det besøk til disse selskapene som driver frem salg?  
 • Kanskje det er referansebesøk til andre selskaper? Hvor mange referansekunder har dere?  
 • Kan webinarer eller kundemøter/nettverk skape økt salg?  

Når dere har definert handlinger gjelder det å gi selgerne innsikt og verktøyene de trenger for å realisere strategien.  

 • Hvor mye har kundene omsatt for innen de ulike produktområder?  
 • Hvilke kunder har kjøpt produkt A, men ikke B?  
 • Hvor mye har de i omsetning?  
 • Er de fornøyde med deg som leverandør?  
 • Hvilke av disse kundene leser nyhetsbrevene og hvem har lastet ned informasjon om produkt B? 
 • Hvilke av kundene har besøkt nettstedet deres de siste 3 månedene?  
 • Hvilke av disse kundene har du fortsatt ikke besøkt?  

Løsning 

Innsamling av informasjon om deres kunder kan delvis gjøres fra eksterne systemer og delvis ved løpende oppdatering fra egne selgere. Dere kan for eksempel finne informasjon om hvilke kunder som kjøper hva fra deres økonomisystem. Men dere kan ikke vite hvor mye den samme kunden handler for hos konkurrenten.

Dere kan kjøre automatiske kundeundersøkelser, men dere har samtidig behov for å snakke med kunden for å virkelig kjenne dem. 

Riktig systemstøtte kan bidra til å bygge riktig informasjonsgrunnlag og riktige rapporter for deres selgere: Hvem skal dere kontakte? Hvem besøkte dine nettsider eller leste den konkrete artikkelen? Hvilke kunder har dere hatt redusert omsetning hos oss siste 12 månedene, sammenlignet med sist periode? 

Svar på denne type spørsmål kan sikre at selgerne fokuserer på de riktige oppgaver for å lykkes med mersalg.  

Systemstøtte for økt mersalg:

Her er eksempel på systemstøtte Amesto Solutions leverer for å sikre økt mersalg. 

 • Kunde- og salgsoppfølging 
 • Integrasjon med forretningssystemet (ERP), for innsamling av de viktigste dataene  
 • Kategorisering av kunder  
 • Markedsløsning for både digital kommunikasjon med målgruppen din, og integrasjon med deres nettsider for å kunne se og følge opp besøkende  
 • Digitale signeringsverktøy  
 • Verktøy for å måle kundetilfredshet (NPS)  
 • Tilpassede Business Intelligence rapporter 

Guide

Øk kundelønnsomheten med Grow-Retain-modellen

Våre innsidetips til hvordan du kan tenke kundeprogram.

For å lykkes med kundetilfredshet er det avgjørende at du evner å jobbe strategisk over tid med å pleie, ivareta og utvikle dine eksisterende kunder, og en måte å gjøre dette på er ved å utvikle et kundeprogram.