<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

To av våre ansatte i et møte

PROSJEKTREGNSKAP

Visma net Project Accounting.

Få komplett oversikt over prosjektets kostnader.

PROSJEKT & FINANS

Visma net Project Accounting.

Visma net Project Accounting gir deg full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til dine prosjekter. Status på alt fra arbeid og tjenester til materialer og lagerartikler er til enhver tid oppdatert i ditt ERP-system.

Prosjektregnskap funksjonen i Visma net ERP gir deg kontroll på prosjekt, regnskap, registrering og godkjenninger, allokering og fakturering.

PROSJEKTSTYRINGSVERKTØY

Severa.

Severa (tidligere Visma net Project Management) er tilleggsprogramvare til Visma sine ERP systemer. Dette er et skybasert prosjektstyringsverktøy, som gir deg full kontroll på alle faser av både små og store prosjekt. Her får du prosjektstyring, salg, timeføring og fakturering i én og samme løsning.

Oversikt

Jobb i sanntidsdata og få til enhver tid kontroll på oppdaterte tall for hvert enkelt prosjekt. Løsningen gir deg en oversiktlig status på budsjett, kostnader og inntekter.

DASHBOARDS

Du får ett dashbord per prosjekt som gir ledergrupper og øvrige full innsikt i de ulike prosjektregnskapene.

KONTROLL

Med individuelle regnskap får du full kontroll på de ulike prosjektenes fremdrift, fullføringsgrad og periodisering av inntekter og kostnader.