<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

grossist

LAST NED E-BOK

E-bok: Slik reduserer du kostnader og effektiviserer prosesser for å øke marginene.

 

I denne e-boken deler vi tiltak du kan gjøre gjør for å forbedre din margin gjennom reduserte kostnader, økte inntekter og mer effektiv bruk av sin kapital. Tiltakene er både strategiske og taktiske, og oppsummeres i forhold til sitt potensial og hvor enkle de er å gjennomføre.

Ebok-Grossist_260_transtparent

Dette kan du forvente i boken.

I denne e-boken deler vi tiltak du kan gjøre for å forbedre din margin gjennom reduserte kostnader, økte inntekter og mer effektiv bruk av din kapital. Tiltakene er både strategiske og taktiske, og oppsummeres i forhold til sitt potensial og hvor enkle de er å gjennomføre.


I Amesto jobber vi med hundrevis av bedrifter over hele Norden. Vi ser daglig og over tid hvordan de forskjellige tilpasser seg, både strategisk og taktisk til en verden i rask endring. I denne e-boken deler vi konkrete erfaringer for hvordan bedre sin lønnsomhet.
Dette er ikke en glanset brosjyre. Nei, for mange er dette råd for å overleve.
 
Tiltakene er gruppert i tre;
 

1. Slik reduserer du kostnadene for bedre marginer

For å skaffe inntekter er du avhengig av andre. Når det gjelder kostnader har du derimot betydelig større innflytelse. Vi vil dele tiltak som grossister har benyttet de siste 3 årene for å redusere sine kostnader og komme seg gjennom krise etter krise.

2. Slik øker du inntektene for bedre marginer

Selv om kostnader er viktig, og noe du i stor grad selv kan kontrollere, er inntekter den store oppsiden. Det er selvsagt enklere sagt enn gjort, og vi vil ikke her ta for oss det opplagte som det å «bare selg mer av det du har – og ta inn nye varer som selger godt,» men grep som vi ser de beste grossistene benytter og som ikke alle er klar over.

3. Slik bruker du kapital mer effektivt for bedre marginer

Kapital er en begrenset ressurs, uansett hvor stor virksomheten er. Desto mer effektivt et selskap bruker sin kapital desto bedre er det. I dette kapittelet av e-boken tar vi for oss grep for å øke omløpshastigheten på selskapets kapital samt å redusere den operasjonelle risikoen.

Hvert tiltak er rangert etter effekt og vanskelighetsgrad. Rangeringen må sees på som veiledende og ikke nødvendigvis gjeldende for din virksomhet.

«Det meste er ugjort,» var et av Ingvar Kamprad sine favorittordtak. Denne offensive holdningen ser vi igjen blant mange av våre kunder og selv om vi vet de siste årene har vært ekstremt krevende, er det ikke sikkert at framtiden blir enklere. Det vil være faktorer som du må reagere på, men heldigvis er det mange områder hvor du kan lene deg framover og agere. Som de fleste vet, så finnes det ikke en magisk løsning, men resultatene kommer gjennom systematisk arbeid for å kjøpe inn de rette produktene til rett pris, og bygge et marked med fornøyde kunder og en høy omsetning. Vi håper at vi kan inspirere deg og kanskje til og med gi deg idéer og kunnskap til å forbedre både omsetning, kostnadsbase, samt redusere risikoen.

Hva venter du på? God lesing!