<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Trappegang

ALT PÅ ETT STED

Flow - en smartere måte å
integrere systemer på.

Integrasjoner

Flow metodikken.

Opplev en av markedets beste integrasjonsløsninger som en abonnementstjeneste – Integration-as-a-Service betyr økt fleksibilitet og skalérbarhet. Du er sikret en trygg integrasjonsløsning, og en forutsigbar tjeneste.

Alle virksomheter har sine ulike forretningssystemer, men hvor godt snakker de sammen? Vi kan integrere de aller fleste systemer, enten du kjører on-prem eller i skyen. Våre eksperter hjelper deg å finne en optimal løsning tilpasset dine behov.

 

Technology85_670x970

Simplifying Integrations

Flow-plattform for å samle integrasjonene.

Flow er en smartere måte å integrere forretningssystemer, og samler enkelt dine integrasjoner ett sted. Ønsker du å dele informasjon på tvers av fagsystemene? Da setter vi opp en egen plattform, der alle applikasjonene og tjenestene kan utvikles og forvaltes.

Flow er metodikken og kunnskapen om hvordan vi integrerer kjernesystemer, som Visma Business, Visma net, Power BI og SuperOffice med dine produkter og tjenester. Alltid for å øke effektiviteten på arbeidsprosesser og virksomhet, bedre ressursbruk og redusere risiko for datafeil – og sørge for at integrasjonene skaper størst verdi for virksomheten. Vår metodikk bygger på din innsikt, og vår kunnskap. 

Vi har bred fagkompetanse og erfaring med ulike systemer, og har hjulpet mange store, anerkjente virksomheter. Vi ivaretar dine ønsker og behov for integrasjoner på en god og trygg måte. Flow er en moderne løsning for applikasjonsintegrasjon, med full kontroll og oversikt.

Vår Flow-plattform er en digital og skybasert integrasjonsløsning. Det gir mange fordeler, som sikkerhet og stabilitet, godt ivaretatt av Microsoft Azure Cloud. Flow kan tilbys som en praktisk og fleksibel abonnementsløsning, med en forutsigbar fast månedlig pris. Dette er Integration as a Service (IaaS), og kan enkelt skaleres opp eller ned ved behov.

 

 

Flow-metodikk gir bedre verdiskaping

Flow er en metodikk utledet av tidligere agilmetodikk, som setter verdi i sentrum av virksomhetens forretningsmodell. Det innebærer å finne verdier i dynamiske markeder, med sterkt fokus på kundens behov. I prosessen vurderes verdiskapingen hele tiden, unødvendigheter kuttes, for bedre beslutninger om bruk av ressursene. 

Flow er en metodikk som hjelper virksomheter å være mer agile og tilpasningsdyktige. Den gjør det mulig for medarbeidere å fokusere på verdiskaping i større grad, samarbeid, mer kundeorientert, og mer strategisk. Flow Academy beskriver det på følgende måte:

«Flow er en ende-til-ende-filosofi for hvordan vi kan oppdage, håndtere og levere verdi.»