<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Transport_Industry27_2120x670

#ASKMORE

Visma Business Logistikk.

Visma Business gir deg mulighet for å effektivisere logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder, uavhengig av størrelse på vareutvalg eller ordrestrøm.

Simplifying Business

Logistikk i Visma Business.

Visma Business Logistikk.Visma Business gir deg full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager. God logistikk dreier seg om å ha gode prosesser for å styre innkjøp og lager i samspill med ordrebehandling. Det handler om å ha full kontroll på innpris og fortjenester, og å levere riktige varer til riktig kunde til riktig tid.

OM VISMA BUSINESS LOGISTIKK - STANDARD LOGISTIKK MED MULIGHET FOR SKREDDERSØM
Systemet tilfredsstiller krevende kunder med kompliserte logistikkprosesser. Systemet har integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Automatiseringen av den elektroniske handelen mellom innkjøpere og leverandører muliggjøres også med EDI fra Visma.

KONTROLL OVER ALLE BEVEGELSER
Effektive logistikkprosesser handler om både økonomi og service. Logistikkfunksjonaliteten i Visma Business hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen. Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler alltid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise. Løsningen gjør det lett å få et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet.

DE GODE GRUNNENE

Logistikk i Visma Business.

 • Kontroll over hele ordreprosessen, fra tilbudsordre til produksjon og innkjøp
 • Full lagerstyring etter FIFO-metoden
 • Håndterer alt fra enkel timefakturering til omfattende lagerstyring
 • Alltid nødvendig støtteinformasjon under registrering
 • God oversikt med støtterapporter sikrer punktlighet og profesjonell service

Logistikkmodulen i Visma Business er selvfølgelig helintegrert med økonomi og regnskapssystemet.

Visma Business Finans

Komplett, avansert og brukervennlig økonomisystem, som også benyttes av ledende regnskapsbyråer. Effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler, brutt ned på totalt 12 ansvarsenheter.


 • Inkludert 1 brukere og 1 firma
 • (Ekstra bruker: NOK 400,-/mnd.)

NOK 2900,-/ mnd

Visma Business Logistikk

Effektiviserer logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder. Du får full kontroll på lagerbeholdningen, orden i varehyllene, og har mulighet for skreddersøm ved komplisert logistikk.


 • Inkludert 1 brukere og 1 firma
 • (Ekstra bruker: NOK 400,-/mnd.)

NOK 2400,-/ mnd

Tilleggsmoduler

Tilleggsmodulene i Visma Business:


 • Ekstra fakturagodkjenner NOK 80,-/mnd. per bruker
 • Rapportering NOK 40,-/mnd. per bruker
 • Fakturaflyt logistikkintegrasjon NOK 890,-/mnd. per kunde
 • Visma Finale Fra NOK 490,-/mnd.*
 • Amesto eFaktura Rimeligste løsning dersom du har mer enn 300 fakturaer/mnd.