<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner austin-distel-gUIJ0YszPig-unsplash 1920x1080-1

MINI REVITALISERING FOR CRM

Hvor mye business mister du på grunn av dårlige data og prosesser?

16. januar 2022

Er prosessene dine premissgiver for om du når målene dine, eller tar du utgangspunkt i ønsket effekt når du designer en prosess?

Enten strategien din går ut på å tilføre nye kunder, eller å utvikle de du allerede har, så må du ha kontroll på dataene dine. Har du korrekte data på kundene dine, og har du den informasjonen du faktisk trenger for å nå målene dine? CRM-systemet skal tilføre verdi, og gjøre hverdagen enklere. Derfor er det viktig å sørge for at systemet faktisk støtter prosessene dine – og ikke omvendt.

Vi tilbyr Mini Revitalisering for CRM. Dette er en tjeneste der vi kombinerer lang erfaring - med helt ny funksjonalitet i SuperOffice.

Synes du at dagens system støtter de viktigste driverne for å nå de målene dine? Brukerne ønsker i det daglige å kunne jobbe mest mulig effektivt, altså slippe å bruke for mye tid på prosesser som kunne vært forenklet. Samtidig er det behov for tilgang til relevant data for å underbygge prosessene.

Er systemet satt opp for at jobben kan utføres enklest mulig – samtidig som nok data samles inn?

Vi anbefaler – med jevne mellomrom – å utføre en sjekk av CRM-systemet. Det som var intensjonen bak det opprinnelige oppsettet, er kanskje ikke lenger relevant?

Kvadratisk 466x466 windows-12mi25fTAmM-unsplash-1

1. DATA

Her bruker vi data fra systemet for å kartlegge om det brukes- og populeres slik det opprinnelig var tiltenkt. Dette gir ofte et tydelig bilde på datakvalitet, og om for eksempel listevalg bør forenkles eller endres. Her blir det tydelig om dine behov har endret seg den siste tiden, og hvilke endringer som faktisk kan gi positiv effekt.

2.  PROSESS

Understøtter systemet dine viktigste prosesser? Her involverer vi både systemeier(e) og brukere. Vi ser på hvilke deler av CRM-løsningen som brukes, og avdekker eventuelle mangler og muligheter for effektivisering.

Prosessen vår involverer både systemeier(e) og brukerne. Du får altså dokumentasjon over systemet- og bruk av det, men det gir også brukerne mulighet til å ta eierskap til hvordan systemet brukes. Effekten er at superbrukerne får et utvidet overblikk over løsningen og mulighetene denne gir. På denne måten blir det enklere å identifisere hvor det er behov for konsulenthjelp og rådgivning, og hva man enkelt kan utføre selv. Samtidig øker det både forpliktelsen- og forståelsen hos brukerne for hvorfor ting er satt opp som det er. (Dette øker brukeradopsjonen, den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med CRM-strategien.)

Vi kartlegger dagens situasjon, og kommer med en tydelig anbefaling om veien videre. Hvordan skal du få hentet ut verdien av investeringen du allerede har gjort?

Mini Revitalisering koster 15900,- å gjennomføre. Prosjektet tar totalt 10 timer, og mye av tiden involverer både brukere og superbrukere. Det er derfor viktig at det settes av tid til for utvalgte ressurser til å delta – for best mulig resultat.

Utfallet av prosjektet vil være konkrete forslag til forbedringer. Enkelte mindre endringer vil kunne utføres som en del av prosjektet. Større endringer vil dere kunne få utført av Amesto som en tilleggsbestilling, eventuelt utføre selv avhengig av egen superbruker-kompetanse.

Vil du bestille Mini Revitalisering, eller vite mer om tjenesten?