<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 1 Toppbanner priscilla-du-preez-OEdkPaxYMXU-unsplash 1920x1080-1

MODERNISERING AV MERVERDIAVGIFTSOMRÅDET

Fra 2022 må du levere MVA-meldingen i nytt format.

6. desember 2021

Strengere krav til ERP-SYSTEMET

Skatteetaten lanserer ny MVA-melding fra 2022.

Skatteetaten startet i 2019 med modernisering av MVA-området og har planlagt ferdigstilt dette i løpet av 2023. Prosjektet blir ofte kalt MEMO. Denne moderniseringen skal blant annet øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene, redusere mulighet for skjult økonomi samt forenkling for næringslivet.

HVA BETYR DETTE FOR DEG SOM KUNDE?

Fra og med 1. januar 2022 vil skatteetaten lansere ny MVA-melding. Dette innebærer at meldinger som sendes inn for terminer etter dette skal leveres inn på nytt format. Det legges ikke opp til noen overgangsordning og heller ingen mulighet til å søke om dispensasjon.

Det blir altså strengere krav til ERP systemet og det understrekes viktigheten av å kunne stole på opplysningen fra regnskapssystemet.

Den nye MVA-meldingen skal være på XML-Format og bygger på SAF-T kodelisten. Det vil nå fra nå av være et ufravikelig krav om at alle avgiftskoder må være knyttet mot riktig SAF-T avgiftskode. Dette bør dere ha på plass i dag for riktig SAF-T rapportering, men fra og med 2022 vil feil i denne koblingen også medføre feil i MVA-rapporteringen og det må ikke skje.

I den nye MVA-meldingen skal det også rapporteres tap på krav, justering, tilbakeføring og uttaksmerverdiavgift.

Dersom dere ikke har transaksjoner i en avgifts termin skal det fortsatt leveres en «o-oppgave», men dette vil bli enklere med den nye digitale versjonen.

Selv om den nye MVA-meldingen bygger på SAF-T er det en selvstendig rapportering separat fra SAF-T filen. SAF-T filen fremstiller de bokførte opplysningene som er grunnlaget for MVA -rapporteringen, og det er derfor viktig å ha god kontroll på hvordan disse meldingene henger sammen.

Siden meldingene fremover skal overføres direkte fra ERP programmet vil det minimere risiko for feil inntasting og tidsbesparende på dagens manuelle inntasting. Men det begrenser også muligheten til å gjøre manuelle korreksjoner og konsolideringer for innsending. Det stiller derfor høyere krav til kvaliteten på regnskapsdataene.

HVA MÅ GJØRES MED VISMA BUSINESS?

Det er forventet en digital løsning basert på teknologi som er egnet til å overføre data fra Visma Business via for eksempel XML-Filer som ligger til grunn for SAF-T formatet. Det betyr at Visma Business må oppgraderes til versjon som støtter innsending til det nye formatet. Den komplette løsningen for MVA-rapportering er først på plass i Visma Business 16.01 som kommer mot slutten av september.

For mange vil dette kunne oppfattes som en relativt kort frist til å forberede seg. Her tenker vi likevel at vi sammen med dere kan gjøre en del. Eksempler på forberedelser er:

 • Kontroll at deres it miljø er i henhold til HW og SW krav til ny versjon
 • Lage testmiljø der dere i løpet av sommeren / høsten kan teste versjon 16
 • Kontrollere eventuelle integrasjoner
 • Holde av tid til oppgradering i deres driftsmiljø og booke konsulentbistand.

Har du ett eller flere forsystemer som overfører regnskapstransaksjoner til Visma Business løsning?

I og med de nye endringer for MVA fra 2022 og SAF-T, må disse kontrolleres. Datagrunnlaget som skal bokføres i Visma Business må ha avgifts koder på transaksjon ved import. Da vil Visma Business oppdatere og beholde riktig verdi for SAF-T og MVA endring fra 2022.

#ASKMORE

Har du noen spørsmål til moderniseringen av MVA-området?

Nedenfor finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med skatteetatens modernisering av MVA-området.

Tekniske krav til digitaliseringen av MVA-meldingen.

OS:

 • Windows 8.1
 • Windows 10
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2019
 

 

SQL:

 • Microsoft SQL Server 2016 (all editions and latest service packs)
 • Microsoft SQL Server 2017 (all editions and latest cumulative updates)
 • Microsoft SQL Server 2019 (all editions and latest cumulative updates)

 

OFFICE:

 • 2016
 • 2019

Mer informasjon.

Last ned pdf for mer utfyllende informasjon om våre tekniske anbefalinger og systemkrav.

HVA INNEBÆRER DETTE FOR KUNDER HOS AMESTO SOM BRUKER VISMA.NET FINANCIALS?

Som kjent er jo Visma.net helt skybasert, så en eventuell teknisk oppgradering av systemet skjer automatisk av Visma. Altså ingenting våre kunder trenger å tenke på.

Visma vil opprette en del nye avgiftskoder og avgiftsnummer for å tilpasse den nye rapporteringsformen. Det vil også bli opprettet noen nye mva-konti. Dette gjelder blant annet Utgående mva for innførsel av varer. For eksisterende kunder vil ikke dette bli automatisk oppdatert, da dette kan komme til å overstyre egendefinerte avgifter og koder.

Det vil i løpet av høsten komme ut informasjon om hvilke endringer som må gjøres hos kundene våre. 

Dersom det er egendefinerte avgiftskoder må disse tilpasses ny avgiftsrapportering. I Visma.net Financials benyttes avgiftskode og avgiftsnummer for beregning og rapportering av mva. Det vil være nødvendig med vedlikehold i begge disse registrene.

Når det gjelder layout på selve rapporten vil denne også bli implementert for eksisterende kunder.

Dersom man har opprettet egne avgiftskoder vil det være nødvendig å gjøre noe vedlikeholdsarbeid på disse. Noe av dette kan gjøres allerede, mens andre ting må vente til vi har alle opplysninger om oppsett av ny rapport.

Men allerede nå anbefaler vi våre kunder å ta en «helsesjekk» av avgifter og kontoplan i Financials. Dette er også viktig å få gjort med tanke på SAFT-T rapporteringen som er implementert, og flere av våre kunder har allerede fått krav om rapportering.

Les mer

HVA KAN AMESTO SINE VISMA.NET KONSULENTER BISTÅ MED?

 • Gjennomgang av nye avgiftskoder og nummer og hjelpe til med å få opprettet disse.
 • Endre rapporteringsgrupper på avgiftskoder som lever videre, men med ny rapporthenvisning.
 • Vedlikehold av egendefinerte avgiftskoder og tilpasse disse til ny rapportering.
 • Avslutte avgifter som ikke lenger skal brukes.
 • Opprette nye hovedbokskonti.

Hva kan vi i Amesto hjelpe deg med?

 • Avklaring / kontroll av ditt miljø
 • Bistand i kontroll av Grunndata
 • Oppsett av testnett
 • Kontroll av forsystemer
 • Oppgradering av Visma Business
 • Oppsett av SAF-T
 • Oppsett av SAF-T MVA-koder